Louskárna

 

LOUSKÁRNA 

kvalifikační hádankářská řešitelská soutěž  pro všechny zájemce

 

LOUSKÁRNA 2024

Soutěž i letos sledujte v sudých číslech časopisu Křížovka a hádanka (číslo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 a 26). Vedoucím soutěže je Ing. et Doc. JLA Bohdan Kousal, Kostelecká 9, 796 01 Prostějov, mail bkousal@seznam.cz. Na tytéž adresy můžete posílat své autorské příspěvky pro tuto soutěž.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 2024

1. Kvalifikační hádankářské řešitelské soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci. Soutěž je třináctikolová a bude uveřejňována v sudých číslech časopisu Křížovka a hádanka. V každém kole bude uvedeno 15 hádanek, řešení hádanek předminulého kola se jmény autorů a informace o stavu soutěže. Celkový vítěz (bude-li sám) obdrží 500 Kč.

2. Soutěž je zároveň kvalifikační soutěží pro členy ČSHAK, kteří mohou po skončení soutěže získat kvalifikační body. Soutěžící bez kvalifikační třídy získají za 100 správně vyřešených hádanek 1 kvalifikační bod, za 120 hádanek 2 body, za 140 hádanek 3 body, za 160 hádanek 4 body a za 180 hádanek 5 bodů. Soutěžící s 3. kvalifikační třídou získají za 120 hádanek 1 bod, za 140 hádanek 2 body, za 160 hádanek 3 body, za 180 hádanek 4 body a za 190 hádanek 5 bodů. Soutěžící s 2. kvalifikační třídou získají za 140 hádanek 1 bod, za 160 hádanek 2 body, za 180 hádanek 3 body a za 190 hádanek 4 body. Soutěžící s 1. třídou a nositelé mistrovské třídy starší 60 let získají za 160 hádanek 1 bod, za 180 hádanek 2 body a za 190 hádanek 3 body.

3. Řešení náznaku i jádra pište na jediný list papíru formátu A4 nebo A5 s velikostí písma min. 12 bodů. V levém horním rohu uveďte u řešení 1. kola své jméno a adresu (členové ČSHAK i členské číslo), v dalších kolech stačí uvést jen své jméno. Značky a pseudonymy se v této soutěži nepoužívají. Uvádějte čísla všech hádanek (i nevyřešených), řešení každé hádanky pište v jednom řádku za sebou zleva bez přerušení slovo po slovu. Dodatky či opravy lze zaslat v uvedeném termínu, soutěžící však musí poslat celý řešitelský list.

4. Za správné řešení každé hádanky se započítává soutěžícímu jeden bod. Jde-li o hádanku nesprávně podanou, započítává se za ni 1 bod všem soutěžícím, kteří zaslali řešení. V souladu se Směrnicemi se uznávají pouze autorská, výjimečně alternativní řešení, soutěžící však může napsat libovolný počet řešení každé hádanky.

5. Případné reklamace nutno zaslat s řešením dalšího kola podle Zásad pro podávání a řešení protestů v soutěžích SČHAK.  

6. Nedodržení některé z těchto podmínek či nesprávně ofrankovaná zásilka mohou znamenat vyřazení ze soutěže.

7. Přihlášením do soutěže účastník souhlasí s vedením jeho údajů u vedoucího podle podmínek uvedených na webu ČSHAK.

Bohdan Kousal


LOUSKÁRNA 2023

Po třináctém kole zůstalo s plným počtem 195 řešených hádanek 60 řešitelů, 194 bodů má 16 soutěžících a 193 bodů má dalších 7 luštitelů.

Na závěr ročníku soutěže 2023 je vhodné si připomenout i ty, kteří už další řešení nepošlou. Do hádankářského nebe v průběhu roku odešli tito hádankáři: Petr Běhal, Václav Čech, Pavel Kalhous, František LuskačEmilie Šotolová. Zůstanou nadále v našich srdcích…

Za uplynulý ročník získalo 153 luštitelů celkem 425 kvalifikačních bodů, což je víc, než v minulém ročníku. A kvalifikačních bodů neubývá, takže směle do dalšího luštění. Nezbývá mi než skončit s tradičním přáním zdraví a pohody, ať nám hádanky i nadále přinášejí pobavení a potěšení.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOUSKÁRNY 2023:

 

195 bodů Ambrož, Bohatý, Borkovský, Červeňáková, Dedková, Drdel, Feler, Fišbach, Gonda, Haman, Hladký, Horáčková, Horák, Husar, Jakubček, Jemelík, Jemelíková, Kmoščák, Konečný, Korčák, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lajksnerová, Lančarič, Lustyková, Mach, Marešková, Mikšík, Morawková, Moskalová, Ota, Paďour, Pavelka, Prošek, Průša, Psotný, Rádl, Radouš, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Skálová, Sýkora, Štefek, Šuňavec, Švarcová, Tomášková, J. Turek, M. Turek, Urbanczyk, J. Valkus, Varšaník, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Zedníček, Zvolánek, Žebrok. – 194 Bednarski, Brychtová, Burda, Diňa, Hošková, Koudelka, Makovník, Pešta, Platzner, Rusá, Skopcová, Struňák, Švub, Vodáková, Vodičková, Zahajský. – 193 Foldyna, Foltas, Jalůvka, Janek, Olšanská, Pláňava, Šimek. – 192 Bohuš, Gráf, Hučín, Járová, Mojžíš, Novák, Olyšar, Schmidová, B. Valkus, Vybíhal. – 191 Autrata, Koreneková, Kotora, Wohlmuth. – 190 Bulín, Chalupa, Petrasová. – 188 Dudková. – 187 Čenovský, Košovanová, Sedlatý. – 186 Brož, Durdilová, Kunst. – 185 Kokeš, Marková, Motyčková. – 184 Ivánek, Mojžíšek, Tomsa, Valentová. – 183 Ryška, Skřivanová, Svobodová. – 182 Humplíková. – 181 Kubíček, Němeček, Němečková. – 178 Kopřiva, Polcar. – 176 Kaipr, Kuklová, Peldřimovská. – 174 Auterský, Vagaiová. – 173 Vychovalý. – 172 Eliášová, Krůza, Vašek. – 171 Kadlec. – 170 Dub. – 168 Alka. – 167 Holátko. – 165 Navrátil, Peterka, Roemer. – 162 Suchanek, Suchanková. – 159 Pačesová. – 155 Borovský. – 154 Hroneš. – 146 Doležel. – 141 Ježová. – 140 Gabajová. – 137 Procházková. – 133 Kučírek. – 132 Vlen. – 129 Chylová. – 125 Mlsová. – 117 Bartůněk. – 116 Růžička. – 114 Kolomazník, Pařil. – 108 Brücknerová, Dvořák. – 101 Werner. – 100 Hladíková. – 86 Málek. – 82 V. Janouch. – 49 Zámečník.

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo poslední kolo, nejsou uvedeni řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola. 

Bohdan Kousal


LOUSKÁRNA 2022

Tak nám skončil další ročník louskárny, je to již 13 let, co nás opustil její první vedoucí Jirka Havlín, jistě by měl radost z trvalé velké účasti řešitelů hádanek.

Po třináctém kole zůstalo s plným počtem 195 řešených hádanek 26 řešitelů, 194 bodů má 42 soutěžících a 193 bodů má dalších 13 luštitelů. Ročník je ukončen, dochází k přidělení kvalifikačních bodů. V louskárně za rok 2022 bodovalo celkem 149 řešitelů a získalo 405 kvalifikačních bodů v kategorii řešitelů hádanek. Všem samozřejmě gratuluji, bodů je na skladě dost, takže pro letošní ročník přeji ještě bohatší příděl. Nezbývá než všem poděkovat za účast jak při řešení, tak i při autoření předkládaných hádanek.

Takže s chutí do dalšího luštění, ať nám hádanky i nadále přinášejí radost z luštění. Ať jsme ve zdraví a pohodě i do dalších dnů.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOUSKÁRNY 2022:

 

195 Ambrož, Borkovský, Červeňáková, Dedková, Drdel, Gonda, Jakubček, Jemelík, Jemelíková, Kmoščák, Korčák, Kučavová, Lančarič, Makovník, Marešková, Olšanská, Paďour, Řičánek, Říha, Sýkora, Štefek, Šuňavec, Švarcová, J. Valkus, Vokatý, Zedníček. – 194 Autrata, Bohatý, Bulín, Dočekal, Feler, Fládr, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jalůvka, Kalhous st., Kožušník, Kupka, Kyncl, Lajksnerová, Luskač, Mach, Malý, Mikšík, Morawková, Moskalová, Ota, Pavelka, Prošek, Psotný, Rádl, Radouš, Rusá, Rybář, Samuelová, Skálová, Struňák, Šimek, Šotolová, Švub, J. Turek, M. Turek, Urbanczyk, Vodáková, Vrtěna, Zvolánek. – 193 Bezděk, Burda, Fišbach, Haman, Koudelka, Nepimach, Petras, Pláňava, Platzner, Průša, Schmidová, Varšaník, Vojník. – 192 Bednarski, Čenovský, Hroneš, Pešta, Skopcová, Skřivanová, Tomášková, Zahajský, Žebrok. – 191 Hladký, B. Valkus, Vodičková. – 190 Brychtová, Janek, Konečný, Mojžíš. – 189 Gráf, Olyšar, Wohlmuth. – 188 Běhal, Diňa, Foltas, Hučín, Járová, Kotora, Novák. – 187 Foldyna, Vybíhal. – 185 Dudková. – 184 Koreneková. – 182 Kokeš, Marková, Motyčková. – 181 Brož, Sedlatý, Svobodová. – 180 Chalupa, Kunst, Němeček, Němečková. – 178 Vašek. – 177 Lukovský, Tomsa. – 175 Humplíková, Růžičková, Valentová. – 169 Kadlec, Ryška. – 168 Polcar. – 167 Eliášová. – 166 Kaipr, Pačesová. – 165 Dub, Kopřiva, Vagaiová. – 160 Holátko, Roemer. – 158 Navrátil. – 154 Borovský. – 152 Peterka, Suchanek, Suchanková. – 151 Alka. – 148 Čech. – 146 Peldřimovská. – 140 Auterský. – 135 Ivánek. – 134 Doležel. – 131 Vlen. – 129 Chylová. – 126 Hladíková, Ježová. – 123 Gabajová, Krůza. – 122 Knotek. – 120 Mlsová. – 119 Procházková. – 108 Kolomazník. – 107 Bartůněk. – 104 Marhoul. – 101 V. Janouch. – 98 Dvořák. – 95 Málek. – 89 Valášek. – 85 Brücknerová. – 83 Werner. – 77 Růžička. – 72 Kudrnáč, Zámečník.

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo třinácté kolo, pokud řešení zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neobeslali poslední tři kola.

 

Bohdan Kousal


LOUSKÁRNA 2021

Po třináctém kole Louskárny 2021 zůstalo s plným počtem 195 řešených hádanek 54 řešitelů, 194 bodů mělo 18 soutěžících a 193 bodů mělo dalších 11 luštitelů.

Kvalifikační body se týkají všech řešitelů – samozřejmě pokud jsou platnými členy ČSHAK. Hranici 100 vyřešených hádanek zdolalo 163 řešitelů. Hvězdičkou jsou označeni vylosovaní řešitelé, kteří obdrží předplatné Panorámy křížovek.

Všem tradičně přeji moc a moc zdraví, ať nám vydrží stav bez virů a ať nám luštění přináší i nadále jen potěšení. Ať nám i vám přináší luštění tajů potěšení.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOUSKÁRNY 2021:

 

195 bodů: Ambrož*, Bohatý, Borkovský, Bulín, Červeňáková*, Diňa, Drdel, Feler, Fišbach, Horáčková*, Horák, Hošková*, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Konečný, Korčák*, Koudelka, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, Mach*, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová*, Nepimach*, Pavelka, Petras, Rádl, Radouš*, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, B. Sýkora, Šotolová, Štefek*, Švarcová, Vokatý, Vrtěna, Zedníček, Zelíková, Zvolánek. – 194 Bezděk, Burda, Čech, Haman, Hroneš, Kmoščák, Kupka, Ota, Pešta, Pláňava, Prošek, Skopcová, Švub, M. Turek, J. Valkus, Vodičková, Vojník, Žebrok. – 193 Bednarski, Gonda, Járová, Lukovský, Olyšar, Paďour, Psotný, Rusá, Šimek, Tomášková, Vodáková. – 192 Běhal, Foltas, Makovník, Platzner, Růžičková, Šuňavec, J. Turek, Wohlmuth. – 191 Dedková, Kyncl, Olšanská, Průša. – 190 Dudková, Mojžíš, Novák, Sedlatý. – 189 Varšaník, Vybíhal, Zahajský. – 188 Čenovský, Koreneková, Kotora, Kunst. – 187 Autrata, Brychtová, Foldyna, Gráf, Hladký, Urbanczyk. – 185 Němeček, Němečková, Svobodová. – 184 Štěrbová. – 182 Chalupa, Kokeš, Marková, Motyčková. – 180 Humplíková. – 179 Ryška. – 176 Vašek. – 175 Eliášová. – 174 Vychovalý. – 173 Kopřiva, Valentová. – 172 Kaipr, Tomsa. – 171 Roemer. – 165 Pačesová. – 164 Dub. – 162 Suchanek, Suchanková. – 159 Polcar. – 156 Kadlec. – 155 Peldřimovská. – 153 Alka, Holátko. – 151 Auterský. – 150 Navrátil. – 143 B. Valkus. – 139 Borovský, Vlen. – 138 Ivánek. – 137 Gabajová. – 136 Hladíková. – 132 Peterka. – 127 Skřivanová. – 124 Procházková. – 121 Málek. – 119 Doležel. – 116 Chylová. – 114 Dvořák. – 112 Marhoul, Pařil. – 110 F. Janouch. – 109 V. Janouch. – 108 Bartůněk. – 106 Kudrnáč. – 88 Mlsová. – 83 Ježová. – 80 Kolomazník. – 75 Růžička. – 73 Brücknerová. – 67 Hučín. – 63 Zámečník. – 60 Valášek. – 58 Tománek. – 56 Werner. – 15 Továrek.

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení posledního kola. Pokud je zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola.

 

Bohdan Kousal


LOUSKÁRNA 2020

Tak nám skončil další ročník louskárny. Tentokrát byl navíc poznamenán celospolečenskou pandemií – ale aspoň že nám zůstaly korespondenční soutěže. Po třináctém kole má plný počet 195 bodů 48 řešitelů, 194 bodů má 15 soutěžících a 193 bodů má dalších 11 luštitelů.

Kvalifikační body budou přiděleny podle soutěžních podmínek louskárny. Hvězdičkou jsou označeni vylosovaní řešitelé, kteří obdrží předplatné Panorámy křížovek.

Všem nám přeji brzké zdolání koronaviru, moc a moc zdraví a pohody. Ať nám luštění přináší jen potěšení.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOUSKÁRNY 2020:

 

195 bodů Ambrož, Bohatý, Borkovský*, Bulín, Červeňáková, Dočekal*, Drdel, Feler, Fládr*, Horáčková, Horák*, Hošková, Husar, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kmoščák*, Korčák, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová*, Lančarič, Luskač, J. Mach, Malý, Marešková*, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, J. Pavelka, Rádl, Radouš, Rusá, Rybář*, Řičánek, Říha, B. Sýkora, Šimek, Šotolová, Švarcová, Vodáková, Vokatý, Vrtěna*, Widla, Zedníček*, Zvolánek. – 194 Autrata, Fišbach, Jakubček, Koudelka, Paďour, Samec, Samuelová, Skopcová, Struňák, J. Sýkora, Štefek, Švub, Urbanczyk, J. Valkus, Vojník. – 193 Dedková, Gonda, Konečný, Kupka, Olšanská, Pešta, Platzner, Tomášková, M. Turek, Varšaník, Žebrok. – 192 Bezděk, Brychtová, Čech, Haman, Hladký, Jalůvka, Kyncl, Lukovský, Nepimach, Prošek. – 191 Hroneš, Pláňava, Průša, Schmidová, Žačok. – 190 Bednarski, Novák, Ota, J. Turek. – 189 Růžičková. – 188 Vodičková, Wohlmuth. – 187 Eliášová, Kotora, Olyšar, Zahajský. – 186 Čenovský, Makovník, Petras, Šuňavec. – 185 Mojžíš. – 184 Diňa, Foltas, Gráf, Zelíková. – 183 Svobodová, Štěrbová. – 182 Běhal. – 181 Járová, Ryška. – 180 Janek. – 179 Němeček, Němečková. – 178 Foldyna, Kaipr. – 177 Dudková. – 176 Humplíková, Vychovalý. – 175 Sedlatý. – 172 Kunst, Roemer. – 171 Rambousková. – 169 Kopřiva. – 167 Marková, Motyčková. – 166 Peldřimovská. – 165 Auterský. – 162 Matesová, Pačesová, Vašek. – 161 Valentová. – 159 Polcar. – 158 Suchanek, Suchanková. – 155 Zügler. – 153 Alka. – 152 Koreneková. – 147 Kadlec. – 144 Onderek. – 141 Ivánek. – 140 Borovský. – 136 Peterka. – 134 Holátko. – 132 Hladíková. – 131 Marhoul, Vlen. – 130 Navrátil. – 128 Fronk, B. Valkus. – 125 Kudrnáč. – 121 Málek. – 120 Pařil. – 118 Procházková. – 116 V. Janouch. – 115 Bezpalec. – 113 Bartůněk. – 112 F. Janouch. – 110 Mičinský. – 107 Brücknerová, Dub. – 106 Skřivanová. – 104 Knotek. – 103 Chylová, Valášek. – 101 Ježová, Mlsová, Tománek. – 94 Dvořák. – 89 Kolomazník. – 71 Werner. – 69 Růžička. – 67 Zámečník.

Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neobeslali poslední 3 kola.

 

Bohdan Kousal


LOUSKÁRNA 2019

Po třináctém kole zůstalo s plným počtem 195 bodů 49 řešitelů, 194 bodů má 15 borců a 193 bodů dalších 18 luštitelů.

Tak nám skončil další ročník louskárny – pokud se nemýlím, tak pro mne jako vedoucího rubriky končí jubilejní desátý ročník. Řešitelské i autorské pole se celkem stabilizovalo, snad vám řešení hádanek přináší někdy i potěšení. Tradičně přeji všem moc zdraví a pohody. Ať se máme proč na okolí usmívat…

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOUSKÁRNY 2019:

195 Ambrož, Bohatý, Borkovský, Dedková, Drdel, Feler, Fišbach, Horáčková, Hošková, Husar, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kmoščák, Korčák, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, J. Mach, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, J. Pavelka, L. Pavelka, Rádl, Radouš, Rias, Rusá, Rybář, Řičánek, Říha, Skopcová, B. Sýkora, J. Sýkora, Šotolová, Štefek, Švarcová, J. Valkus, Vodáková, Vokatý, Vrtěna, Widla, Zedníček, Zvolánek. – 194 Čech, Červeňáková, Jakubček, Kalhous ml., Kyncl, Marešková, Paďour, Pešta, Petras, Pláňava, Samec, Samuelová, Struňák, M. Turek, Žebrok. – 193 Bezděk, Bulín, Čenovský, Gonda, Haman, Horák, Jalůvka, Konečný, Nepimach, Novák, Ota, Platzner, Prošek, Schmidová, Šimek, Švub, Tomášková, Urbanczyk. – 192 Gašparín, Kupka, Lukovský, Olšanská, Tomsa, Vojník. – 190 Brychtová, Durdilová, Hladký, Olyšar, Práger, Wohlmuth. – 189 Hroneš, Varšaník. – 188 Bednarski, Moravcová, J. Turek. – 187 Kotora, Makovník, Šuňavec. – 186 Gráf, Štěrbová. – 185 Růžičková. – 182 Foltas. - 181 Foldyna, Járová, Valentová, Vodičková. – 179 Roemer. – 177 Auterský, Kokeš, Marková, Motyčková, Peldřimovská, Sedlatý. – 176 Dudková, Kubíček, Němeček, Němečková. – 173 Kunst, Zügler. – 172 Matesová, Mojžíš, Ryška, Svobodová. – 171 Běhal, Zahajský. – 167 Kopřiva. – 165 Eliášová. – 164 Průša. – 163 Kaipr. – 162 Rambousková. – 161 Kadlec. – 160 Sloboda. – 159 Vychovalý. – 156 Diňa. – 155 Polcar. – 154 Suchanek, Suchanková, Vašek. – 153 Pačesová. – 151 Alka. – 146 Šatura. – 143 Hladíková. – 139 Ivánek, F. Janouch, B. Valkus. – 134 Holátko, Knotek. – 130 Bezpalec. – 127 Gabajová. – 124 Kudrnáč. – 123 Peterka. – 120 Procházková. – 117 Marhoul. – 116 Onderek, Vlen. – 115 Borovský. – 110 Dub. – 104 Mičinský, Mlsová. – 102 Ježová, Pařil. – 100 V. Janouch. – 95 Brücknerová. – 94 Valášek. – 93 Málek. – 91 Chylová. – 81 Koreneková. – 80 Kolomazník. – 74 Bartůněk. – 72 Dvořák. – 70 Růžička. – 69 Navrátil. – 62 Zámečník. – 47 Š. Mach. – 29 Tománek.

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo v termínu řešení minulého kola. Pokud řešení dodatečně zašlou, může jim být zpětně započteno. Nejsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo v termínu řešení posledních 3 kol.

Bohdan Kousal


LOUSKÁRNA 2018

Po třináctém kole zůstalo s plným počtem 195 bodů stále 57 řešitelů, 194 bodů má 17 borců a 193 bodů další 4 luštitelé. Kvalifikační body na kontech řešitelů se uzavřely, členové ČSHAK se mohou těšit. Takže nezbývá než všem popřát tradičně zdraví, štěstí, pohodu nejen při luštění, ale i v osobním životě, samé úsměvy kolem sebe a ať se všem daří, na co sáhnou – a ještě přání – ať nám hádanky přinášejí i nadále radost a potěšení.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOUSKÁRNY 2018:

 

195 bodů Ambrož, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Červeňáková, Drdel, Feler, Haman, Horáčková, Husar, Jakubček, Juráň, Kalhous st., Kmoščák, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, J. Mach, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Ota, Paďour, J. Pavelka, Pešta, Platzner, Rádl, Radouš, Rias, Rusá, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Struňák, B. Sýkora, J. Sýkora, Šimek, Šotolová, Štefek, Švarcová, Švub, Tomášková, J. Valkus, Vodáková, Vojník, Vokatý, Widla, Zedníček, Zvolánek. – 194 Brychtová, Dedková, Gašparín, Horák, Hošková, Jemelík, Jemelíková, Kalhous ml., Korčák, L. Pavelka, Petras, Práger, Prošek, Samec, M. Turek, Vrtěna, Žebrok. – 193 Hladký, Pláňava, Schmidová, Varšaník. – 192 Čech, Jalůvka, Lukovský, Nepimach, Olyšar. – 191 Čenovský, Gonda. – 190 Durdilová, Konečný, Kotora, Šťastná. – 189 Kušnír. – 187 Foltas, Gráf, Járová, Štěrbová, Wohlmuth. – 186 Moravcová, Tomsa. – 185 Mojžíš. – 182 Bednarski. – 181 Hroneš, Makovník, Svobodová, Šuňavec, Valentová. – 179 Růžičková. – 178 Kokeš, Marková, Motyčková, Peldřimovská. – 177 Dudková, Kubíček, Němeček, Němečková, Roemer. – 176 Auterský. – 175 Kurečková, Maršál, Novák, J. Turek. – 173 Sedlatý. – 171 Běhal, Matesová, Vodičková. – 170 Kunst, Zügler. – 169 Ryška. – 167 Foldyna. – 163 Průša, Rambousková. – 160 Suchanek, Suchanková. – 156 Eliášová, Vychovalý. – 154 Šatura, B. Valkus. – 153 Pačesová. – 152 Hladíková, Zahajský. – 150 Polcar. – 147 Holátko, Kadlec. – 143 Kopřiva. – 142 Malúšek. – 141 Kaipr, Pavlík. – 140 Ivánek. – 138 Dub. – 137 Mojžíšek. – 134 Gabajová, Hugová. – 130 F. Janouch. – 124 Bezpalec, Chylová. – 118 V. Janouch. – 117 Kudrnáč. – 116 Valášek. – 114 Peterka, Procházková. – 107 Vlen. – 104 Marhoul. – 100 Kolomazník. – 87 Brücknerová. – 83 Mlsová. – 82 Málek, Pařil. – 78 Koreneková. – 63 Zámečník. – 56 Š. Mach. – 53 Dvořák. – 47 Břečka.

 

Kurzivou je uveden řešitel, od kterého nedošlo řešení posledního kola. Nejsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení posledních třech kol.

 

Bohdan Kousal

 


LOUSKÁRNA 2017

Po závěrečném kole zůstalo s plným počtem 195 bodů 44 řešitelů, 194 body má 20 borců a 193 body dalších 18 luštitelů. Na kvalifikační body dosáhlo 170 řešitelů, takže nezbývá než všem tradičně popřát pohodové a usměvavé dny a moc zdraví. Do dalšího ročníku louskárny přeji všem pohodu, zdraví a štěstí a dobré nápady – zejména hádankářské. 

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOUSKÁRNY 2017:

195 Ambrož, Borkovský, Červeňáková, Čižmár, Dedková, Drdel, Feler, Gašparín, Hájiček, Horáčková, Husar, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kmoščák, Korčák, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Lančarič, Luskač, Marešková, Mikšík, Morawková, Moskalová, J. Pavelka, Pešta, Platzner, Podzemský, Radouš, Rias, Rybář, Řičánek, Říha, Samec, Struňák, B. Sýkora, Švarcová, Vojník, Vokatý, Widla, Zedníček, Zvolánek. – 194 Bezděk, Brychtová, Haman, Hladký, Horák, Jakubček, Jalůvka, Kubíček, Kyncl, R. Malý, Nepimach, Paďour, L. Pavelka, Práger, Prošek, Rusá, Šimek, Švub, M. Turek, Vodáková. – 193 Čech, Fišbach, Gonda, Hošková, Hulanová, Kalhous ml., Konečný, Kušnír, Olyšar, Pláňava, Schmidová, Skopcová, J. Sýkora, Štefek, Tomsa, Varšaník, Vavreinová, Vrtěna. – 192 Bohatý, Bohuš, Čenovský, Lajksnerová, J. Mach, Mixová, Novák, Rádl, Samuelová, Šotolová, Tomášková. – 191 Petras. – 190 Járová, Ota, Žebrok. – 188 Lukovský. – 187 Foltas, Šťastná, Valentová. – 186 Holátko, Němeček, Němečková, Štěrbová, Wohlmuth. – 185 Kokeš, Makovník, Marková, Mojžíš, Motyčková, Šuňavec. – 183 Dudková, Svobodová. – 182 Kotora, Moravcová. – 181 Bednarski, J. Turek. – 179 Gráf. – 178 Běhal, Foldyna, Růžičková. – 177 Roemer, Ryška. – 176 Kaipr. – 175 Šatura, Vodičková. – 171 Hroneš. – 170 Hugová, Sedlatý. – 169 Peldřimovská. – 168 Eliášová, Kunst, Vychovalý, Zügler. – 167 Auterský, Pavlík. – 166 Pačesová. – 164 Kadlec, Matesová. – 163 Kurečková. – 162 Hladíková. – 161 Minaříček, Rambousková. – 160 Kopřiva. – 158 Suchanek, Suchanková. – 156 Dub. – 155 Průša. – 154 Valkus. – 152 Malúšek. – 150 Gabajová. – 149 Bezpalec. – 145 Polcar. – 143 F. Janouch. – 142 Knotek. – 140 Kudrnáč. – 137 Navrátil. – 132 Škvrnová. – 129 Zahajský. – 124 Bartůněk. – 121 V. Janouch. – 119 Vlen. – 118 Valášek. – 114 Procházková. – 110 Málek, Marhoul. – 108 Kolomazník. – 104 Pařil. – 99 Brücknerová. – 90 Zíta. – 81 Mlsová. – 77 Zámečník. – 68 Koreneková. – 60 Novotný. – 58 Břečka. – 57 Chylová. – 47 Š. Mach.

Kurzivou je uveden řešitel, od kterého nedošlo poslední kolo.

Bohdan Kousal


LOUSKÁRNA 2016

Po třináctém kole zůstalo s plným počtem 195 bodů 29 řešitelů, 194 bodů má 28 borců a 193 bodů dalších 15 luštitelů. Kvalifikační body získalo 159 řešitelů, celková suma je 425 bodů. Další ročník Louskárny skončil – ať žije nový ročník! Ať nám luštění přináší ještě dlouho hlavně radost.

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOUSKÁRNY 2016:

195 Ambrož, Borkovský, Červeňáková, Dedková, Drdel, Feler, Horáčková, Husar, Kmoščák, Kovářová, Kožušník, Lančarič, Lukovský, Luskač, Mikšík, Morawková, Moskalová, J. Pavelka, Radouš, Rias, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Sýkora, Švarcová, Vokatý, Vrtěna, Widla. – 194 Bezděk, Čech, Čižmár, Haman, Horák, Jemelík, Jemelíková, Kodym, Korčák, Koudelka, Kubíček, Kučavová, Kupka, Kušnír, R. Malý, Marešková, Minaříček, Rusá, Samec, Struňák, Šimek, Štefek, Švub, Tomášková, M. Turek, Vojník, Zedníček, Zvolánek. – 193 Gašparín, Hájiček, Hošková, Hulanová, Kalhous st., Kyncl, J. Malý, Nack, L. Pavelka, Pláňava, Platzner, Prošek, Schmidová, Skopcová, Tomsa, Žebrok. – 192 Brychtová, Fládr, Gonda, Paďour. – 191 Bonaventura, Fišbach, Gráf, Jalůvka, Malčík, Nepimach, Práger, Varšaník. – 190 Bohatý, Hladký, Konečný, Lajksnerová, Mach, Mixová, Rádl, Šotolová. – 189 Čenovský, Novák. – 188 Petras, Průšová, Šťastná. – 187 Járová, Kokeš, Marková, Mojžíš, Motyčková, Pešta, Podzemský, Wohlmuth. – 186 Štěrbová. – 185 Foltas, Kotora. – 184 Makovník, Moravcová, Valentová. – 183 Šuňavec. – 182 Peldřimovská, Svobodová. – 179 Matesová, Růžičková. – 178 Roemer. – 177 Auterský, Bednarski, Platková. – 176 Kaipr, Němeček, Němečková. – 175 Dudková, Maršál. – 174 Kurečková. – 172 Kalhous ml., Ryška, J. Turek, Vodičková. – 171 Kadlec, Sedlatý. – 170 Kunst, Olyšar. – 169 Štěpáník, Zügler. – 165 Vychovalý. – 164 Foldyna, Hugová, Šatura. – 163 Běhal, Pačesová, Rambousková. – 160 Kopřiva, Suchanek, Suchanková. – 159 Hladíková, Kolek. – 158 Eliášová. – 155 Hroneš, Pavlík. – 154 Holátko, Polcar. – 150 Valkus. – 148 Haralík. – 146 Bezpalec, Malúšek. – 133 Gabajová. – 131 Kořínek. – 127 Navrátil, Škvrnová. – 126 Málek. – 125 Dub. – 124 Knotek. – 123 Kudrnáč. – 122 Procházková. – 118 Bartůněk. – 115 F. Janouch. – 111 Kubove, Marhoul. – 107 Zíta. – 106 V. Janouch. – 105 Valášek. – 104 Janek. – 103 Štindlová. – 99 Kolomazník. – 98 Vlen. – 88 Pařil. – 81 Pluhař. – 77 Mlsová. – 73 Zámečník. – 62 Zahajský. – 60 Brücknerová. – 48 Šustr.

Nejsou uvedeni soutěžící, od kterých nedošlo řešení posledních 3 kol. Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo poslední kolo.

Bohdan Kousal


LOUSKÁRNA 2015

Tak máme další ročník soutěže za sebou. Jirka Havlín jako hlavní iniciátor louskárny se snad na nás dívá a je spokojený… Po třináctém kole zůstalo s plným počtem 195 bodů 37 řešitelů, 194 bodů má 24 borců a 193 bodů dalších 10 luštitelů.

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOUSKÁRNY 2015:

195 Ambrož, Borkovský, Červeňáková, Čižmár, Drdel, Feler, Horáčková, Horák, Husar, Kalhous st., Kmoščák, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lančarič, Luskač, Marešková, Mikšík, Minaříček, Morawková, Moskalová, J. Pavelka, Rias, Rybář, Řičánek, Říha, Struňák, B. Sýkora, Šimek, Štefek, Švarcová, Švub, Vokatý, Vrtěna, Widla, Zvolánek. – 194 Bezděk, Bombár, Čech, Dočekal, Fládr, Hájiček, Haman, Hulanová, Jemelík, Jemelíková, Kodym, Korčák, Koudelka, Kušnír, Kvěch, Platzner, Prošek, Radouš, Rusá, Samec, Schmidová, M. Turek, Vojník, Zedníček. – 193 Gašparín, Hošková, Konečný, Kubíček, Kupka, Malý, Nack, Paďour, Práger, Zuska. – 192 Dedková, Fišbach, Hladký, Jalůvka, Kalhous ml., Lukovský, Nepimach, Podzemský, Samuelová, Skopcová, Zíta. – 191 Brychtová, Gonda, Janků. – 190 Měhýž, Mojžíš, Novák, Pláňava, Tomášková. – 189 Filadelfi, L. Pavelka, Šťastná, Žebrok. – 188 Bonaventura, Wohlmuth. – 187 Bohatý, Kokeš, Lajksnerová, Mach, J. Marková, Mixová, Motyčková, Rádl, Šotolová. – 185 Foltas, Rambousková, Štěrbová, Tomsa. – 184 Gráf. – 183 Čenovský, Moravcová, Petras. – 182 Bobek, Járová, Kotora. – 180 Varšaník. – 179 Auterský, Peldřimovská. – 178 Běhal, Platková, Růžičková. – 177 Bednarski, Matesová, Valentová, Vodičková. – 175 Maršál, Ryška. – 173 Pavlík, J. Turek. – 171 Šuňavec. – 169 Kunst. – 168 Foldyna, Sedlatý. – 167 Svobodová. – 166 Šatura. – 165 Roemer. – 164 Němeček, Němečková. – 163 Hroneš, Hugová, Kaipr. – 161 Kadlec. – 160 Šedý, Zügler. – 157 Suchanek, Suchanková. – 153 Eliášová. – 152 Kurečková, Pačesová. – 151 Janošík. – 149 Kopřiva, Malúšek. – 148 Bezpalec. – 147 Hladíková. – 146 Holátko. – 144 Gabajová, Navrátil. – 142 Kolek Sloboda. – 141 Bartůněk, Škvrnová. – 138 F. Janouch. – 136 Haralík. – 135 B. Valkus. – 132 Kudrnáč. – 130 Kořínek. – 129 Málek. – 128 Dub. – 118 Štindlová. – 112 Kubove, Pešta, Vlen. – 111 Marhoul, Procházková. – 103 Malčík. – 102 Kolomazník. – 84 Mlsová. – 79 Zámečník. – 76 V. Janouch. – 70 Brücknerová, Zahajský. – 61 Šustr.

Kurzivou je uveden soutěžící, od kterého nedošlo řešení 13. kola.


LOUSKÁRNA 2014

S plným počtem 195 bodů dokončilo soutěž 31 řešitelů, 21 borců mělo bod ztráty a dalších 15 soutěžících 2 body ztráty.

Na kvalifikační body dosáhlo nakonec 177 řešitelů – ovšem body budou jen pro ty, kteří jsou řádnými členy SČHAK.

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOUSKÁRNY 2014:

195 Ambrož, Borkovský, Čižmár, Dočekal, Drdel, Feler, Grossmann, Husar, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kovářová, Kožušník, Kučavová, Kupka, Kvěch, Lančarič, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Platzner, Radouš, Rybář, Říha, Štefek, Švub, Vrtěna, Widla, Zedníček, Zvolánek. – 194 Červeňáková, Fišbach, Fládr, Horáčková, Jalůvka, Kalhous ml., Kmoščák, Korčák, L. Koudelka, Kubíček, R. Malý, Marešková, Měhýž, Morawková, Nepimach, Řičánek, Struňák, B. Sýkora, Šimek, Švarcová, Vojník. – 193 Cenek, Gašparín, Gonda, Horák, Hošková, Hulanová, Kodym, Nack, R. Novák, L. Pavelka, Podzemský, Rias, Schmidová, M. Turek, Vokatý. – 192 Bezděk, Čech, Hájiček, Haman, F. Konečný, Kyncl, Lukovský, Minaříček, Paďour, Samec, Samuelová. – 191 Lacko, V. Lišková, Pláňava, Skopcová, Varšaník. – 190 Bohatý, Brychtová, Hladký, Lajksnerová, Mach, Mixová, Práger, Rádl, Šotolová. – 189 Baťalík, Mojžíš, Vagaiová, Zuska. – 188 Kušnír, Žebrok. – 187 Janků, Rusá, Tomášková. – 185 Járová, Peldřimovská, Vodičková, Zíta. – 184 Bobek, Bonaventura, Dedková, Wohlmuth. – 182 Matesová. – 181 Auterský, Čenovský, Štěrbová. – 180 Foltas, Maršál. – 178 Gráf, Kokeš, Motyčková. – 177 Černý, J. Marková. – 176 Šťastná, Valentová. – 174 Kotora, Moravcová, Tomsa, J. Turek. – 173 Petras, Prošek. – 172 Sodomková. – 171 Bednarski, Růžičková. – 170 Hroneš, Platková. – 168 Janošík, Pick, Roemer. – 167 Kurečková, Rambousková. – 166 Ryška. – 165 Kočí, Kolek, Němeček, Němečková, Pačesová. – 164 Hugová, Suchanek, Suchanková. – 162 Kunst, Sedlatý, Svobodová. – 161 Šatura. – 160 Běhal, Pavlík, Šedý. – 158 Zügler. – 155 Foldyna. – 153 Kaipr. – 149 Haralík. – 146 Vychovalý. – 145 Dub. – 143 Kopřiva. – 142 Eliášová. – 139 Kadlec. – 138 Gabajová. – 133 Hladíková, Kudrnáč, Malúšek. – 128 B. Valkus. – 122 Navrátil. – 117 Bartůněk, Bezpalec. – 113 Kořínek. – 112 Marhoul. – 106 Bombár, Škvrnová. – 104 Kubove. – 100 Štindlová. – 97 Kuchař. – 96 Pešta. – 87 Vlen. – 82 Bednářová. – 81 Šustr. – 78 Malčík, Zmelíková. – 76 Kolomazník. – 75 Málek. – 68 Brücknerová. – 66 Bulín. – 60 Zámečník. – 58 Mlsová. – 57 Zahajský.

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení 13. kola.


LOUSKÁRNA 2013

S plným počtem 195 bodů skončilo 37 řešitelů, 22 borců má bod ztráty a dalších 14 soutěžících 2 body ztráty.

Na magickou hranici 100 bodů dosáhlo nakonec 190 řešitelů, kvalifikační body budou započteny všem, kteří jsou řádnými členy SČHAK. Všem děkuji za účast a těším se, že se budeme opět setkávat nad taji v Louskárně.

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOUSKÁRNY 2013:

195 Bohatý, Cenek, Čižmár, Dočekal, Feler, Gonda, Husar, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kočí, Korčák, Kovářová, Kožušník, Kvěch, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, Mach, R. Malý, Měhýž, Mikšík, Mixová, Moskalová, J. Pavelka, Rádl, Radouš, Rias, Rybář, Říha, Schmidová, Skácel, B. Sýkora, Šotolová, Štefek, Vrtěna, Widla. – 194 Ambrož, Bezděk, Borkovský, Haman, Horáčková, Jalůvka, Kmoščák, F. Konečný, L. Koudelka, Marešková, Morawková, R. Novák, Samec, Struňák, Šimek, Švarcová, Švub, M. Turek, Vojník, Vokatý, Zedníček, Zvolánek. – 193 Baťalík, Červeňáková, Drdel, Fládr, Grossmann, Hájiček, Jirků, Kalhous ml., Kodym, Kubíček, Kučavová, Lacko, Nepimach, Rusá. – 192 Čech, Dedková, Filadelfi, Fišbach, Kupka, Minaříček, Mojžíš, Pláňava, Platzner, Podzemský, Skopcová, Sodomková, Zuska. – 191 Hulanová, Nack, Paďour, J. Turek, Varšaník. – 190 Bobek, Horák, V. Lišková. – 189 Platková, Práger. – 188 Bednarski, Janků, Kušnír, Kyncl, L. Pavelka, Vagaiová. – 187 Peldřimovská, Rigdová, Růžičková, Samuelová. – 186 Hladký, Maršál, Matesová. – 185 Bonaventura, Petras, Vodičková, Wohlmuth, Zíta. – 183 Auterský, Foltas, Járová, Kokeš, J. Marková, Pechánková. – 182 Černý, Gráf, Motyčková. – 181 Pick, Šťastná, Štěrbová. – 180 Moravcová, Valentová. – 179 V. Brož, Čenovský, Kotora. – 178 Brychtová, Tomášková, Žebrok. – 177 Hnáth. – 176 Tomsa. – 175 Lukovský. – 174 Svobodová, Zügler. – 173 Běhal, Ryška. – 172 Kolek, Roemer. – 171 Hugová. – 170 Šatura. – 169 Pačesová. – 167 Janošík, Rambousková. – 163 Šedý. – 162 Kurečková. – 161 Foldyna, Kaipr, Němeček, Němečková, Suchanek, Suchanková. – 157 Sedlatý. – 156 B. Brož. – 155 Kunst. – 153 Vychovalý. – 150 Kudrnáč. – 148 Hroneš, Kadlec. – 147 Bezpalec, Kopřiva, Veyr. – 146 Pavlík. – 145 Gabajová, Mojžíšek. – 142 Hronovský. – 140 Eliášová. – 136 Dub. – 135 Hladíková. – 131 Štěpáník. – 129 Kořínek. – 128 Navrátil, B. Valkus. – 125 Haralík. – 122 Vlen. – 120 Bombár, Malúšek, Škvrnová, Štindlová. – 118 Hora. – 115 Kuchař. – 113 Zmelíková. – 112 Marhoul. – 111 Málek. – 110 Kos. – 102 Malčík. – 97 Bednářová. – 96 Šustr. – 95 Brücknerová. – 94 Bartůněk. – 83 Zámečník. – 79 Benešová. – 77 Kubove. – 69 Mlsová. – 57 A. Malý. – 56 Kolomazník. – 52 Zahajský. – 29 J. Marková (423).

Kurzivou jsou uvedeni soutěžící, od kterých nedošlo řešení 13. kola.


LOUSKÁRNA 2012

Tak nám skončil další ročník soutěže. S plným počtem 195 hádanek skončilo letošní ročník Louskárny 25 soutěžících, bod ztráty má 34 borců a 2 body ztráty dalších 12 řešitelů. Nadále trvá úmysl nekonkurovat v obtížnosti Bystřině nebo MLS. Do nového ročníku přeji soutěži velkou přízeň řešitelů, všem nám přeji moc zdraví a pohody při luštění i v osobním životě.

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOUSKÁRNY 2012:

195 bodů Bednarski, Feler, Hájiček, Husar, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kočí, Kožušník, Kvěch, Lančarič, Luskač, R. Malý, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Platková, Radouš, Říha, Skácel, Střasák, B. Sýkora, Vrtěna, Widla, Zvolánek. – 194 Ambrož, Bohatý, Borkovský, V. Brož, Cenek, Červeňáková, Filadelfi, Fišbach, Grossmann, Hloušek, Horáčková, Hulanová, Jalůvka, Kalhous ml., F. Konečný, L. Koudelka, Kovářová, Lacko, Lajksnerová, V. Lišková, Mach, Makovník, Mixová, Morawková, R. Novák, Pláňava, Rádl, Rias, Skopcová, Šotolová, Štefek, Švarcová, Vojník, Vokatý. – 193 Bezděk, Drdel, Haman, Korčák, Kubíček, Marešková, Pivoňka, Samuelová, Struňák, M. Turek, Varšaník, Zedníček. – 192 Janků, Kmoščák, Kodym, Kučavová, Nepimach, Paďour, Schmidová, Švub. – 191 Čech, Fládr, Jirků, Mojžíš, Podzemský, Práger, Růžičková, Rybář. – 190 Baťalík, Dedková, Hnáth, Horák, Kupka, L. Pavelka, Zuska. – 189 Gonda, Měhýž. – 188 Járová, Minaříček, Platzner, Samec, Vácha. – 187 Burle, Zíta. – 186 Auterský, Foltas, Maršál, Pechánková, Peldřimovská. – 185 J. Marková. – 184 Kokeš, P. Konečný, Matesová, Motyčková. – 183 Běhal, Kotora, Šťastná. – 182 Moravcová, Petras, Vodičková. – 181 Kušnír, Valentová, Wohlmuth. – 180 Zügler. – 179 Bobek, Černý, Rambousková, Rusá, Štěpáník. – 178 Hugová, Štěrbová, Tomsa. – 177 Gráf, Janošík, Sodomková. – 175 Bonaventura, Kolek, Šatura. – 174 Roemer. – 173 Kyncl. – 172 Pačesová. – 167 Pick, Ryška. – 166 Hladký. – 165 Foldyna, L. Svobodová. – 163 B. Brož, Kaipr. – 162 Čenovský, Vagaiová. – 161 Kunst, Šedý, J. Turek, Vacek. – 160 Hladíková, Hora, Sedlatý. – 156 Němeček, Němečková. – 155 Suchanek, Suchanková. – 152 Veyr. – 150 B. Valkus, Vychovalý. – 149 Haralík. – 148 Šuňavec. – 147 Kudrnáč. – 146 Bezpalec. – 145 Kurečková, Pácl. – 144 Gabajová, Hronovský. – 139 Hroneš. – 138 Eliášová. – 135 Kozák. – 133 Dub, Kořínek. – 132 Štindlová. – 128 Tomášková. – 126 Žebrok. – 125 Bartůněk. – 124 Knotek. – 123 Kopřiva, Kuchař. – 122 Kadlec. – 119 Mojžíšek, Pavlík. – 116 Sloboda. – 115 Navrátil. – 114 Zmelíková. – 112 Bednářová. – 109 Škvrnová. – 108 Bombár, Malčík, Vlen. – 104 Kos, Malúšek. – 95 Šustr. – 91 Kubove. – 87 Málek. – 86 Pajerová. – 78 Benešová. – 76 Borovský. – 72 Zahajský, Zámečník. – 68 A. Malý. – 65 Mlsová. – 63 Kolomazník. – 62 Fuksová. – 57 Balon. – 52 Veselý. – 29 Marková J. (423). – 19 Zedník.

Kurzivou jsou uvedeni soutěžící, od kterých nedošlo řešení 13. kola.