Vyznamenání

 

VYZNAMENÁNÍ ČSHAK

Odznak Svazu je novému členu po zaplacení prvního členského příspěvku zaslán společně s členskou legitimací, posledním členským zpravodajem a posledním výročním tiskem. Nošení členského odznaku patří k jednomu z členských práv. Další odznaky Svaz přiděluje členům v souvislosti s ohodnocením jejich práce pro rozvoj hádankářského a křížovkářského hnutí ve formě Otazníků; k Otazníkům obdrží nositelé i diplomy. V souvislosti se splněním kritérií pro získání kvalifikačních tříd dostávají úspěšní autoři a řešitelé diplom osvědčující dosažení třídy; noví nositelé 3. třídy i kvalifikační odznak. Po zisku alespoň jednoho kvalifikačního bodu ve všech šesti sledovaných kategoriích náleží členovi Svazu certifikát osvědčující vstup do Klubu všestranných. Za vítězství v soutěžích jsou udělovány poháry, medaile nebo diplomy, u příležitosti životních jubileí diplomy nebo pamětní medaile. Za mimořádný počin zpravidla krátkodobého nebo jednorázového charakteru Svaz uděluje čestná uznání. Jako výraz ocenění dlouhodobé mimořádně kvalitní práce ve výboru Svazu slouží čestné členství ve výboru Svazu. Jako výraz poděkování za práci pro rozvoj našeho hnutí mohou být udělena i další vyznamenání. Přehled druhů odznaků, vyznamenání a osvědčení Svazu je uveden níže.

ZDE je aktuální seznam nositelů svazových vyznamenání jmenovitě podle abecedy, v TÉTO tabulce pak chronologicky podle udělených Otazníků od zlatého po bronzový.

ZDE naleznete čestné členy výboru Svazu.

 

PŘEHLED DRUHŮ ODZNAKŮ, VYZNAMENÁNÍ A OSVĚDČENÍ ČSHAK

1. Odznaky

1.1 Členský odznak

(Odznak spojený s přidělením členské legitimace ČSHAK.)

1.2 Bronzový, stříbrný a zlatý otazník

(Odznak spojený s udělením diplomu za práci pro rozvoj hádankářského a křížovkářského hnutí.)

1.3 Kvalifikační odznak

(Odznak spojený se získáním 3. kvalifikační třídy.)

2. Diplomy

2.1 Diplom spojený s udělením bronzového, stříbrného a zlatého otazníku

2.2 Diplom osvědčující dosažení kvalifikační třídy

2.3 Diplom za vítězství v soutěži

2.4 Diplom u příležitosti životního jubilea

3. Certifikát

(List osvědčující vstup do Klubu všestranných.)

4. Čestné uznání

(Vyznamenání za počin zpravidla krátkodobého nebo jednorázového charakteru.)

5. Čestné členství ve výboru ČSHAK

(List uznávající doživotní čestné členství ve výboru ČSHAK jako výraz ocenění dlouhodobé mimořádně kvalitní práce ve výboru ČSHAK.)

6. Medaile

6.1 Medaile za umístění v soutěžích Grand Prix a Mistrovství ČR jednotlivců

6.2 Medaile za umístění na Mistrovství ČR kroužků (družstev)

7. Pohár

(Pohár za vítězství v některých soutěžích jednotlivců či družstev.)

8. Pamětní medaile, plakety a list

(Medaile k významnému životnímu jubileu jako ocenění dlouhodobé práce pro rozvoj hádankářského a křížovkářského hnutí.)

9. Další vyznamenání