Zprávy ze schůzí výboru

 

ZPRÁVY ZE SCHŮZÍ VÝBORU ČSHAK

Schůze výboru svazu se pravidelně konají dvakrát ročně, v 1. pololetí zpravidla u příležitosti konání Mistrovství ČR kroužků v řešení křížovek a hádanek, ve 2. pololetí u příležitosti konání valné hromady a Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek. V případě potřeby schůzi výboru lze svolat i v mezidobí. Aktuální neodkladné problémy se v souladu se stanovami řeší korespondenčním hlasováním. Na schůzích výboru se projednávají nejdůležitější záležitosti svazu, jako jsou zejména problematika členské základny, svazové předpisy a jiné závažné dokumenty, příprava přeborů a dalších svazových akcí, udělení svazových vyznamenání či mezinárodní spolupráce. Pro přehled, čím se výbor zabýval na jednotlivých zasedáních, jsou vypracovávány zprávy o jeho činnosti, které se zveřejňují ve svazovém tisku. Na této stránce jsou zveřejněny zprávy jednatelky o činnosti výboru od 2. pololetí roku 2011.

 

 

 

ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU ČSHAK 25. 11. 2023

 

V sobotu dne 25. listopadu 2023 se konala v Praze u příležitosti valné hromady ČSHAK a MČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek za přítomnosti 15 řádných a dvou čestných členů výboru a dvou členů revizní komise schůze výboru ČSHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík. Schůze byla zahájena minutou ticha za zesnulé přátele Jindřicha Kupku, Raimunda Šedého, Ivana Růžičku a Václava Čecha.

 

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se propagace svazu, webových stránek včetně rubriky Naše osobnosti (již jsou hotové medailonky 12 osobností a další se připravují), spolupráce s partnery, členské základny (v současné době má svaz 382 platících členů), přípravy svazových tisků pro roky 2024 a 2025, některými otázkami týkajícími se hospodaření svazu (zhodnocení finančních prostředků, zrušení registrace svazu k dani z příjmu ze závislé činnosti, zveřejňování přehledu o majetku a závazcích ve veřejném rejstříku spolků).

 

Speciálně se výbor svazu zabýval novelizací směrnic pro hádanky a Soutěžního řádu korespondenčních soutěží ČSHAK; hádankářské směrnice váznou na nečinnosti členů pracovní skupiny, kteří se dosud nevyjádřili k návrhu připravenému př.Vokatým, soutěžní řád korespondenčních soutěží je třeba ještě doplnit o některá další ustanovení, např. o další práva a povinnosti soutěžících.

 

Dále se výbor zabýval otázkou doplňování databáze hádanek po úmrtí př. Kupky a rozšíření koordinace hádanek pro MČRK – výbor doporučil, aby databázi hádanek nadále vedl př. Hučín a na koordinaci hádanek pro MČRK spolupracoval s př. Adamčíkem př. Šimek.

 

Výbor dále projednal a schválil zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v květnu 2023, návrh zprávy o činnosti svazu pro valnou hromadu, informaci o průběžném plnění rozpočtu za rok 2023, návrh rozpočtu na rok 2024, návrh na svazová vyznamenání 2023. V této souvislosti projednal i otázku zásob otazníků a jejich další výroby.

 

Výbor se rovněž zabýval přípravou následující valné hromady a MČR jednotlivců v řešení hádanek a křížovek, schválil autory pro MČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2024 a projednal a upřesnil návrh Kalendáře přeborů v roce 2024.

 

V rámci různého byl projednán návrh na změnu směrnic pro Hádankářskou ligu kroužků, schválen návrh na vyznamenání zasloužilých členů kroužku Kabrňáci a na předání těchto vyznamenání na Brněnských hádankářských slavnostech v roce 2024, podány podrobnější informace o konání některých akcí a o Stručné encyklopedii hádankářů a křížovkářů.

 

Schůzi ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Kolíně u příležitosti konání MČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2024, poděkoval všem za dosavadní práci a pozval je na valnou hromadu a následné MČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek.

 

Alena Kolínová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU ČSHAK 13. 5. 2023

 

V sobotu dne 13. května 2023 se konala v Kolíně u příležitosti MČR kroužků za přítomnosti 16 řádných a dvou čestných členů výboru a tří členů revizní komise schůze výboru ČSHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

 

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se propagace svazu, webových stránek (hotové a připravované medailonky osobností), spolupráce s partnery, členské základny (v současné době má svaz 385 členů), přípravy Pomůcek pro křížovkáře a hádankáře 2024 a Členského zpravodaje 2024, novelizace svazových dokumentů, připravovanou AS pro logické úkoly a zpráv z odborných komisí svazu. Byla schválena zpráva o hospodaření za rok 2022 a postup při zhodnocení finančních prostředků svazu po ukončení termínovaného vkladu u Reiffeisenbank. Soutěžní řád korespondenčních soutěží ČSHAK je připraven ke schválení, jsou nutné ještě formální úpravy.

 

Výbor dále projednal a schválil zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v listopadu 2022.

 

Výbor se rovněž zabýval přípravou Mistrovství České republiky kroužků v řešení hádanek a křížovek 2023, Mistrovství České republiky v řešení v logických úloh 2023 a valné hromady a schválil autory pro následné Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek 2023. Dále byly podány informace k letošnímu semináři v penzionu Rajská bouda.

 

V závěru schůze, kterou ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Praze u příležitosti konání valné hromady a Mistrovství ČRJ 2023 a poděkoval všem za dosavadní práci.

Věra Kučavová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU ČSHAK 26. 11. 2022

 

V sobotu dne 26. listopadu 2022 se konala v Praze za přítomnosti 15 řádných a jednoho čestného člena výboru a tří členů revizní komise schůze výboru ČSHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

 

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se propagace svazu, webových stránek, spolupráce s partnery, členské základny (v současné době má svaz 396 členů), přípravy Pomůcky pro křížovkáře a hádankáře 2023 a Členského zpravodaje 2023, odměňování autorů a konzultantů soutěží na svazovém webu, novelizace svazových dokumentů, možností vypracovat směrnice pro logické úkoly a zásady pro hodnocení jejich řešení a zpráv z odborných komisí svazu. Bylo konstatováno, že přibývají medailonky osobností na svazovém webu, na některých se dosud pracuje.

 

Výbor dále projednal a schválil zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v květnu 2022, návrh zprávy o činnosti svazu pro valnou hromadu, návrh na udělení svazových ocenění, informaci o průběžném plnění rozpočtu za rok 2022, návrh rámcového rozpočtu na rok 2023 a návrh Kalendáře přeborů 2023.

 

Výbor se rovněž zabýval přípravou valné hromady a následného Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, přípravě Mistrovství České republiky jednotlivců v logických úlohách 2023 a Mistrovství České republiky kroužků a družstev v řešení hádanek a křížovek 2023.

 

V závěru schůze, kterou ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Kolíně u příležitosti konání Mistrovství ČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2023, byly ještě podány informace o nutnosti změny místa křížovkářského a hádankářského semináře, neboť penzion Šance v závěru roku ukončí provoz. Jako nové místo tradičních seminářů byl vytypován a odsouhlasen hotel Rajská bouda.

 

Věra Kučavová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU ČSHAK 14. 5. 2022

 

V sobotu dne 14. května 2022 se konala v Kolíně za přítomnosti 17 řádných a jednoho čestného člena výboru a tří členů revizní komise schůze výboru ČSHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

 

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se propagace svazu, webových stránek, spolupráce s partnery, členské základny (v současné době má svaz 395 členů), přípravy Pomůcek pro křížovkáře a hádankáře 2023 a Členského zpravodaje 2023 (ten by měl být jen na webových stránkách), odměňování autorů a konzultantů soutěží na svazovém webu, novelizace svazových dokumentů. Výbor finančně ocenil práci př. Adamčíka na  publikaci Galerie ČSHAK, př. Mikuše za vedení webových stránek, př. Macha za publikaci Plemena sudokopytníků 1, př. Weisse za publikaci Zakódované obrázky a schválil udělení Čestného uznání př. Chudobovi za dlouholetou přípravu diplomů ke kvalifikačním třídám.

Znovu bylo připomenuto, že se stále pracuje na medailoncích významných členů Svazu, některé jsou již hotové, další se dokončují.

 

Výbor dále projednal a schválil zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v březnu 2022, informace k MČR kroužků v roce 2022 i 2023 a MČRJ 2022,  informaci o průběžném plnění rozpočtu za rok 2022  a upřesnění zbývajících akcí Kalendáře přeborů 2022. Bylo doporučeno, aby byl zřízen spořící účet, na kterém by se zhodnotily volné finanční prostředky Svazu.

 

Výbor dále stanovil úkoly, kterými se bude zabývat na příštím zasedání v říjnu na Šancích (zejména prací na Směrnicích pro tvorbu hádanek). Informace k pobytu na Šancích byly upřesněny.

 

V závěru schůze předseda svazu poděkoval přítomným za aktivní účast i dosavadní práci a jednání ukončil pozváním na následné MČRK.

 

Věra Kučavová


ZPRÁVA O SCHŮZÍCH VÝBORU ČSHAK V ROCE 2021

 

Vzhledem ke koronavirové krizi se na jaře 2021 schůze výboru konala pouze virtuálně, tj. korespondenční formou. Podzimní zasedání se podařilo uskutečnit řádnou formou. Obsahem obou schůzí byla především běžná agenda, jako je spolupráce s partnery, propagace svazu, aktualizace a doplňování webových stránek, zprávy z činnosti odborných orgánů svazu, stav členské základny, svazové publikace a průběžná úprav Kalendáře přeborů v souvislosti s vývojem koronavirové krize.

 

Jarní zasedání proběhlo 22. května 2021. Kromě výše zmíněné problematiky se na této schůzi projednávala možnost uzavření smluv na udělování certifikátu kvality křížovek pro spolupracující vydavatelství, stav prací na nových hádankářských směrnicích, problém s duplicitními členskými čísly, příprava Mistrovství ČR kroužků a klubů i jednotlivců v řešení křížovek a hádanek.

 

Podzimní schůze se uskutečnila 27. listopadu 2021 za účasti 13 řádných členů výboru, jednoho čestného člena a kompletní revizní komise. Pro onemocnění předsedy svazu ji řídil místopředseda př. Karkuš. Její náplň byla do značné míry obdobná jako na jarním zasedání. Hlavním bodem jednání byla příprava valné hromady – návrh Kalendáře přeborů na rok 2022, návrhy na ocenění členů svazu za rok 2020 i 2021, plnění rozpočtu za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok následující, návrh, kandidátky výboru a revizní komise svazu vzhledem k ukončení volebního období výboru a revizní komise stávající, příprava organizace průběhu valné hromady. Dále bylo projednáno zajištění MČR kroužků v řešení křížovek a hádanek a MČR v řešení logických úloh v roce 2022. V této souvislosti byl projednán návrh předsednictva svazu na snížení počtu členů soutěžících družstev na MČRK ze šesti na čtyři a s tím souvisejícího snížení počtu řešených prací. Důvodem návrhu byl snižující se počet členů svazu v posledních letech. Návrh byl však většinou členů výboru zamítnut.

 

Alena Kolínová


ZPRÁVA O SCHŮZÍCH VÝBORU ČSHAK V ROCE 2020

Vzhledem ke koronavirové krizi a vyhlášení nouzového stavu vládou, jak na jaře, tak na podzim roku 2020, se obě schůze výboru konaly pouze virtuálně, tj. korespondenční formou. Obsahem obou byla především běžná agenda, jako je spolupráce s partnery, propagace svazu, aktualizace a doplňování webových stránek, zprávy z činnosti odborných orgánů svazu, seminář na Šancích. Zvláštní pozornost byla věnována přípravě Encyklopedie hádankářů a křížovkářů a průběžným úpravám Kalendáře přeborů v souvislosti s vývojem krizové situace.

 

Jarní zasedání se konalo 30. května 2020. Kromě výše zmíněných problémů se na této schůzi projednávala opatření svazu v souvislosti s omezeními kvůli šíření nemoci Covid-19, kterým byly zrušeny všechny přebory a další akce, a to až do ukončení vládních opatření, která znemožňují konat akce s předpokládaným počtem fyzických účastníků vyšším než 30 osob. Bohužel následně bylo nutné zrušit i některé další akce, především Mistrovství ČR kroužků a klubů v řešení křížovek a hádanek, a to proto, že zařízení, kde se akce měly konat, výrazně omezila svůj provoz.

Podzimní schůze se uskutečnila 14. listopadu 2020. V jejím průběhu se opět projednávala opatření svazu v souvislosti s koronavirem – byly zrušeny další akce a přebory roku 2020 včetně Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek a valné hromady svazu a dále i přebory a akce plánované pro rok 2021, pokud zákazy shromažďování osob nebudou umožňovat jejich konání. Dále byly projednány. Zásady pro hodnocení správnosti řešení logických úloh, návrh Kalendáře přeborů pro rok 2021, návrhy na ocenění členů svazu, svazové publikace a informace o průběžném plnění rozpočtu v r. 2020 a návrh rozpočtu na r. 2021.

Alena Kolínová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU ČSHAK 23. 11. 2019

V sobotu dne 23. listopadu 2019 se konala v Praze za přítomnosti 16 řádných a jednoho čestného člena výboru a dvou členů revizní komise schůze výboru ČSHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se propagace svazu, webových stránek, spolupráce s partnery, členské základny (v současné době má svaz 414 členů), přípravy Pomůcky pro křížovkáře a hádankáře 2020 a Členského zpravodaje 2020, odměňování autorů a konzultantů soutěží na svazovém webu, novelizace svazových dokumentů, možností vypracovat směrnice pro logické úkoly a zásady pro hodnocení jejich řešení a zpráv z odborných komisí svazu. Zvláštní pozornost výbor věnoval přípravě publikace Galerie ČSHAK, ocenil dosavadní práci př. Adamčíka a konstatoval, že bude nutné, aby se při přípravě více angažovaly kroužky, protože zejména v části týkající se osobností svazu chybí celá řada údajů i fotografií, které je časově velmi náročné vyhledávat ve starších dokumentech a svazových časopisech.

Výbor dále projednal a schválil zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v květnu 2019, návrh zprávy o činnosti svazu pro valnou hromadu, návrh na udělení svazových ocenění, informaci o průběžném plnění rozpočtu za rok 2019, návrh rámcového rozpočtu na rok 2020 a návrh Kalendáře přeborů 2020.

Výbor se rovněž zabýval přípravou valné hromady a následného Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, přípravě Mistrovství České republiky jednotlivcův logických úlohách 2020 a Mistrovství České republiky kroužků a družstev v řešení hádanek a křížovek 2020.

V závěru schůze, kterou ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Kolíně u příležitosti konání Mistrovství ČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2020, byly ještě podány informace o průběhu letošního semináře v penzionu Šance a jeho přípravě v roce 2020.

Alena Kolínová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU ČSHAK 25. 5 2019

 

V sobotu dne 25. května 2019 se konala v Kolíně za přítomnosti 17 členů výboru a tří členů revizní komise schůze výboru ČSHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

 

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se běžné agendy svazu, jako je jeho propagace, webové stránky, problematika členské základny, spolupráce s partnery a rovněž připravované publikace Galerie ČSHAK.

 

Výbor dále schválil  autory na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení hádanek a křížovek v Praze 2019, přípravu Mistrovství republiky kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2019 v Kolíně a zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v listopadu 2018. Výbor se dále zabýval problémy vzniklými v soutěžích při hodnocení řešení logických úloh, změnami Kalendáře přeborů 2019, kde z organizačních důvodů byly zrušeny přebory Valašska a Turnaj dvou zemí, a odměňováním autorů soutěží vedených na svazovém webu.

 

V závěru jednání byly ještě podány nové informace o přípravě semináře v září 2019 a o přípravě publikací pro členy svazu pro rok 2020.

Schůzi ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Praze u příležitosti konání Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek.

 

Alena Kolínová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU ČSHAK 24. 11. 2018

 

V sobotu 24. listopadu 2018 se konala v Praze za přítomnosti 15 řádných a jednoho čestného člena výboru a tří členů revizní komise schůze výboru ČSHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

 

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se propagace svazu, webových stránek, spolupráce s partnery, členské základny (v současné době má svaz 411 platících členů), přípravy Výročního tisku 2019 a Členského zpravodaje 2019, internetových soutěží na svazovém webu a zpráv z odborných orgánů svazu. Spolupráce s vydavatelstvím Burda byla rozšířena o další formu, která spočívá v tom, že vydavatelství poskytne svazu věcné ceny na přebory a svaz bude na těchto přeborech propagovat časopisy vydavatelství Burda. Podrobně se výbor zabýval pracemi na Galerii ČSHAK, kde pracovní skupina pod vedením J. Adamčíka již připravila předběžný návrh. Výbor dále projednal a schválil zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v květnu 2018, návrh zprávy o činnosti svazu pro valnou hromadu, návrh na udělení svazových ocenění, informaci o průběžném plnění rozpočtu za rok 2018, návrh rámcového rozpočtu na rok 2019 a návrh Kalendáře přeborů na rok 2019. V rámci schvalování rozpočtu na rok 2019 schválil výbor zakoupení 420 ks publikací Sudoku pro radost od nakladatelství Sagax pro všechny členy svazu.

 

Výbor schválil novelu Všeobecných pokynů k autorským soutěžím a Propozic České hádankářské ligy. Oba materiály budou zveřejněny na svazových webových stránkách a v časopise Křížovka a hádanka (Všeobecné pokyny k autorským soutěžím) či v Členském zpravodaji 2019 (propozice ČHL).

 

Výbor se rovněž zabýval přípravou valné hromady a následného Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, přípravě Mistrovství České republiky v logických úlohách 2019 a Mistrovství České republiky kroužků a družstev v řešení hádanek a křížovek 2019. V závěru schůze, kterou ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Kolíně u příležitosti konání Mistrovství ČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2019, byly ještě podány informace o průběhu letošního semináře a jeho přípravě v roce 2019.

 

D. Karkuš informoval, že Jemelíkova luštitelská akademie se po deseti letech přesunuje pouze na webové stránky, čímž v KaH budou pětkrát za rok dvě volné stránky, které budou k dispozici kroužkům. Dále byly projednány obsahy svazových tisků na rok zprávy odborných orgánů svazu.2019 a

Alena Kolínová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU ČSHAK 26. 5. 2018

 

V sobotu dne 26. května 2018 se konala v Kolíně za přítomnosti 14 členů výboru a dvou členů revizní komise schůze výboru ČSHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

 

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se propagace svazu, webových stránek, spolupráce s partnery, problematiky členské základny a umístění hesel o ČSHAK na Wikipedii.

 

Výbor dále schválil  autory na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení hádanek a křížovek v Praze 2018, přípravu Mistrovství republiky kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2018 v Kolíně a zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v listopadu 2017. Výbor se dále zabýval problémy s internetovými soutěžemi na svazovém webu po úmrtí vedoucího těchto soutěží, př. Čižmára, a aplikací nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) na podmínky svazu.

 

V závěru jednání byly ještě podány nové informace o přípravě semináře v září 2018 a projednány otázky související s aktualizací webových stránek e-rebus, které již neodpovídají současnému stavu.

Schůzi ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Praze u příležitosti konání Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek.

 

Alena Kolínová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU ČSHAK 25.11.2017

V sobotu dne 25. listopadu 2017 se konala v Praze za přítomnosti 16 členů výboru, jednoho čestného člena výboru a tří členů revizní komise schůze výboru ČSHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se propagace svazu, webových stránek, spolupráce s partnery, členské základny, Luštitelské olympiády mládeže, přípravy Pomůcek pro členy svazu 2018, připomínky k obtížnosti křížovek v MLSK, návrhu na ocenění členů svazu, kteří pro svaz odvádějí práci zdarma a informace o výrobě dárkových předmětů k 50. výročí založení svazu. Spolupráce s partnery byla rozšířena o dvě další vydavatelství, která budou kromě otištění křížovek poskytnutých svazem i náš svaz propagovat. Pokud jde o ocenění za práci pro svaz, budou předány členům svazu jako peněžité dary, darovací smlouvy byly připraveny a výborem schváleny. Dárkové předměty jsou zakoupeny a budou členům předány u příležitosti Mistrovství České republiky v řešení křížovek a hádanek v roce 2018.

Výbor dále projednal a schválil zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v květnu 2017, návrh zprávy o činnosti svazu pro valnou hromadu, návrh na udělení svazových ocenění, informaci o průběžném plnění rozpočtu za rok 2017, návrh na předložení upraveného rozpočtu na rok 2017 valné hromadě ke schválení, návrh rámcového rozpočtu na rok 2018 a návrh Kalendáře přeborů 2018.

V souvislosti s informací o průběžném plnění rozpočtu byly schváleny dva jednotlivé výdaje přesahující částku 25 tis. Kč zahrnující nákup dvojdesek s papíry a tužkami pro členy svazu k 50. výročí jeho založení a zakoupení publikace Pytel plný křížovek a hádanek, která vznikla ve spolupráci se svazem, obojí bude rozdáno všem členům svazu. Tyto výdaje způsobily překročení celkových výdajů o více než 10 %, takže výbor rozhodl o předložení návrhu upraveného rozpočtu na rok 2017 ke schválení valné hromadě, a to u položek „výdaje na svazový tisk“ a „hospodářsko-správní výdaje“ tak, že se u každé z nich zvýší rozpočtové výdaje o 30 tis. Kč, čímž se celkové výdaje v rozpočtu na rok 2017 zvýší na 163 tis. Kč, příjmy zůstanou v původní výši 103 tis. Kč.

Výbor se rovněž zabýval přípravou valné hromady a následného Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, přípravě Mistrovství České republiky v logických úlohách 2018 a Mistrovství České republiky kroužků a družstev v řešení hádanek a křížovek 2018 a zajištění MČR jednotlivců v logických úlohách a MČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek v roce 2018.

V závěru schůze, kterou ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Kolíně u příležitosti konání Mistrovství ČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2018, byly ještě podány informace o průběhu letošního semináře a jeho přípravě v roce 2018, nastolena otázka uveřejnění informací o svazu na Wikipedii a upozornění na novou směrnici EU o ochraně osobních údajů.

Alena Kolínová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU ČSHAK 20.5.2017

V sobotu dne 20. května 2017 se konala v Kolíně za přítomnosti 18 členů výboru a tří členů revizní komise schůze výboru SČHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se propagace svazu, webových stránek, spolupráce s partnery, autorské soutěže pro Luštitelskou olympiádu mládeže, problematiky členské základny a možnosti oceňování práce činovníků svazu (porotců, konzultantů, vedoucích soutěží apod.).

Výbor dále schválil  autory na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení hádanek a křížovek v Praze 2017, přípravu Mistrovství republiky kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2017 v Kolíně a zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v listopadu 2016. Schváleno bylo i zakoupení dvojdesek z PVC s klipem a kapsou na tužku, na přední straně opatřených logem svazu a doplněných obyčejnou tužkou a papíry na řešení křížovek (25 ks na standardní a 25 ks na šikmé křížovky), které budou předány všem členům svazu u příležitosti 50. výročí založení svazu.

Výbor rovněž vyslechl informaci o příliš náročných křížovkách v MLSK a doporučil problém projednat s jejich autory. Obdobně bude nutné projednat a zajistit další doplňování databáze hádanek.

V závěru schůze, kterou ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Praze u příležitosti konání Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek 2017, byly ještě podány nové informace o přípravě semináře v září 2017 a o zvažovaném námětu Pomůcek pro řešitele a autory 2018 (původní návrh planetky, protinávrh živá příroda).

Alena Kolínová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU SČHAK 26. 11. 2016

V sobotu dne 26. listopadu 2016 se konala v Praze za přítomnosti 16 členů výboru, jednoho čestného člena výboru a tří členů revizní komise schůze výboru SČHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se propagace svazu, webových stránek, spolupráce s partnery, členské základny, Luštitelské olympiády mládeže, přípravy Výročního tisku a Členského zpravodaje 2017, návrhem na odměňování činovníků svazu, kteří pro svaz odvádějí zdarma velkou práci (vedoucí soutěží, konzultanti, porotci apod.) a návrhem na výrobu propagačních předmětů svazu, konkrétně dárkového předmětu k 50. výročí založení svazu, který by obdrželi všichni členové svazu, a pouze část by byla určena pro propagaci. Zabýval se rovněž přípravou valné hromady a následného Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, zejména přípravou voleb nového výboru a revizní komise.

Výbor dále podrobně projednal návrh nových stanov svazu, který bude předložen ke schválení valné hromadě, a schválil  návrhy na novelizaci Přeborového řádu a Soutěžního řádu korespondenčních soutěží, nové znění Protestního řádu, oficiální zkratku Odborné komise pro logické úlohy OKL a zmocnění pro odborné orgány svazu vydávat v rámci své činnosti závazné dokumenty. Současně pověřil předsednictvo úpravami Statutu odborných orgánů svazu. Výbor rovněž projednal a schválil zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v květnu 2016, návrh zprávy o činnosti svazu pro valnou hromadu, návrh na udělení svazových ocenění, informaci o průběžném plnění rozpočtu za rok 2016, návrh rámcového rozpočtu na rok 2017, návrh Kalendáře přeborů 2017 a zajištění MČR jednotlivců v logických úlohách a MČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek v roce 2017.

V závěru schůze, kterou ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Kolíně u příležitosti konání Mistrovství ČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2017, byly ještě podány informace o průběhu letošního semináře a jeho přípravě v roce 2017.

Alena Kolínová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU SČHAK 21. 5. 2016

V sobotu dne 21. května 2016 se konala v Kolíně za přítomnosti 16 členů výboru a tří členů revizní komise schůze výboru SČHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se propagace svazu, webových stránek, spolupráce s partnery, Luštitelské olympiády mládeže a znovuvydávání diplomů pro 1. a 2. kvalifikační třídu včetně způsobu, jak diplomy a také svazový tisk předávat slovenským členům svazu.

Výbor dále schválil  autory na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení hádanek a křížovek v Praze 2016, přípravu Mistrovství republiky kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2016 v Kolíně, zvýšení odměn na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení hádanek a křížovek na 500, 400, 300, 200 a šestkrát 100 Kč a zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v listopadu 2015. Předseda rovněž přítomné členy výboru požádal, aby zvážili, zda neobnovit odměny vedoucím soutěží, členům porot a konzultantům. Výbor vyslechl zprávu př. Chromého o možnostech zajišťování propagačních předmětů svazu, ke které zatím nebyl přijat konkrétní závěr; členům výboru bylo uloženo, aby si problém promysleli a na příštím jednání výboru se k němu znovu vyjádřili. Návrhy samozřejmě mohou podávat i ostatní členové svazu.

 V závěru schůze, kterou ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Praze u příležitosti konání Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek 2016, byly ještě podány nové informace o přípravě semináře v září 2016 a o zvažovaném námětu Výročního tisku 2017 (teoretické úvahy a výklady ke křížovkám, hádankám a logickým úlohám).

Alena Kolínová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU SČHAK 28.11.2015

V sobotu dne 28. listopadu 2015 se konala v Praze za přítomnosti 16 členů výboru a tří členů revizní komise schůze výboru SČHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se propagace svazu, webových stránek, spolupráce s partnery, členské základny, Luštitelské olympiády mládeže, přípravy Pomůcek pro křížovkáře a hádankáře 2016, možností zajistit pro svaz propagační předměty a nových medailí, které od letošního roku nahradí zlaté, stříbrné a bronzové otazníky v podobě odznaků a s tím, že o medaile dodatečně obdrží i ti členové svazu, kteří v loňském roce dostali pouze certifikát; požádat o medaile mohou i všichni nositelé zlatých otazníků z dřívější doby.

Výbor dále schválil  návrh zrušit snížení členského příspěvku těch členů svazu, kteří jsou zároveň členy SČHAK i SZHaK, na polovinu a předložit jej ke schválení valné hromadě. Důvodem bylo, že sněm SZHaK neschválil toto snížení pro své české členy. Výbor rovněž projednal a schválil zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v květnu 2015, návrh zprávy o činnosti svazu pro valnou hromadu, návrh na udělení svazových ocenění, informaci o průběžném plnění rozpočtu za r. 2015, návrh rámcového rozpočtu na r. 2016, návrh Kalendáře přeborů 2015 a zajištění MČR jednotlivců v logických úlohách a MČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek v roce 2015. Schválil znovuzavedení diplomů pro nositele 1. a 2. kvalifikačních tříd.

V závěru schůze, kterou ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Kolíně u příležitosti konání Mistrovství ČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2016, byly ještě podány informace o přípravě semináře v roce 2016 a o edičním plánu časopisu Křížovka a hádanka.

Alena Kolínová


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU SČHAK 23.5.2015

V sobotu dne 23. května 2015 se konala v Kolíně za přítomnosti 17 členů výboru a tří členů revizní komise schůze výboru SČHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

Výbor projednal a schválil zprávu o činnosti předsednictva od valné hromady v prosinci 2014 a zabýval se průběžnými úkoly, zejména propagací svazu, jeho webovými stránkami, spoluprací s partnery a problematikou členské základny. Schválil autory křížovek a hádanek na MČR jednotlivců 2015 v Praze a organizační přípravu MČRK. Dále se výbor zabýval Luštitelskou olympiádou mládeže, pro kterou bude třeba získat další autory, připravovanými Pomůckami pro křížovkáře a hádankáře 2016, přípravou Semináře na Šancích a možností nechat vyrobit propagační předměty svazu. Samostatným bodem jednání bylo projednání nového způsobu oceňování členů svazu. Vzhledem k tomu, že některým členů svazu se ocenění v podobě pouhého papírového osvědčení o udělení otazníku nezdálo dostatečně důstojné, vyvstala znovu otázka objednání zlatých, stříbrných a bronzových odznaků. Na návrh př. Chromého byla schválena výroba medailí, které by odznaky nahradily. Papírové osvědčení zůstane zachováno v současné podobě, nový způsob oceňování bude realizován již na letošní valné hromadě a medaile dodatečně obdrží i ti, kteří v loňském roce dostali pouze osvědčení. Byl předložen i návrh, aby se umožnilo všem dosavadním držitelům otazníků – odznaků požádat o jejich výměnu za nové medaile. Přípravou realizace bylo pověřeno předsednictvo svazu.

Schůzi ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Praze u příležitosti konání MČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek 2015.

AK


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU SČHAK 29.11.2014

V sobotu dne 29. listopadu 2014 se konala v Praze za přítomnosti 16 členů výboru a tří členů revizní komise schůze výboru SČHAK, kterou řídil místopředseda svazu Dušan Karkuš.

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se soudobé kroniky, propagace svazu a dalších možností jeho sponzorování, webových stránek, spolupráce s partnery, členské základny, propozic hádankářských soutěží, založením Klubu všestrannosti včetně návrhu na certifikát potvrzující členství v tomto klubu, a zajištěním nového autora křížovek pro Mistrovství republiky kroužků a družstev, kterým se stal př. Klos.

Výbor se dále zabýval návrhem na nový způsob oceňování vyznamenaných členů v souvislosti se ztenčující se zásobou zlatých, stříbrných a bronzových otazníků ve formě odznaku, pro které se zatím nepodařilo najít vhodného výrobce. Výbor rovněž projednal a schválil zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v květnu 2014, návrh zprávy o činnosti svazu pro valnou hromadu, návrh na udělení svazových ocenění, informaci o průběžném plnění rozpočtu za r. 2014, návrh rámcového rozpočtu na r. 2015, návrh Kalendáře přeborů 2015 a zajištění MČR jednotlivců v logických úlohách a MČR kroužků s družstev v řešení křížovek a hádanek v roce 2015.

V závěru schůze, kterou ukončil místopředseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Kolíně u příležitosti konání Mistrovství ČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2015, byly ještě podány informace o průběhu semináře na Šancích v letošním a jeho přípravě v příštím roce, o přípravě Výročního tisku 2015, o edičním plánu časopisu Křížovka a hádanka a o nové soutěži pro děti v tomto časopise.

AK


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU SČHAK 24.5.2014

V sobotu dne 24. května 2014 se konala v Kolíně za přítomnosti 17 členů výboru a dvou členů revizní komise schůze výboru SČHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík. Hostem na jednání byl př. Daniel Marek.

Výbor projednal zprávu o činnosti předsednictva od valné hromady v prosinci 2013 a zabýval se průběžnými úkoly, zejména aktualizací soudobé kroniky, propagací svazu, budoucností Turnaje dvou zemí a novelizací Přeborového řádu a dalších svazových dokumentů včetně jejich vzájemné provázanosti. K tomu byly vytvořeny dvě pracovní skupiny, návrhová a oponentní. Výbor projednal rovněž další spolupráci s partnery s tím, že HALAS bude nadále uváděn na svazovém webu jako oficiální partner svazu. Schválil zprávu o činnosti předsednictva, autory křížovek a hádanek na MČR jednotlivců 2014 v Praze a organizační přípravu MČRK. V této souvislosti pověřil předsedu svazu, aby zaslal děkovný dopis př. Pivoňkovi, který po dlouholetém působení jako autor křížovek na tomto mistrovství končí. Dále se výbor zabýval novým občanským zákoníkem a s tím souvisejícími předpokládanými změnami názvu svazu a jeho stanov a účinností vyhlašování kvalifikačních tříd, které by měly být vyhlašovány cca 4x ročně v KaH; účinnosti by nabývaly dnem vydání příslušného čísla KaH. Na základě připomínek některých členů svazu projednal výbor způsob předkládání a hodnocení hádanek z listu na GP v Hranicích. Dosavadní způsob výbor potvrdil s tím, že konzultant by měl více dbát na vyváženost jednotlivých bloků a jejich obtížnost. Samostatným bodem jednání byla prezentace přidělených kvalifikačních bodů, v němž př. Marek seznámil výbor se svým novým systémem, jenž umožní uspořádat výsledky do databáze, kterou pak lze různě interpretovat. V bodě různé byly podány informace o semináři na Šancích a přípravě výročního tisku 2015, který by měl být zpracován jako lexikon pro křížovkáře a hádankáře.

Schůzi ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Praze u příležitosti konání MČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek 2014.

AK


ZPRÁVA Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE NOVÉHO VÝBORU SČHAK A REVIZNÍ KOMISE SČHAK 7.12.2013

Bezprostředně po skončení valné hromady se 7. prosince 2013 konaly ustavující schůze nově zvoleného výboru SČHAK a nově zvolené revizní komise SČHAK. Schůze výboru se zúčastnilo 15 ze 16 zvolených členů, schůze revizní komise dva ze tří členů.

Členové výboru si v tajném hlasování zvolili svého předsedu, kterým se opět stal Vladimír Jemelík. Předseda poté navrhl členy předsednictva: jako místopředsedy př. Chromého, Karkuše a Vokatého, jako hospodářku př. Teichmanovou a jako jednatelku a zapisovatelku př. Kolínovou. Všichni navržení členové předsednictva byli zvoleni jednomyslně. Předseda poté uvítal ve výboru novou členku př. Kučavovou a všem popřál mnoho zdaru v další práci.

Předsedou revizní komise se opět stal př. Kolín.

 

ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU SČHAK 7.12.2013

V sobotu dne 7. prosince 2013 se konala v Praze za přítomnosti 17 členů výboru a dvou členů revizní komise schůze výboru SČHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z minulé schůze výboru byly projednávány otázky týkající se soudobé kroniky, propagace svazu a dalších možností jeho sponzorování, webových stránek, spolupráce s nakladatelstvími a vydavatelstvími, organizace MČR v řešení logických úloh v dalších letech, řešení hádanek v hlavní soutěži GP z listu, Turnaje dvou zemí, členské základny, propozic hádankářských soutěží a dvoudenních přeborů. Výbor se rovněž zabýval internetovými denními soutěžemi na svazovém webu, které budou od ledna r. 2014 rozšířeny o soutěž v řešení českých slovních hádanek. Pro tuto novou soutěž byla schválena pravidla a název Luštěniny.

Výbor se dále zabýval aktuálním stavem přípravy publikace Pomůcky pro řešitele a autory křížovek 2014. K možnosti členů svazu získat přístupový kód na stránky WPF s úlohami z minulých MS přijal rozhodnutí, že kód bude k dispozici u př. Vejchody, u kterého o něj bude možné požádat. Výbor rovněž projednal a schválil zprávu o činnosti předsednictva od schůze výboru v květnu 2013, návrh na nový způsob vyhlašování kvalifikačních tříd, návrh zprávy o činnosti svazu pro valnou hromadu, návrh na udělení svazových ocenění, kandidátku nového výboru a revizní komise svazu, informaci o průběžném plnění rozpočtu za r. 2013, návrh rámcového rozpočtu na r. 2014, návrh na zhodnocení volných finančních prostředků svazu, návrh kalendáře přeborů 2014 a zajištění MČR jednotlivců v logických úlohách a MČR kroužků s družstev v řešení křížovek a hádanek v roce 2014.

V závěru schůze, kterou ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Kolíně u příležitosti konání Mistrovství ČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek 2014, byly ještě podány informace o přípravě semináře na Šancích v příštím roce a o novém občanském zákoníku, který si vyžádá i změny svazových stanov. Předseda svazu pak poděkoval končícímu výboru za práci v uplynulých třech letech a zejména př. Koudelkovi, který do nového výboru nekandiduje, za jeho dlouhodobou aktivní činnost ve svazových orgánech, především v oblasti mezinárodní spolupráce.

AK


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU SČHAK 18.5.2013

V sobotu dne 18. května 2013 se konala v Kolíně za přítomnosti 17 členů výboru a tří členů revizní komise schůze výboru SČHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

Výbor projednal zprávu o činnosti předsednictva od valné hromady v prosinci 2012 a zabýval se průběžnými úkoly - aktualizací soudobé kroniky, propagací svazu, možnostmi jeho sponzorování, webovými stránkami, spoluprací s nakladatelstvími a vydavatelstvími, organizací MČR v řešení logických úloh v dalších letech, problematikou členské základny a dvoudenních přeborů, otázkou řešení hádanek v hlavní soutěži GP z listu a novelizací Přeborového řádu. Dále projednával program zářijového semináře na Šancích, problémy související s internetovými denními soutěžemi na svazovém webu, přípravu Pomůcky pro řešitele a autory pro r. 2014 a nedostatky v zadávání korespondenčních soutěží. Rovněž vzal na vědomí informaci př. Koudelky o hospodaření WPF a o tom, že na webu WPF jsou k dispozici soutěžní práce z MS v logice a sudoku a rozhodl, že svaz požádá o přístupový kód k nim, aby mohly být využity pro naše členy. Schválil Propozice soutěží GP a Propozice MČR družstev v řešení křížovek a hádanek jako přílohy chystané novely Přeborového řádu,

Schůzi ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční v Praze u příležitosti konání Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek 2013.

AK


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU SČHAK 1. 12. 2012

V sobotu dne 1. prosince 2012 se konala v Praze za přítomnosti 16 členů výboru a tří členů revizní komise schůze výboru SČHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

Výbor schválil  zprávu o činnosti svazu pro valnou hromadu, informaci o průběžném plnění rozpočtu v roce 2012 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2013 včetně návrhu na založení výhodnějšího běžného účtu u Fio banky.

Schválil rovněž návrhy svazových vyznamenání a dalších ocenění pro rok 2012; z návrhů zaslaných kroužky nebyly realizovány pouze dva, v případě př. Bulína bylo vyznamenání přesunuto na rok 2013, v němž oslaví kulaté životní jubileum, v případě př. Vodičky, který významné výročí oslavil již vloni, výbor doporučuje vyznamenání udělit při příštím výročí, tj. v roce 2016.

Dále výbor projednal a schválil návrh Propozic Lázeňských oříšků, návrhy na opravy a dodatky Soutěžního řádu korespondenčních soutěží SČHAK, návrh na opravy a dodatky Kvalifikačního řádu SČHAK a Kalendář přeborů na rok 2013. Zabýval se přípravou a zajištěním letošního Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek a schválil autory pro Mistrovství ČR kroužků 2013 a Mistrovství ČR jednotlivců a družstev v řešení logických úloh 2013, které budou společně organizovat SČHAK a HALAS v Praze.

Výbor projednával návrhy na využití finančních prostředků ze sponzorských darů a dále se zabýval problematikou databáze hádanek, vedením svazových webových stránek, propagací svazu a jeho činnosti v médiích, vedením soudobé kroniky, problematikou členské základny, přípravou Výročního tisku 2013, návrhy na diplomy pro medailisty přeborů a předběžnou přípravou semináře na Šancích. Vzal na vědomí rezignaci př. Vodičky na členství ve výboru.

Schůzi ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční 18. května 2013 v Kolíně u příležitosti konání Mistrovství ČR kroužků v řešení křížovek a hádanek.

AK


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU SČHAK 18. 5. 2012

V sobotu dne 19. května 2012 se konala v Kolíně za přítomnosti 17 členů výboru a tří členů revizní komise schůze výboru SČHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

V rámci kontroly úkolů vyplývajících z poslední výborové schůze v prosinci roku 2011 se výbor zabýval průběžnými úkoly, jako jsou stav databáze hádanek, soudobá kronika, propagace svazu, možnosti sponzorování svazu a webové stránky svazu a konstatoval, že všechny jsou plněny uspokojivě. Sloučení databáze hádanek a její aktualizace byla dokončena a pro kroužky byla připravena CD s touto databází a manuálem k jejímu používání. Zcela splněny byly úkoly zajistit vystoupení svazu z WPF, jmenovat nové složení OKL a připravit dopis vydavatelům slovníkových a podobných publikací, kteří bez projednání se svazem užívají jeho názvu ke své propagaci. Nadále trvá úkol připravit nový Přeborový řád, protože však novelizovaný řád v současné době vyhovuje, není nutné práce na novém uspěchat.

Výbor dále projednal zprávu o činnosti předsednictva svazu v době mezi zasedáními výboru, schválil Publikační kritéria SČHAK pro křížovky, autory pro MČR v řešení logických úloh 2012 ve Valašském Meziříčí, autory pro MČRJ v řešení křížovek a hádanek 2012 a vyslechl zprávu o přípravě MČRK, které se konalo téhož dne v Kolíně.

Mezi projednávanými body byla i budoucnost Turnaje dvou zemí a organizování MČR v řešení logických úloh v dalších letech. Řešení první otázky vyplyne z výsledků jednání se slovenskou stranou v příštím roce, řešení druhé se bude odvíjet ze zkušeností získaných z letošních MČR, z nichž jedno organizuje svaz a druhé nezávisle na něm HALAS.

V bodu různé se výbor zabýval především programem zářijového semináře v Šancích (mj. sjednocení hádankářských i křížovkářských propozic pro korespondenční soutěže, Přeborový řád), problematikou členské základny, otázkou organizování dvoudenních přeborů, vyhodnocením získaných zkušeností při řešení hádanek z listu a některými dalšími organizačními otázkami.

Schůzi ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční 1. prosince 2012 v Praze u příležitosti konání Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek.

AK


ZPRÁVA ZE SCHŮZE VÝBORU SČHAK 3. 12. 2011

V sobotu dne 3. prosince 2011 se konala v Praze za přítomnosti 15 členů výboru a náhradníků a tří členů revizní komise schůze výboru SČHAK, kterou řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

Výbor schválil  zprávu o činnosti svazu pro valnou hromadu, informaci o plnění rozpočtu za rok 2011 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2012, návrhy svazových vyznamenání a dalších ocenění, návrh změny Stanov SČHAK včetně příloh a návrh Jednacího, hlasovacího a volebního řádu, který bude rovněž přílohou stanov. V souvislosti se změnou stanov, ve kterých se mj. ruší institut náhradníků výboru, kooptoval jako řádného člena výboru př. Lančariče. Projednal a schválil Kalendář přeborů na rok 2012. Dále projednal přípravu zajištění letošního Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek a předběžně i Mistrovství ČR kroužků a klubů 2012, které se uskuteční opět v Kolíně. Zabýval se i zprávou o Mistrovství světa 2011 v logických úlohách a sudoku a předběžným zajištěním semináře v roce 2012.

Výbor se podrobně zabýval situaci, která nastala v souvislosti se vznikem přípravného výboru Hráčské asociace logických her a sudoku. Tato asociace, která bude oficiálně založena v prosinci t. r., hodlá nadále pořádat vlastní přebory a mistrovství republiky v logických úlohách a v sudoku, jejím záměrem je rovněž zastupovat ČR ve Světové hádankářské federaci (WPF) a reprezentovat ji na mezinárodních akcích. Výbor se proto usnesl, že za této situace není třeba, aby svaz byl nadále členem WPF a pověřil předsednictvo, aby členství v této organizaci zrušilo. Současně s tím schválil i změny ve svazových orgánech – ruší se Komise pro mezinárodní styky a funkce delegáta WPF, Komise pro logické úlohy a sudoku (OKLAS) se vrací k původnímu názvu Komise pro logické úlohy (OKL). Výbor se jednomyslně usnesl na tom, že logické úlohy i nadále zůstávají jednou z kategorií úloh svazu, přičemž sudoku bude jen jednou z logických úloh. Předsedou OKL byl jmenován př. Vejchoda, který byl současně kooptován do výboru.

Výbor se dále zabýval problematikou sjednocení a dalšího využití databáze hádanek, vedením svazových webových stránek, ochranou názvu svazu a jeho loga před zneužitím ze strany vydavatelů hádankářských a křížovkářských publikací, přípravou novely Přeborového řádu a propagací svazu a jeho činnosti v médiích. Konstatoval, že na tomto úseku se v současné době práce velmi dobře daří.

V zájmu rozšíření nabídky forem soutěžení a rozšíření řad účastníků, výbor rovněž schválil, aby se na GP Brna a GP Valašska vyzkoušela možnost řešení z listu i v hlavním hádankářském turnaji. Schválil rovněž, aby členové SČHAK, kteří jsou zároveň členy SZHK, nadále platili členský příspěvek pouze v poloviční výši ze předpokladu reciprocity ze strany slovenského svazu.

Schůzi ukončil předseda svazu s tím, že další jednání výboru se uskuteční 19. května 2012 v Kolíně u příležitosti konání Mistrovství ČR kroužků a klubů v řešení křížovek a hádanek.