Luštitelská olympiáda mladých 2019

 

Řešení 6. kola zašlete nejpozději do 19. června 2019 běžnou poštou na adresu vedoucí soutěže Věra Kučavová, Hlavní 520/126, 353 01 Mariánské Lázně, nebo elektronickou poštou na mailovou adresu v.kucavova@seznam.cz.

 

Soutěžní podmínky LOM 2019

• 1. kolo LOM 2019 - zadání: texty, obrazce; zpráva; řešení

• 2. kolo LOM 2019 - zadání: texty, obrazce; zpráva; řešení

• 3. kolo LOM 2019 - zadání: texty, obrazce; zpráva; řešení

• 4. kolo LOM 2019 - zadání: texty, obrazce; zpráva; řešení

• 5. kolo LOM 2019 - zadání: texty; obrazce; zpráva; řešení

• 6. kolo LOM 2019 - zadání: texty; obrazce; zpráva a celkové výsledky; řešení