Základní dokumenty ČSHAK

 

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ČSHAK

Ke dni 17. února 2017 byl změněn názvu svazu ze „Svaz českých hádankářů a křížovkářů“ na „Český svaz hádankářů a křížovkářů“. Dokumenty svazu v následujícím přehledu, které byly vydány ještě před změnou názvu svazu a nebyly novelizovány, se považují za dokumenty vydané Českým svazem hádankářů a křížovkářů.

 

1      Stanovy s přílohami

Stanovy ČSHAK včetně příloh – 1992, změny a doplňky 2011

  Příloha 1 – Jednací, hlasovací a volební řád (2011)

  Příloha 2 – Zásady hospodaření SČHAK (2011)

  Příloha 3 – Logo a odznak SČHAK (2011)

 

2      Obecné dokumenty

2.1     Orgány ČSHAK (2012)

2.2     Organizační struktura ČSHAK (2012)

2.3     Statut odborných orgánů ČSHAK (2017)

2.4     Zásady pro činnost kroužků (2011)

2.5     Vyznamenání ČSHAK (2011)

 

3       Informativní dokumenty

3.1     Seznam kroužků a klubů ČSHAK (2011)

3.2     Stav kvalifikace ČSHAK – nositelé kvalifikačních tříd (2011)

3.3     Nositelé Zlatých, Stříbrných a Bronzových otazníků ČSHAK (2011)

3.4     Čestní členové výboru ČSHAK (2012)

 

4      Řády

4.1     Přeborový řád v aktuálním znění (2016)

4.2     Soutěžní řád korespondenčních soutěží SČHAK (2023)

4.3     Kvalifikační řád v aktuálním znění (2012)

4.4     Protestní řád (2016)

 

5      Směrnice

5.1     Směrnice pro tvorbu a řešení křížovek včetně příloh (2019)

5.2     Směrnice pro české slovní hádanky (2009)

5.3     Směrnice pro tvorbu vícesměrek s komentářem (Panoráma křížovek, mimořádné číslo 1996)

 

6      Propozice

6.1     Propozice přeborových soutěží jsou zahrnuty v Přeborovém řádu, nebo jsou vyhlášeny před konáním soutěže

6.2     Propozice korespondenčních řešitelských soutěží jsou publikovány při vyhlášení příslušné soutěže

6.3     Všeobecné pokyny k autorským soutěžím (2019) jsou také publikovány zpravidla každoročně v KaH

6.4     Propozice autorských soutěží jsou publikovány v KaH vždy při vyhlášení příslušné soutěže

6.5     Propozice ČKL (poslední novelizace 2012)

 

7      Metodické materiály

7.1     Kritéria kvality křížovek (poslední novelizace 2020)

7.2     Kritéria kvality vícesměrek (Panoráma křížovek, mimořádné číslo 1996)

7.3     Publikační kritéria ČSHAK pro křížovky (2023)

7.4     Zásady hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích ČSHAK (2020)

7.5     Metodika hodnocení správnosti řešení křížovek na mistrovských a přeborových soutěžích SČHAK (2009)

7.6     Metodika hodnocení hádanek (2008)

7.7     Metodika porotování křížovek v soutěžích SČHAK (poslední novelizace 2009)

7.8     Skryté tajenky – třídění (1982 – VT 1981/1982)

7.9     Statistické údaje o křížovce

7.10   Rychlokurz pro řešitele křížovek (2010)

7.11   Rady pro začínající autory křížovek (2010)

7.12   Jak řešit hádanky? (2005)

7.13   Jak tvořit hádanky? (prozatím nezpracovaný dokument)

7.14   Příručka křížovkáře (2011 – VT 2010/2011)

7.15   Postup pro dokládání výrazů z internetových zdrojů (2016)

7.16   Komentář k Zásadám hodnocení správnosti řešení křížovek (2020)

7.17   Pravidla pro soutěže ČSHAK v řešení logických úloh (2021)  

 

8      Další dokumenty

8.1     Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2023)

8.2     Klasifikace křížovek (2011)

8.3     Klasifikace logických úloh (2009)

8.4     Přehled pomůcek pro autory a řešitele