Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2023

 

Vážení přátelé,

letošní ročník MLSK bude věnován zajímavým městům České republiky. Obrazce budou tvořit jejich znaky, které najdete v knize uvedené jako pramen. Další informace najdete i na internetu pod odkazem https://cs.wikipedia.org/wiki/.

 

Autory tohoto ročníku budou střídavě Jaromír Drápala a Pavel Blažek z kroužku Ostraváci.

 

Řešení 5. kola zašlete do 15. prosince 2023 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo lépe na e-mailovou adresu Jar.Drapala@seznam.cz.

 

Požadujeme kvalitní vyplnění obrazce nejlépe ve Wordu nebo v PDF. V případě naskenovaného obrazce musí být řešení maximálně čitelné a kontrastní. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systém ukrytí.

Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Propozice MLSK 2023

Prameny MLSK 2023 - 1. kolo

• 1. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 2. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 3. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 4. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 5. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení