Seznam nepovolených pramenů

 

Seznam nepovolenýcH PRAMENŮ

Pro účely Směrnic a pro účely tvorby křížovek nespadají na základě rozhodnutí Odborné křížovkářské komise ČSHAK tyto publikace mezi tzv. „jiné prameny“. Níže uvedený seznam je součástí Přílohy Směrnic pro tvorbu křížovek: Prameny v křížovkářských korespondenčních soutěžích (2019).

 

Mezi nepovolené prameny patří všechny níže vyjmenované křížovkářské slovníky. Dále to jsou prameny, které nejsou v obecné rovině považovány za tzv. jiné prameny. To znamená, že autor ani řešitel křížovek v korespondenčních soutěžích svazu nemohou používat publikace vydané „pro vnitřní potřebu“, „tajné“, „přísně tajné“, tiskoviny krátkodobého použití, denní a bulvární tisk, magazíny, reklamní a jiné letáky, etikety zboží, rukopisy (dosud nevydaná díla), různé amatérsky vypracované a rozmnožené pomůcky, křížovkářské pomůcky a seznamy z jiných zdrojů než svazových, korespondenci apod.

Seznam dále uvádí konkrétní výčet knižních publikací, které nemohou být pro velký výskyt chyb či nekvalitní zpracování uznány pro dokládání jazykové i věcné správnosti výrazů. Jsou to následující publikace:

1. Stanislav Kubíček: Co nenajdete v křížovkářském slovníku. PLISKA, Frýdek-Místek 1992.

2. Pavel Veselka: Můj křížovkářský slovník. PLISKA, Frýdek-Místek 1993 a všechna ostatní vydání.

3. František Král: Slovník pro luštitele křížovek. X-Egem, Nova a Knižní klub, Praha 1997; X-Egem, Praha 2006.

4. V. Koudelka, M. Káňa: Křížovkářský slovník. 3. a 4. vydání (Ústí n. Labem, Brno) - uznává se jen 1. a 2. vydání; pozdější vydání vznikala novým přepisem, při němž se objevila řada chyb.

5. Kolektiv autorů: Křížovkářský slovník. Dialog, Ústí nad Labem, všechna vydání a modifikace.

6. Peter Krajčír: Lexikon křížovkáře. Petrklíč 1996, 2000 (překlad ze slovenštiny).

7. Tabulka A. Seznam chemických prvků podle atomového čísla. In: Rejman, Slovník cizích slov, SPN Praha 1971.

8. Jaroslav Hubáček: Výběrový slovník českých slangů. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava 2003.

9. Kolektiv autorů: Nový křížovkářský slovník. GEN, Liberec - všechna vydání.

10. Slovník pro každého křížovkáře. Speciál čtrnáctidenníku Blesk Nedělní Křížovky. Ringier Axel Springer CZ, a. s., 2014 a další mutace tohoto slovníku.

11. Římská čísla. Na pomoc řešitelům. In: Panoráma křížovek 6/1997, 118–124.