Archiv

 

V redakci časopisu Křížovka a hádanka jsou umístěny archivní materiály Českého svazu českých hádankářů a křížovkářů, z. s. přístupné všem zájemcům z řad členů naší organizace. Kromě svázaných ročníků časopisů Hádanka a křížovka a Křížovka a hádanka jsou zde všechny materiály vydané nakladatelstvím NOVUM. Dále jsou v pěti skříních označených „A-E“ uloženy jiné hádankářské časopisy. Kromě vyčleněných slovenských materiálů jde především o dřívější, zejména meziválečná periodika Český hádankář a Taj. Protože jde o materiály získané z pozůstalostí po našich dřívějších členech, máme některé ročníky těchto časopisů v různém počtu exemplářů. Umístěny ve skříních jsou tak, že vpředu je základní řada a vzadu duplicitní svazky, které jsou k dispozici kroužkům, které by o ně měly zájem. Časopis Český hádankář vycházel v letech 1902-1914 a 1921-1940, Taj v letech 1923-1939. Zájemci o výše uvedená periodika mají možnost sledovat vývoj české hádanky od samých počátků v 19. století. Porovnat tak mohou dřívější a dnešní hádanky.

Ve skříni „E“ jsou materiály zpracované přítelem Adamčíkem, dřívějším archivářem svazu. Jde o materiály různé povahy a různých rozměrů. Byly zaevidovány a pro nedostatek místa ve skříni složeny ve třech sloupcích. Za povšimnutí především stojí archivy většiny kroužků svazu. Jsou zde označené fotografie našich členů z doby před 30 až 40 lety. Je zde také větší počet neoznačených fotografií z přeborů, seminářů a jiných setkání našich členů. Identifikovat jednotlivé osoby by byl schopen jenom pamětník a přímý účastník oné akce.

Závěrem prosíme každého, kdo by prohlížel materiály, aby vše vrátil na původní místo, aby další zájemci mohli využít připojený seznam materiálů.