Orgány svazu

 

VOLENÉ ORGÁNY ČSHAK

VÝBOR ČSHAK (předsednictvo a další členové výboru)

Předsednictvo ČSHAK

Ing. Vladimír Jemelík, CSc., předseda - mail: jemelik@volny.cz
Ing. Dušan Karkuš, místopředseda - mail: d.karkus@seznam.cz
Ing. František Vokatý, místopředseda - mail: vokatyf@seznam.cz
RNDr. Zdeněk Chromý, místopředseda - mail: chromyz@seznam.cz
Mgr. Věra Kučavová, jednatelka a zapisovatelka - mail: V.Kucavova@seznam.cz
Ing. Stanislava Teichmanová, hospodářka a matrikářka - mail: steichmanova@seznam.cz

Členové výboru ČSHAK

Ing. Iveta Dedková
MUDr. Petr Haman
Ing. Ivo Husar
Ing. Jaroslav Karpíšek

Mgr. Alena Kolínová
Ing. Bohdan Kousal

Ing. Jaroslav Kula
Mgr. Daniel Marek
Mgr. Marian Mikuš
Dagmar Rusá
Mgr. Petr Vejchoda

Historická složení orgánů SČHAK/ČSHAK od roku 1968 jsou ZDE.

 

ČLENOVÉ VYZNAMENANÍ VALNOU HROMADOU ČSHAK
ČESTNÝM ČLENSTVÍM VE VÝBORU ČSHAK

Jiří Adamčík
Drahotín Lančarič

 

REVIZNÍ KOMISE ČSHAK

Mgr. Jaroslav Kolín, předseda - mail: aj.kolin@seznam.cz
Ing. Jaromír Kvíčala
Ing. Ondřej Strejček

 

JMENOVANÉ ODBORNÉ ORGÁNY ČSHAK

Komise pro přebory a činnost kroužků (KPČK)

Ing. Bohdan Kousal (předseda) - mail: bkousal@seznam.cz
Ing. Ivo Husar
Ing. Jaroslav Kula
Mgr. Daniel Marek
Ing. Jana Vodičková
Mgr. Petr Vejchoda

Odborná křížovkářská komise (OKK)

RNDr. Zdeněk Chromý (předseda) - mail: chromyz@seznam.cz
Ing. Vladimír Jemelík, CSc. (místopředseda)
Pavel Blažek
Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
MUDr. Petr Haman

Ing. Ivo Husar
Vladimír Klos
Ing. Dušan Karkuš
Ing. Jaroslav Karpíšek
Mgr. Marian Mikuš
Mgr. Petr Vejchoda

Odborná hádankářská komise (OHK)

Ing. František Vokatý (předseda) - mail: vokatyf@seznam.cz
Jiří Adamčík
Mgr. Alena Kolínová
Ing. Bohdan Kousal
Ing. Jaroslav Kula
Ing. Jaromír Kvíčala
Ing. Petr Šimek

Spolupracovníci z autorské skupiny hádankářů: Ing. Ivo Husar, Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Mgr. Jaroslav Kolín, Drahotín Lančarič, Miroslav Radouš, Antonín Říha, Ing. Karel Salavec, Mgr. Petr Vejchoda (potenciální členové).

Odborná komise pro logické úlohy (OKL)

Mgr. Petr Vejchoda (předseda) - mail: pvejchoda@seznam.cz
Ing. Ivo Husar
Ing. František Luskač
Mgr. Daniel Marek

Komise pro práci s mládeží

Mgr. Věra Kučavová (předsedkyně) - mail: V.Kucavova@seznam.cz
Iveta Dedková
RNDr. Zdeněk Chromý
Ing. Vladimír Jemelík, CSc.
Dagmar Rusá
Jiří Zvolánek

Kvalifikační komise

Ing. František Vokatý (předseda) - mail: vokatyf@seznam.cz
Jiří Chudoba
Mgr. Daniel Marek

Matrikář

Ing. Stanislava Teichmanová - mail: steichmanova@seznam.cz

Kronikář

Ing. Jaroslav Karpíšek - mail: dedek.ztrebone@gmail.com

Správce archivu

Vladimír Klos - mail: klosovi@seznam.cz

Redakční rada svazových webových stránek
Mgr. Marian Mikuš (předseda) - mail:
mikusm@seznam.cz
RNDr. Zdeněk Chromý
Ing. Vladimír Jemelík CSc.
Ing. Jaroslav Karpíšek
Ing. Bohdan Kousal
Mgr. Daniel Marek