Nolčova křížovkářská maturita 2015

Řešení 3. kola zašlete nejpozději do 14. července 2015 poštou na adresu: Jaromír Drápala, Hlavní třída 678/118, 708 00 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na adresu: Jaromir.Drapala@vsb.cz, případně Jar.Drapala@seznam.cz.

 

SKLÁŘSTVÍ - 3. KOLO

Barokní okázalost vystřídalo v polovině 18. století komornější (1). Sklářství se novému vkusu přizpůsobilo. K proměně tvarů a dekorů přispěl také zájem o (2), na který evropské sklárny zareagovaly tak, že začaly vyrábět tzv. (3) či (4). V Čechách z něj Harrachova sklárna v Novém Světě zhotovovala jednotlivé kusy i (5). Zdobily je malované (6) a (7), časté byly také biblické motivy, (8), později i květinové (9). Ve sklárně v Juliusthalu na zákupském panství byly zhotoveny lustry v benátském stylu pro (10) v Baden-Badenu.

Pod označením ??? se skrývají jména sklářů nebo osob, které nějak přímo souvisejí se sklářstvím té doby.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
složený z jedné souměrné střídavé polomozaikové,  jedné souměrné shlukové mozaikové a tří nesouměrných střídavých polomozaikových křížovek

Použitá políčka:

                             

Skryté tajenky:  1 (6), 4/2 (4)

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. ???; kuří noha. - 2. Části dětských úst; první území za frontou; druh karetní hry; části brnění chránící předloktí. - 3. 2. díl 7. tajenky; věrný obraz; obyvatel tropických moří; 6. tajenka; hornina. - 4. Kmen v jižním Mosambiku; vietnamská jednotka objemu; ???; četné; rodiště autora skladby Koncertnaja rumba; ruské sídlo. - 5. Druh pigmentu pro nátěrové hmoty; barmské sídlo; žádost; norský historik; rostlina; vyhnilý kmen; staročeské mužské jméno; velká vzdálenost; zdánlivě. - 6. Bolest v kostech; 2. díl 10. tajenky; citoslovce určitého zvuku; mít dostřel; část názvu sibiřského jezera; představitel jednoho proudu hispanoamerické literatury; osní trny; botky. - 7. Anglická zkratka Národní maloobchodní asociace; zvedák; nomád; třapec; geologická vrstva třetihor; anglický spisovatel; součást oboustranného pluhu; antická jednotka hmotnosti; seznam osob nebo skutečností podle určitých kritérií; italský lékař; muž v předním voji. - 8. Rozmazleně mluviti; acetylovaná bavlna; plachetní plavidlo; zeměměřičský odborník; francouzský spisovatel; druh houby; domácké ženské jméno; domácké ženské jméno; postava z Millerovy divadelní hry; počáteční. - 9. Dřívější název přítoku Dunaje; biologické látky vysoce účinné v malých množstvích; ta naše písnička česká; sběrný vůz; ???; český dramatik; části někdejších hospodářských náčiní; zeleň; zdatný člověk. - 10. Fajn; planetka; student technického oboru; přítomnost velkého počtu lidí v malém prostoru; prkna; ???; tržnice; ostrovní vrch; šedivník; úskok; citoslovce. - 11. Dozvuk; domácké mužské jméno; malá; značka chemického prvku; společenská hra s 9 míči; malý chutný špekáček; prodavač (anglická zkratka); švýcarský bobista; nádobí z měkkého dřeva. - 12. Severní vítr; druh nádoru; ruský skladatel; měkké paroží marala obalené dosud lýčím; druh palmy; zdvojené líce některých hlodavců; Imhoffovo jméno; domácké mužské jméno; bryčka; připravovat pokrm v troubě. - 13. Vlněné tkaniny; zahrazené místo; ženský účes; délková míra v Anamu; hadrová ucpávka dýmníku; malý indický chrám; druh počítačové paměti; sovětský běžec; starý ruský hudební nástroj. - 14. Náhražka jodoformu; 3. tajenka; dívka; na dolejším mravním stupni; kachní váza. - 15. Čára vyznačující geomagnetický rovník; domácké ženské jméno; sídlo v Namibii; bývalý člen Národního divadla; špatný hráč; ranec; způsob vázání šátku; schůzka. - 16. Jeden z rodičů; sazenice; listnatý strom; dědičný svobodný pacht; spousta; nástrahy. - 17. Německý hudební skladatel; druh antilopy; alkoholický nápoj; 2. díl 5. tajenky; český chemik. - 18. Červený obr spektrální třídy M 1,5; menší rychlopalná děla; silnější jedle; figura; Bogon; řecké písmeno. - 19. Mládě domácího ptáka; iris; dobře tělesně prospívati. - 20. Filosofický idealistický směr.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 16. Mravní bezúhonnost. - 17. Pyskatá rostlina; jméno hraběte z Ballenstedtu; přítok Dunaje. - 18. ???; ustálená rčení, jimiž jsou osoby prohlašovány za blažené; německý kladivář; jméno Gardinova hrdiny Bandury; betonové tvárnicové stropy; venkovské policejní stanice. - 19. Hospodářský přístroj; sedlina; smeč zahraná kolmo dolů; 1. díl 8. tajenky; české sídlo. - 20. Domácké ženské jméno; polské sídlo; jedno z výrazových označení v hudbě; známka; strakatá kobyla; urdský název pro horu. - 21. Hůlka pro zaznamenávání vykonané roboty; francouzský básník; tenisové náčiní; 1. díl 10. tajenky; hudební nástroje; záda; slovinský prozaik; takový, který má rozlohu 100 metrů čtverečních. - 22. Rod mořských ryb; vzácná bylina; lem; moravský lidový tanec; zvratička. - 23. Druh obilniny; velký vlněný šátek; mezihorská tektonická sníženina v Číně; jedovatý had; část železničního kola; haleny; v esperantu „velmi malá část“; víření; vydávání naříkavého táhlého hlasu. - 24. Pomalá procházka; podstavec na dojení ovcí; být vhod; tvrdý chléb; druh sportovce; možná; 1. díl 4. tajenky; shluk; švýcarský výtvarný umělec; finská provincie. - 25. Jedno z příjmení držitele Olympijského diplomu; domácké mužské jméno; druh opice; město na Sibiři; 10 až 30 stanů v kruhu, v jehož středu se ukrývá dobytek (v severní Africe); přípravek na hubení hmyzu; druh klejopryskyřice; desková společenská hra; severský národní pěvec. - 26. Dušinka; kachna; speciálně upravené místo v hradbě obory; německé sídlo; žíla (v hornictví); egyptská jednotka hmotnosti; nádoba na nápoje; domácké ženské jméno; rokytí; drobnější; citoslovce podivu; podřadicí spojka. - 27. Baskytarista hudební skupiny koncertující v USA; nedovolené zařízení na lapání lišek; cizokrajné stromy; uši; choutka; chemická sloučenina; vydávat na smysly silně působící zvuk; ruská vesnice s kostelem; knoflík; ruská řeka. - 28. Mající přeplněný objem; africký kmen v jihovýchodní Nigérii; jezerní ryby; chemická sloučenina; egyptská nebo chaldejská perioda doby 600 let se 7421 měsíci; ???; římské číslo; francouzský publicista; řasinka; rostlina. - 29. Smrštění; bohyně symbolizující kult úrodné země v Byblu; část těla blanokřídlého hmyzu; pohyblivá sufita; značka doutníků; louka nad hranicí lesa; bohyně v podobě kobry plivající oheň; 1. díl 5. tajenky; vrchol hory pokrytý lesem; název dosud neurčené rostliny užívané africkými kmeny na změkčování kostí. - 30. Vytvořené zakladatelem české sociologie měst a bydlení; 1. díl 7. tajenky; druh míšence; rostlinný alkaloid; citoslovce opovržení; hrouda železa; nalezené v africké archeologické oblasti; rybářské potřeby. - 31. Přijímací prostor v selamliku; jeden z prvních lyžařů v Čechách; důlní svítilna; druh bankovky; americký publicista; výhonek, na němž narůstá tělo přisedlého vodního živočicha; umělecký směr. - 32. Mužské jméno; domácké mužské jméno; ???; 2. tajenka; unavovat. - 33. 9. tajenka; německý sochař; tyčinky; druh oděvu; zápisníky pro záznamy soustavného pozorování. - 34. Nevidomé; ovocný plod; cukrová krupice prostá prachu; jedovaté byliny. - 35. 2. díl 8. tajenky; podomní obchodník.

Použité prameny: 1-3, 5, 7, 8, 10, 12-14, 16, 17, 19-23, 25, 27, 29-31, 34, 36, 45, 49, 53, 62, 63, 64: http://www.slovnik.cz.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Třetí kolo NKM zaslalo celkem 18 soutěžících, počet účastníků se stabilizoval. Př. Jaroš a Mikuš, kteří uvedli 6/5 ABISKAN místo ÁBISKAN (Malý i Velký Ottův slovník naučný). Dva členové OKK však rozhodli jít ve prospěch řešitelů. Jednalo se o to, že v Malém Ottovi je na str. 8,1. díl u hesla ABYŠKAN odkaz na heslo ABISKAN, ale na str. 5 je uvedeno ÁBISKAN. 

Zdůvodnění uznání řešení: „Směrnice regulaci odkazů neřeší. Pouze komentář, který ovšem není závazný, řeší jen speciální odkazy ve vztahu k NJP. Z toho plyne, že odkazy nejsou zakázány ani omezeny a jejich funkce není ani definována, ani regulována. Nepočítá se s tím, že by se odkazy a hesla mohly lišit. V našem případě to vypadá na skrytou opsanou chybu, tu ani zatím nelze trestat. Řešitel se ničím neprohřešil vůči směrnicím a takto může ve svém protestu či odvolání argumentovat. Odvolací komise by pak neměla po ruce žádný nástroj, kterým by jeho obhajobu vyvrátila. I když se tato situace může jevit jako poněkud sporná, pak právě proto je třeba uplatnit institut "ve prospěch řešitele".“

Rozpis chyb u třech věrných řešitelů – př. Kopřiva, Járová a Vychovalý najdete v excelovské tabulce.

Uznávali jsme tajenku na 14/2 KOSTĚNKOVÉ i KOŠTĚNKOVÉ vzhledem k doložitelnosti obou termínů. Chybička se i přes pečlivou kontrolu vloudila u hudebníka  27/1 SIOMOSe, který hrál ve své rockové skupině na bicí a ne na baskytaru. Za to se autor omlouvá.

I přes několik obtížných míst zůstává vedoucí 14-ti členná skupina v čele s „nulou“. Autorem 3. kola NKM byl Pavel Blažek.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

1. až 15. Foukač, Galáb, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Leslie, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Sebera, Valíček, Vašinka, Vlášek, Vojník – bez ztrátových bodů; 16. Kopřiva – 3 ztr. body; 17. Vychovalý – 4 ztr. body; 18. Járová – 7 ztr. bodů.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Foukač, Galáb, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Leslie, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Sebera, Valíček, Vlášek, Vojník; 2: Vašinka; 9: Vychovalý; 23: Járová;  25: Kopřiva.