Orgány svazu

 

VOLENÉ ORGÁNY ČSHAK

VÝBOR ČSHAK (předsednictvo a další členové výboru)

Předsednictvo ČSHAK

Ing. Vladimír Jemelík, CSc., předseda - mail: jemelik@volny.cz
Ing. Dušan Karkuš, místopředseda - mail: d.karkus@seznam.cz
Ing. František Vokatý, místopředseda - mail: vokatyf@seznam.cz
RNDr. Zdeněk Chromý, místopředseda - mail: chromyz@seznam.cz
Mgr. Alena Kolínová, jednatelka a zapisovatelka - mail: aj.kolin@seznam.cz
Ing. Stanislava Teichmanová, hospodářka - mail: steichmanova@seznam.cz

Členové výboru ČSHAK

MUDr. Petr Haman
Ing. Ivo Husar
Ing. Jaroslav Karpíšek

Ing. Bohdan Kousal
Mgr. Věra Kučavová
Ing. Jaroslav Kula
Mgr. Daniel Marek
Mgr. Marian Mikuš
Ing. Ondřej Strejček
Mgr. Petr Vejchoda

 

ČLENOVÉ VYZNAMENANÍ VALNOU HROMADOU ČSHAK
ČESTNÝM ČLENSTVÍM VE VÝBORU ČSHAK

Jiří Adamčík
Drahotín Lančarič

 

REVIZNÍ KOMISE ČSHAK

Mgr. Jaroslav Kolín, předseda - mail: aj.kolin@seznam.cz
JUDr. Přemysl Kubíček
Ing. Jaromír Kvíčala

 

JMENOVANÉ ODBORNÉ ORGÁNY ČSHAK

Komise pro přebory a činnost kroužků (KPČK)

Ing. Bohdan Kousal (předseda) - mail: bkousal@seznam.cz
Ing. Ivo Husar
Ing. Jaroslav Kula
Mgr. Daniel Marek
Ing. Jana Vodičková
Mgr. Petr Vejchoda

Odborná křížovkářská komise (OKK)

RNDr. Zdeněk Chromý (předseda) - mail: chromyz@seznam.cz
Ing. Vladimír Jemelík, CSc. (místopředseda)
Pavel Blažek
Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
MUDr. Petr Haman
Vladimír Klos
Ing. Dušan Karkuš
Ing. Jaroslav Karpíšek
Mgr. Marian Mikuš
Ing. Ivan Růžička
Mgr. Petr Vejchoda

Odborná hádankářská komise (OHK)

Ing. František Vokatý (předseda) - mail: vokatyf@seznam.cz
Mgr. Alena Kolínová
Ing. Bohdan Kousal
Ing. Jaroslav Kula
Jindřich Kupka
Ing. Jaromír Kvíčala
Ing. Petr Šimek

Spolupracovníci z autorské skupiny hádankářů: Jiří Adamčík, Jan Hošek, Ing. Ivo Husar, Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Mgr. Jaroslav Kolín, Drahotín Lančarič, Miroslav Radouš, Antonín Říha, Ing. Karel Salavec, Mgr. Petr Vejchoda (potenciální členové).

Odborná komise pro logické úlohy (OKL)

Mgr. Petr Vejchoda (předseda) - mail: pvejchoda@seznam.cz
Ing. Ivo Husar
Ing. František Luskač
Mgr. Daniel Marek

Komise pro práci s mládeží

Mgr. Věra Kučavová (předsedkyně) - mail: V.Kucavova@seznam.cz
RNDr. Zdeněk Chromý
Ing. Vladimír Jemelík, CSc.
Jiří Zvolánek

Kvalifikační komise

Ing. František Vokatý (předseda) - mail: vokatyf@seznam.cz
Jiří Chudoba

Mgr. Daniel Marek

Matrikář

Ing. Stanislava Teichmanová - mail: steichmanova@seznam.cz

Kronikář

Ing. Jaroslav Karpíšek - mail: dedek.ztrebone@gmail.com

Správce archivu

Vladimír Klos - mail: klosovi@seznam.cz

Redakční rada svazových webových stránek
Mgr. Marian Mikuš (předseda) - mail:
mikusm@seznam.cz
RNDr. Zdeněk Chromý
Ing. Vladimír Jemelík CSc.
Ing. Jaroslav Karpíšek
Ing. Bohdan Kousal
Mgr. Daniel Marek