Základní dokumenty ČSHAK

 

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ČSHAK

Ke dni 17. února 2017 byl změněn názvu svazu ze „Svaz českých hádankářů a křížovkářů“ na „Český svaz hádankářů a křížovkářů“. Dokumenty svazu v následujícím přehledu, které byly vydány ještě před změnou názvu svazu a nebyly novelizovány, se považují za dokumenty vydané Českým svazem hádankářů a křížovkářů.

 

1      Stanovy s přílohami

Stanovy ČSHAK včetně příloh – 1992, změny a doplňky 2011

  Příloha 1 – Jednací, hlasovací a volební řád (2011)

  Příloha 2 – Zásady hospodaření SČHAK (2011)

  Příloha 3 – Logo a odznak SČHAK (2011)

 

2      Obecné dokumenty

2.1     Orgány ČSHAK (2012)

2.2     Organizační struktura ČSHAK (2012)

2.3     Statut odborných orgánů ČSHAK (2017)

2.4     Zásady pro činnost kroužků (2011)

2.5     Vyznamenání ČSHAK (2011)

 

3       Informativní dokumenty

3.1     Seznam kroužků a klubů ČSHAK (2011)

3.2     Stav kvalifikace ČSHAK – nositelé kvalifikačních tříd (2011)

3.3     Nositelé Zlatých, Stříbrných a Bronzových otazníků ČSHAK (2011)

3.4     Čestní členové výboru ČSHAK (2012)

 

4      Řády

4.1     Přeborový řád v aktuálním znění (2016)

4.2     Soutěžní řád korespondenčních soutěží SČHAK (2016)

4.3     Kvalifikační řád v aktuálním znění (2012)

4.4     Protestní řád (2016)

 

5      Směrnice

5.1     Směrnice pro tvorbu a řešení křížovek včetně příloh (2019)

5.2     Směrnice pro české slovní hádanky (2009)

5.3     Směrnice pro tvorbu vícesměrek s komentářem (Panoráma křížovek, mimořádné číslo 1996)

 

6      Propozice

6.1     Propozice přeborových soutěží jsou zahrnuty v Přeborovém řádu, nebo jsou vyhlášeny před konáním soutěže

6.2     Propozice korespondenčních řešitelských soutěží jsou publikovány při vyhlášení příslušné soutěže

6.3     Všeobecné pokyny k autorským soutěžím (2019), jsou také publikovány zpravidla každoročně v KaH

6.4     Propozice autorských soutěží jsou publikovány v KaH vždy při vyhlášení příslušné soutěže

6.5     Propozice ČKL (poslední novelizace 2012)

 

7      Metodické materiály

7.1     Kritéria kvality křížovek (poslední novelizace 2020)

7.2     Kritéria kvality vícesměrek (Panoráma křížovek, mimořádné číslo 1996)

7.3     Publikační kritéria SČHAK pro křížovky (2012 - KaH č. 5/2013)

7.4     Zásady hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích ČSHAK (2020)

7.5     Metodika hodnocení správnosti řešení křížovek na mistrovských a přeborových soutěžích SČHAK (2009)

7.6     Metodika hodnocení hádanek (2008)

7.7     Metodika porotování křížovek v soutěžích SČHAK (poslední novelizace 2009)

7.8     Skryté tajenky – třídění (1982 – VT 1981/1982)

7.9     Statistické údaje o křížovce

7.10   Rychlokurz pro řešitele křížovek (2010)

7.11   Rady pro začínající autory křížovek (2010)

7.12   Jak řešit hádanky? (2005)

7.13   Jak tvořit hádanky? (prozatím nezpracovaný dokument)

7.14   Příručka křížovkáře (2011 – VT 2010/2011)

7.15   Postup pro dokládání výrazů z internetových zdrojů (2016)

7.16   Komentář k Zásadám hodnocení správnosti řešení křížovek (2020)

7.17   Pravidla pro soutěže ČSHAK v řešení logických úloh (2021)  

 

8      Další dokumenty

8.1     Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2019)

8.2     Klasifikace křížovek (2011)

8.3     Klasifikace logických úloh (2009)

8.4     Přehled pomůcek pro autory a řešitele