Členské zpravodaje

 

Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s. vydává každoročně pro své členy Členský zpravodaj, v němž jsou uvedeny v plném znění svazové dokumenty, které vznikly, resp. které byly přijaty orgány svazu v průběhu předchozího roku. Přináší též aktuální organizační a metodické pokyny a informace.

Členský zpravodaj je vydáván v tištěné podobě a je zasílán (doručován) všem členům. V současnosti, kdy jsou svazové dokumenty a informace pro členy publikovány na tomto webu, by se mohlo zdát vydávání tištěného členského zpravodaje nákladným anachronismem. Je však třeba si uvědomit, že určitá část našich členů přístup na internet nemá a mít nebude, takže je to jediný způsob, jak k nim potřebné informace v plném rozsahu dostat.

Na těchto stránkách najdete členské zpravodaje od roku 2006. Starší čísla jsou zde spíše z historických důvodů, ale neuškodí se s nimi seznámit. Je však třeba mít na paměti, že některé dokumenty, které jsou v nich uvedeny, mohou již být překonány, přepracovány, doplněny nebo zrušeny. Aktuální znění svazových dokumentů je k nalezení na stránce Základní dokumenty.

 

Členský zpravodaj 2024

Členský zpravodaj 2023

Členský zpravodaj 2022

Členský zpravodaj 2021

Členský zpravodaj 2020

Členský zpravodaj 2019

Členský zpravodaj 2018

Členský zpravodaj 2017

Členský zpravodaj 2016

Členský zpravodaj 2015

Členský zpravodaj 2014

Členský zpravodaj 2013

Členský zpravodaj 2012

Členský zpravodaj 2011

Členský zpravodaj 2010

Členský zpravodaj 2009

Členský zpravodaj 2008      

Členský zpravodaj 2007   

Členský zpravodaj 2006