Seznam nepovolených pramenů

 

Seznam nepovolenýcH PRAMENŮ

Seznam uvádí konkrétní výčet knižních publikací, které nemohou být pro velký výskyt chyb či nekvalitní zpracování uznány pro dokládání jazykové i věcné správnosti výrazů. Pro účely Směrnic a pro účely tvorby křížovek nespadají na základě rozhodnutí Odborné křížovkářské komise SČHAK tyto publikace mezi tzv. „jiné prameny“ podle § 5, odst. 2. Níže uvedený seznam je součástí Přílohy II Směrnic pro tvorbu křížovek: Prameny v křížovkářských korespondenčních soutěžích (2017).

Jsou to následující publikace:

1. Stanislav Kubíček: Co nenajdete v křížovkářském slovníku. PLISKA, Frýdek-Místek 1992.

2. Pavel Veselka: Můj křížovkářský slovník. PLISKA, Frýdek-Místek 1993, vč. 2. doplněného vydání 1998.

3. František Král: Slovník pro luštitele křížovek. X-Egem, Nova a Knižní klub, Praha 1997; X-Egem, Praha 2006

4. V. Koudelka, M. Káňa: Křížovkářský slovník. 3. a 4. vydání (Ústí n. Labem, Brno) - uznává se jen 1. a 2. vydání; pozdější vydání vznikala novým přepisem, při němž se objevila řada chyb.

5. Kolektiv autorů: Křížovkářský slovník. Dialog, Ústí nad Labem, všechna vydání

6. Peter Krajčír: Lexikon křížovkáře. Petrklíč 1996, 2000 (překlad ze slovenštiny)

7. Tabulka A. Seznam chemických prvků podle atomového čísla. In: Rejman, Slovník cizích slov.

8. Jaroslav Hubáček: Výběrový slovník českých slangů. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava 2003.

9. Kolektiv autorů: Nový křížovkářský slovník. GEN, Liberec - všechna vydání

10. Slovník pro každého křížovkáře. Speciál čtrnáctidenníku Blesk Nedělní Křížovky. Ringier Axel Springer CZ, a. s., 2014 a další mutace tohoto slovníku.