Kronika

      

Kronika na webových stránkách ČSHAK není kronikou v pravém slova smyslu, tj. přesným časovým sledem svazových událostí. Přesto zde najdete řadu významných dokumentů z historie svazu. Řada dokumentů je prezentována v naskenované formě z původní listinné formy, předpokládá se doplňování využívající textové editory.

Kronika zachycuje vývoj SČHAK a jeho řízení, vznik a činnosti jeho orgánů (předsednictvo, výbor, valná hromada). V záložce o odborné činnosti se dozvíte o seminářích, práci odborných komisí, spolupráci s časopisem Hádanka a křížovka resp. Křížovka a hádanka a prezentaci našeho koníčka na veřejnosti. Je zde dokumentována činnost jednotlivých kroužků a klubů, průběh a výsledky autorských, řešitelských a kombinovaných soutěží pořádaných svazem, práce s mládeží a naše osobnosti. V neposlední řadě se zde lze dozvědět bližší informace o dalších činnostech svazu, které naše organizace vykonává, nebo které jsou nezbytné pro její hladký chod.

Další dokumenty se postupně na webové stránky doplňují. Důležitá je přitom provázanost kroniky s archivem ČSHAK.