Databáze křížovek

 

DATABÁZE TYPŮ KŘÍŽOVEK

ÚVOD

Česká republika se může pyšnit zajímavým primátem: žádná jiná země na světě nemá tolik typů křížovek, jako právě my. Je jich několik stovek, ale nikdo přesně tyto jednotlivé typy nespočítá. Důvod je jednoduchý: jednotlivé typy, systémy a křížovkové principy lze kombinovat a vytvářet tak nesčetné podoby slovní obrazové hádanky zvané křížovka. Proto situace v oblasti křížovek není tak jednoznačná jako například u klasických slovních hádanek, jejichž počet je omezen. Dobrým východiskem databáze je klasifikace křížovek, která je na našich stránkách uvedena samostatně.

Databáze typů křížovek proto není a ani nemůže být vyčerpávajícím výčtem. Přesto vytváří velmi vypovídající a užitečný obraz české křížovkářské školy. Tvorba databáze je náročným procesem, a proto bude tato databáze doplňována postupně. Časem pak vytvoří unikátní pomůcku zejména pro řešitele, neboť vedle popisů jednotlivých křížovek obsahuje návody k řešení, příklady a jejich řešení. Každý zájemce se tak bude moci s jednotlivými typy křížovek dobře seznámit a naučit se je řešit.

Zatím začínáme čtyřmi typy křížovek, abyste získali představu, jak bychom vás chtěli typy křížovek provést.

 

A          • B          • C          • Č          • D          • H          • CH          I          • J          • K

• L          • M          • N          O          P          • R          • Ř          S