Překvapka

 

PŘEKVAPKA

třináctikolová soutěž v řešení přesmyček pro všechny zájemce

 

PŘEKVAPKA 2024

Soutěž sledujte v číslech 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 a 25 časopisu Křížovka a hádanka. Vedoucím soutěže je Jindřich Kupka, Jemnická 313/15, 140 00 Praha 4, mail: prekvapka@email.cz

 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 2024:

1. Této třináctikolové soutěže, která bude zařazována v lichých číslech časopisu Křížovka a hádanka, se mohou zúčastnit všichni zájemci. V každém kole bude předloženo 15 přesmyček, řešení předminulého kola se jmény autorů a informace o stavu soutěže.

2. Soutěž je kvalifikační pro členy ČSHAK, kteří po jejím skončení získají kvalifikační body. Soutěžící bez kvalifikační třídy získají za 100 správně vyřešených přesmyček 1 kvalifikační bod, za 120 přesmyček 2 body, za 140 přesmyček 3 body, za 160 přesmyček 4 body a za 180 přesmyček 5 bodů. Soutěžící s 3. kvalifikační třídou získají za 120 přesmyček 1 bod, za 140 přesmyček 2 body, za 160 přesmyček 3 body, za 180 přesmyček 4 body a za 190 přesmyček 5 bodů. Soutěžící s 2. kvalifikační třídou získají za 140 přesmyček 1 bod, za 160 přesmyček 2 body, za 180 přesmyček 3 body a za 190 přesmyček 4 body. Soutěžící s 1. třídou a nositelé mistrovské třídy získají za 160 přesmyček 1 bod, za 180 přesmyček 2 body a za 190 přesmyček 3 body.   

3. Řešení náznaku i jádra pište na list papíru formátu A4 nebo A5. V levém horním rohu uveďte své jméno a adresu (členové ČSHAK i členské číslo). Značky a pseudonymy se v této soutěži nepoužívají. Uvádějte čísla všech přesmyček (i nevyřešených). Dodatky či opravy lze zaslat v uvedeném termínu, soutěžící však musí poslat celý řešitelský list. U nápisových přesmyček stačí uvést jádro, u přesmyček kreslených a v textovém podání nutno uvést náznak i jádro.

4. U přesmyček s délkou náznaku či jádra do 12 písmen lze některá nebo všechna diakritická znaménka použít jako písmena (háček, kroužek či čárka se mění v písmena V, O, I), písmena V, O a I lze použít jako diakritická znaménka (V se mění na háček, O na kroužek a I na čárku). W lze rozdělit na dvě samostatná V a dvě V lze spojit na W. Arabské číslice lze změnit v příslušná písmena (číslo 1 na I, číslo nula na O). Interpunkční znaménka a matematické značky uvedené v námětu nemají na řešení žádný vliv a nelze je změnit v písmena.

5. U všech přesmyček se uznávají jen řešení, v nichž je shoda v délce samohlásek. Jádro nápisové přesmyčky bez doplňujících údajů v závorce musí být jednoslovné. Jakýkoliv údaj uvedený v závorce za náznakem nebo téma všech přesmyček utajené v první přesmyčce znamená, že jádro může být víceslovné. U kreslených a textových přesmyček, u nápisových přesmyček s doplňujícím údajem v závorce a u přesmyček se společnou tematikou se uznává pouze autorské řešení. U nápisových přesmyček bez doplňujícího údaje se uznává každé řešení, které odpovídá zadání i Směrnicím pro tvorbu hádanek a je doloženo pramenem. Seznam základních pramenů je uveden v 1. čísle časopisu Křížovka a hádanka 2024, na straně 31.

6. O pořadí v soutěži rozhoduje počet správně vyřešených přesmyček. Další, byť správná řešení, nemají vliv na umístění v soutěži.

7. Přihlášením do soutěže účastník souhlasí s vedením jeho údajů u vedoucího podle podmínek uvedených na webu ČSHAK.

 


PŘEKVAPKA 2023

Na počátku tohoto ročníku bylo 122 řešitelů, končilo jich 114; ti všichni vyřešili více než 100 přesmyček a splnili tak podmínku pro získání kvalifikačních bodů. S plným počtem bodů skončilo 51 řešitelů, což je téměř polovina. Bohužel někteří z těch, kteří ročník 2023 zahájili, si už Překvapku nikdy nezaluští. Velkou ranou bylo úmrtí dlouholetého vedoucího rubriky Jindry Kupky, na kterého většina z řešitelů určitě nikdy nezapomene. Z tohoto pohledu byl uplynulý ročník dost nešťastný. Přejme si tedy, aby ten následující byl jen a jen šťastný a úspěšný a do cíle dorazili všichni s co největším počtem bodů.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2023:
195 bodů Baťalík, Bednarski, Bonaventura, Bulín, Čenovský, Gonda, Haman, Hladký, Hučín, Ivánek, Janek, Járová, Kmoščák, Kopřiva, Koreneková, Kousal, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lančarič, Macků, Makovník, Mikuš, Nerodil, Olyšar, Ota, Paďour, Pešta, Pláňava, Platzner, Psotný, Radouš, Rybář, Sedlatý, Struňák, Sýkora, Škvrnová, Štefek, Štohanzl, Šuňavec, Švarcová, Turek, Vacek, Valkus, Varšaník, Vašinka, Vojník, Zapletalová, Zedníček, Žebrok, 194 Borovský, Brož, Fládr, Foltas, Hlavatý, Judas, Koudelka, Kunst, Mojžíšek, Peldřimovská, Růčka, Ryška, Spáčil, Tibenský, Tomášková, 193 Auterský, Burda, Eliášová, Hrdina, Hrušková, Kokeš, Kotora, Lesný, Marková, Motyčková, Novák, Skopcová, Švub, 192 Běhal Pavel, Holátko, Konečný, Kučírek, Němečkovi, Svobodová, Tománek, 191 Alka, Benešová, Gráf, 190 Černák, Dostálková, Haflantová, Neumann, 189 Ivanovičová, Mlsová, 187 Chylová, 186 Roemer, 185 Kolomazník, 184 Bartůněk, Dvořák, 183 Malý, 180 Černý, Švančar, 179 Durdilová, Glogar, Jakubček, Jalůvka, 170 Procházková, 169 Gabajová, 166 Zelený, 162 Ambrož, 152 Zámečník, 146 Novotný, 131 Mareš, 118 Holý.

AK


PŘEKVAPKA 2022

Skončil 13. ročník Překvapky, do cíle dorazilo 122 evidovaných řešitelů. Blahopřeji všem, kteří získali dostatek předepsaných bodů a tím i bodů kvalifikačních. Jenom dvěma z vás se nepodařilo dosáhnout 100 bodů, když jim chyběly jen čtyři kousky. Tak snad v dalším ročníku. Ti, kterým přálo štěstí a byli vylosováni (jsou označení hvězdičkou) obdrží předplatné časopisu Panoráma křížovek na čísla 4–9/2023.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2022:
195 Baťalík, Bulín, Čenovský*, Dočekal, Durdilová, Gonda, Haman, Hladký, Hlavatý, Hrdina, Janek, Járová, Kmoščák, Koudelka, Kousal, Lančarič, Macků, Makovník, Mikuš, Nerodil*, Ota*, Paďour, Pešta*, Pláňava, Platzner, Psotný, Radouš, Ryška, Sýkora, Štefek, Štohanzl, Šuňavec, Švarcová, Tomášková*, Turek, Vacek, Valkus, Varšaník, Vašinka, Vojník, Žebrok. – 194 Běhak Pavel, Běhal Petr, Bonaventura, Brož, Fládr, Ivánek, Koreneková, Kučavová, Kyncl, Rybář, Struňák. – 193 Bezděk, Jalůvka, Kalhous, Šotolová, Zedníček. – 192 Foltas, Jakubček, Konečný, Mlsová, Olyšar, Škvrnová. – 191 Kokeš, Marková, Motyčková. – 190 Brychtová, Sedlatý. – 189 Kotora, Kunst, Nová. – 188 Lesný, Nitra, Růčka, Štěrbová. – 187 Burda, Hrušková, Peldřimovská. – 186 Auterský. – 185 Eliášová. – 184 Bednarski, Svobodová, Švančar. – 183 Spáčil. – 182 Němečkovi. – 181 Alka. – 180 Kožušník, Skopcová. – 179 Borovský, Glogar, Lukovský. – 177 Černák. – 176 Hučín, Kopřiva. – 175 Gráf, Zapletalová. – 174 Haflantová, Judas, Malý. – 173 Tibenský. – 172 Ivanovičová. – 168 Veyr. – 167 Dostálková. – 166 Benešová. – 164 Chylová. – 162 Neumann. – 161 Holátko. – 157 Zámečník. – 151 Gabajová. – 147 Tománek. – 138 Bartůněk. – 131 Juřík. – 130 Dvořák. – 129 Novotný. – 125 Zelený. – 119 Ambrož, Čech. – 108 Roemer. – 102 Kolomaník. – 100 Holý. – 96 Mareš, Procházková.

JK


PŘEKVAPKA 2021

Poslední kolo letošního ročníku Překvapky dokončilo 131 soutěžících, 6 jich z různých důvodů neobeslalo (jsou uvedeni kurzívou). Přes kýžených 100 bodů se přehoupli všichni. Ti, kterým přála štěstěna a byli vylosováni (jsou označeni hvězdičkou), obdrží předplatné časopisu Panoráma křížovek na čísla 4-9/2022.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2021:
195 Baťalík, Běhal Pavel, Běhal Petr, Brychtová*, Bulín, Čenovský, Foltas*, Gonda, Haman, Hladký, Hlavatý, Ivánek, Janek, Kalhous, Konečný, Koreneková, Kousal, Lančarič*, Macků, Mikuš, Nerodil, Olyšar, Ota, Pešta, Pláňava*, Platzner, Radouš, Rybář, Struňák, Sýkora B., Šotolová, Šuňavec, Švarcová, Tomášková, Vacek, Valkus*, Vašinka, Vojník. – 194 Bonaventura, Brož, Čech, Fronk, Jakubček, Jalůvka, Járová, Koudelka, Kučavová, Lukovský,  Makovník, Mlsová, Ryška, Štefek, Štohanzl, Turek, Varšaník. – 193 Glogar, Kokeš, Kopřiva, Kotora, Kunst, Kyncl, Marková, Motyčková, Novák, Psotný, Sedlatý, Žebrok. – 192 Gráf, Hrušková, Škvrnová. – 191 Eliášová, Lesný, Němečkovi, Nitra, Peldřimovská, Růčka, Skoupý, Svobodová, Veyr, Zedníček. – 190 Borovský, Haflantová, Tibenský. – 189 Burda. – 188 Alster, Zapletalová. – 187 Auterský, Judas, Spáčil J., Štěrbová. – 186 Dostálková. – 185 Roemer. – 183 Fládr. – 182 Bednarski, Černák, Hrdina. – 180 Kmoščák, Kožušník. – 179 Alka, Benešová. – 178 Spáčil S. – 177 Neumann. – 173 Chylová. – 172 Gabajová. – 171 Malý, Tománek. – 165 Bezděk, Zámečník. – 163 Juřík. – 161 Holátko – 158 Bartůněk, Ivanovičová. – 146 Mojžíšek, Pazdera S. – 144 Novotný, Zelený. – 124 Mareš. – 120 Ambrož. – 119 Procházková. – 112 Dvořák. – 106 Kolomazník.

V novém ročníku vám přeji příjemné, někdy možná i trochu namáhavější přesmykování. Tak ať se daří.

JK


PŘEKVAPKA 2020

Soutěžní tabulka obsahuje 126 jmen těch, kteří vytrvali až do konce, mnozí jen statisticky. Na kýženou metu 100 bodů v tomto ročníku nedosáhli čtyři soutěžící. Zbývajícím účastníkům budou přiděleny kvalifikační body podle kvalifikačního řádu. Z 16 soutěžících, kteří získali plný počet bodů, bylo vylosováno pět (jsou označeni hvězdičkou) k získání předplatného časopisu Panoráma křížovek na čísla 4 – 9/2021.

 

Vítám mezi námi i držitele mistrovské třídy bez věkového omezení. Věřím, že se řady řešitelů rozrostou.

 

Moje špatné zkušenosti s Českou poštou mě nutí k tomu požádat vás o včasné zasílání řešení dopisovou formou. Pokud posíláte řešení elektronickou poštou, opakuji ještě jednou e-mailovou adresu: prekvapka@email.cz. Pokud použijete jinou adresu (třeba od Louskárny či KaHu), těžko se ke mně vaše řešení dostane.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2020:

195 Bezděk, Bonaventura, Bulín*, Hladký*, Kalhous, Koudelka, Kyncl, Lančarič, Macků, Olyšar*, Ota, Pešta, Sýkora, Šotolová*, Švarcová, Vacek*. – 194 Baťalk, Brož, Brychtová, Čech, Čenovský, Gráf, Hlavatý, Ivánek, Kmoščák, Kousal, Lukovský, Mikuš, Nerodil, Paďour, Pláňava, Radouš, Struňák, Štefek, Tomášková, Varšaník, Vojník, Widla, Žebrok. – 193 Eliášová, Foltas, Gonda, Jalůvka, Janek, Kavka, Kučavová, Lustyková, Pazdera M., Zedníček. – 192 Běhal Pavel, Běhal Petr, Jakubček, Járová, Konečný, Kopřiva, Koreneková, Škvrnová. – 191 Hrušková, Kotora, Marková, Mlsová, Motyčková, Nitra, Novák, Peldřimovská, Platzner, Růčka, Štohanzl. – 190 Auterský, Burda, Štěrbová, Vašinka. – 189 Judas, Nesnídal, Ryška, Sedlatý. – 188 Kunst, Roemer. – 187 Borovský, Lesný. – 186 Hrdina, Maršál, Spáčil, Šuňavec. – 185 Bednarski, Svobodová, Švub. – 184 Dedera. – 182 Černák. – 179 Kožušník, Rybář, Tibenský. – 177 Němečkovi. – 176 Dostálková, Fronk, Haflantová, Samec. – 175 Horák. – 173 Zapletalová. – 172 Ivanovičová, Juřík. – 171 Makovník, Malý. – 169 Benešová, Skoupý. – 168 Alka. – 165 Tománek. – 164 Fládr. – 163 Zámečník. -162 Chylová, Neumann. – 161 Schweizerová. – 160 Pazdera S. – 155 Dvořák. – 153 Bartůněk, Veyr. – 149 Kovářová. – 146 Zelený. – 134 Zahajský. – 117 Procházková. – 115 Mareš. – 102 Kudrnáč. – 88 Fencl. – 86 Ambrož. – 80 Kolomazník. – 27 Šiška.

 

Přeji všem dobré zdraví, nápady pro řešení i tvorbu. Zatím máme alespoň tyhle korespondenční soutěže, když už se nemůžeme sejít na přeboru. Třeba to letos i vyjde.

JK


PŘEKVAPKA 2019

Z evidovaných 126 řešitelů dokončilo soutěž odesláním řešení posledního kola celkem 114 (deset soutěžících řešení poslat zapomnělo, anebo usoudili, že už to nestojí za to).

Hranici 100 bodů nepřekročili pouze dva soutěžící (možná jenom zkusili řešit přesmyčky a pak už je to nebavilo?), ostatním (pokud jsou členy ČSHAK a nejsou nositelé 1. a mistrovské třídy mladší 70 let) budou přiděleny kvalifikační body. Z 27 řešitelů, kteří získali plný počet bodů, bylo vylosováno pět (jsou označení hvězdičkou), kteří získávají předplatné časopisu Panoráma křížovek na čísla 4–9/2020.

 

Děkuji všem účastníkům za dodržování termínů k odeslání řešení, i když někteří s tím neustále bojují a pak zapomenou. Ve sloupku vedle PŘEKVAPKY je rubrika ZAČÍNÁME S HÁDANKAMI, kde máte možnost seznámit se se Směrnicemi pro tvorbu českých slovník hádanek. Pokud je při tvorbě vašich příspěvků dodržíte, mohou být vaše náměty uveřejněny ostatním k luštění.

 

Do nového ročníku třináctikolové kvalifikační soutěže přeji všem hodně zdraví, nápadů i radosti z řešení.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2019:

195 Čenovský*, Gonda, Hladký, Hlavatý, Ivánek, Jakubček, Kousal, Kovářová, Lančarič, Lukovský*, Nerodil, Olyšar, Paďour, Pešta*, Pláňava, Radouš*, Ryška, Samec, Sýkora, Štefek, Štěrbová, Švarcová, Tomášková*, Varšaník, Vojník, Widla, Žebrok. – 194 Baťalík, Jalůvka, Koudelka, Macků, Rybář, Vašinka. – 193 Bezděk, Brychtová, Čech, Kalhous, Kučavová, Mikuš, Nitra, Pazdera, Růčka, Šotolová, Štohanzl, Vacek. – 192 Bonaventura, Brož, Járová, Kavka, Konečný, Mlsová, Novák, Ota, Peldřimovská. – 191 Auterský, Bednarski, Lesný, Platzner, Struňák. – 190 Gráf, Hrušková, Kopřiva, Kotora, Kyncl, Lustyková, Maršál, Němečkovi. – 189 Běhal Petr, Škvrnová, Švub, Zapletalová. – 188 Běhal Pavel, Foltas, Makovník, Šuňavec. – 187 Dedera, Eliášová, Gizický, Janek, Judas, Kokeš, Kunst, Marková J., Motyčková. – 186 Horák, Sedlatý. – 184 Haflantová, Svobodová. – 183 Benešová, Burda, Černák. – 182 Dostálková. – 181 Filadelfi, Koreneková. – 180 Kmoščák. – 179 Alka, Pazdera M. – 178 Spáčil. – 177 Malý A. – 175 Borovský. – 174 Roemer. – 173 Hrdina. – 172 Zahajský. – 170 Crhánová, Malčík. – 169 Zelený. – 166 Gabajová. – 165 Kožušník, Tibenský. – 164 Neumann. – 163 Chylová. – 162 Onderek. – 160 Drbala. – 159 Fládr, Ivanovičová. – 152 Procházková. – 151 Zámečník. – 149 Juřík. – 148 Dvořák. – 145 Schweizerová. – 140 Bartůněk. – 127 Ambrož. – 123 Fencl. – 119 Kolomazník. – 116 Mareš. – 18 Tománek. – 10 Vašková.

JK


PŘEKVAPKA 2018

Do 9. ročníku Překvapky se zapojilo 125 soutěžících. Pouze dva z nich nedosáhli na kýženou stovku bodů. Zbývajícím účastníkům budou (pokud jsou členy ČSHAK a nejsou nositelé 1. a mistrovské třídy mladší 70 let) přiděleny kvalifikační body. Z 29 účastníků, kteří získali plný počet bodů, bylo vylosováno pět (jsou označeni hvězdičkou) k získání předplatného časopisu Panoráma křížovek na čísla 4-9/2019.

Děkuji všem účastníkům soutěže za dodržování termínů k odeslání řešení i za došlé příspěvky, mnohdy celé soubory. Těm, kteří to ještě nezkusili, doporučuji po seznámení se s pravidly pro tvorbu hádanek poslat mně své pokusy tvorby k posouzení a případnému uveřejnění.

V novém jubilejním 10. ročníku Překvapky snad uvítáme i nové soutěžící. Přeji všem dobré zdraví, jasnou mysl a štěstí při řešení.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2018:

 

195 Baťalík, Běhal Petr*, Brož, Brychtová, Hladký*, Ivánek*, Jalůvka, Kousal, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lukovský, Makovník, Mikuš, Olyšar*, Paďour, Pazdera, Pešta, Pláňava, Rybář, Samec, Struňák, Sýkora, Štefek, Šuňavec, Švarcová, Vojník, Widla*. – 194 Běhal Pavel, Bezděk, Bonaventura, Čenovský, Hlavatý, Hrušková, Janek, Kalhous, Konečný, Kotora, Macků, Nerodil, Radouš, Šotolová, Štohanzl, Varšaník, Vašinka, Zvolánek. – 193 Čech, Foltas, Gonda, Járová, Kavka, Koudelka, Lustyková, Nitra, Novák, Ota, Platzner, Růčka, Tomášková, Vacek, Žebrok. – 192 Marková Jana (423), Mlsová, Němečkovi, Ryška, Štěrbová. – 191 Eliášová, Judas, Kokeš, Marková Jana (15597), Motyčková, Škvrnová. – 190 Bednarski, Kopřiva, Lesný, Peldřimovská, Svobodová Zapletalová. – 189 Maršál. – 188 Auterský, Burda, Gráf, Kunst, Sedlatý. – 187 Filadelfi, Veyr. – 185 Dedera, Spáčil. – 184 Zahajský. – 182 Dostálková, Gizický. – 180 Jakubček. – 178 Černák, Kmoščák, Roemer. – 175 Koreneková, Mojžíšek. – 174 Tibenský. – 172 Neumann. – 169 Juřík. – 168 Chylová. – 167 Hrdina. – 164 Horák, Švub. – 162 Malý A. – 159 Bartůněk. – 156 Gabajová. – 153 Zelený. – 151 Drbala. – 150 Benešová. – 146 Malčík, Zámečník. – 144 Mareš, Schweizerová. – 131 Ivanovičová. – 129 Crhánová. – 125 Procházková. – 117 Dvořák. – 105 Ambrož. – 98 Fencl. – 95 Kolomazník.

 

JK


PŘEKVAPKA 2017

Hodnotíme-li celý 8. ročník Překvapky, pak pouze jediný řešitel nedosáhl na hranici 100 bodů, i když k tomu byla v posledním kole příležitost (jen to kolo obeslat). Do cíle celého ročníku tak dospělo 133 soutěžících, kvalifikační body budou přiděleny jen členům ČSHAK, z nichž ale některých (nositelé 1. a mistrovské třídy mladší 70 let) se to netýká. Vzhledem k tomu, že s plným počtem bodů (195) dokončilo soutěž 34 soutěžících, bylo z nich vylosováno pět (jsou označení hvězdičkou), kteří získávají předplatné časopisu Panoráma křížovek na čísla 4–9/2108.

Děkuji všem za dobrou spolupráci v uplynulém ročníku Překvapky. Věřím, že i ten následující bude také přitažlivý pro většinu z vás. Jedno malé upozornění by to přece jen chtělo: vedle rubriky Překvapka je také sloupek Začínáme s hádankami, ve kterém naleznete, že každá hádanka (a tedy i přesmyčka) má mít ucelený náznak i jádro..

Chcete-li přispěchat se svojí troškou do mlýna, zkuste vytvořit přesmyčky, které by bylo možné v některém kole uveřejnit. Když se vám podaří sestavit celé kolo (15 přesmyček včetně textové a kreslené), budou vaše práce obzvlášť vítány a podle možností a tematiky použity.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2017:

195 Bezděk, Brož*, Brychtová*, Čech, Hladký, Hlavatý, Horák, Hošková, Ivánek, Jalůvka, Kalhous*, Konečný, Koudelka, Kousal, Kyncl, Lukovský, Malý R., Mikuš, Nerodil, Paďour, Pláňava, Radouš, Rybář, Sýkora, Štefek, Štohanzl*, Švarcová, Švub, Tomášková, Vacek, Vojník, Widla, Zvolánek, Žebrok*. – 194 Čižmár, Gráf, Hájiček, Kmoščák, Kovářová, Kožušník, Lustyková, Macků, Němečkovi, Olyšar, Pazdera, Platzner, Struňák. – 193 Baťalík, Bonaventura, Kotora, Pešta, Samec, Sedlatý, Šotolová, Varšaník, Vašinka. – 192 Dedera, Foltas, Gonda, Járová, Judas, Kavka, Kokeš, Kučavová, Motyčková, Novák, Peldřimovská, Štěrbová, Vavreinová, Zahajský. – 191 Auterský, Běhal Petr, Čenovský, Hrušková, Marková J. (423), Nitra, Růčka, Škvrnová. – 190 Burda, Kopřiva. – 189 Filadelfi, Janek, Maršál, Ryška. – 188 Juřík, Makovník, Spáčil J., Šuňavec, Zapletalová. – 187 Bednarski, Běhal Pavel, Eliášová, Fojta, Mlsová. – 186 Tomešová. – 185 Bartůněk, Svobodová. – 183 Semančíková, Veyr. – 182 Mareš. – 181 Lesný. – 179 Roemer. – 178 Jakubček, Kunst, Marková J. (15597). 176 Neumann, Ota. – 175 Černák. – 174 Benešová, Dostálková, Tibenský. – 173 Crhánová, Gabajová. – 172 Štěpáník. – 170 Skoupý. – 169 Potyš, Zámečník. – 165 Ivanovičová. – 164 Drbala. – 160 Čmelík. – 155 Zelený. – 154 Malý A. – 151 Kudrnáč, Schweizerová. – 148 Procházková. – 142 Gizický. – 136 Kolomazník. – 129 Ambrož P., Koreneková. – 128 Buchta. – 125 Malčík. – 105 Boháčová. – 96 Dvořák.

Přeji všem dobré zdraví a chuť do dalšího ročníku Překvapky.

JK


PŘEKVAPKA 2016

Za vaše snažení (kromě dvou soutěžících dosáhli ostatní minimálně 100 bodů) budou členům SČHAK přiděleny kvalifikační body v souladu se Soutěžními podmínkami. Pět vylosovaných řešitelů (označených hvězdičkou) získává předplatné časopisu Panoráma křížovek na čísla 4–9/2017. Ročník 2017 bude možná obsahovat i nějaké ty „chytáčky“, takže dvakrát řešte a jednou pište správná, zkontrolovaná řešení.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2016:

195 Baťalík, Bezděk*, Brož, Čižmár, Filadelfi, Foltas*, Hladký, Ivánek, Kalhous, Kavka, Koudelka, Kousal, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lustyková*, Marková J. (423), Nerodil, Pešta*, Pláňava, Rybář, Samec, Struňák, Sýkora, Štefek, Švarcová, Tomášková, Vašinka, Vojník*, Zvolánek, Žebrok. – 194 Brychtová, Čech, Gonda, Hájiček, Járová, Judas, Konečný F., Macků, Mikuš, Olyšar, Paďour, Pazdera, Platzner, Ryška, Samuelová, Šotolová, Štohanzl, Vacek, Varšaník, Widla. – 193 Dedera, Hlavatý, Hrušková, Janek, Kmoščák, Lesný, Lukovský, Makovník, Němečkovi, Nitra, Radouš, Růčka, Říha. – 192 Bombár, Bonaventura, Jalůvka, Kotora, Novák, Peldřimovská, Zapletalová. – 191 Auterský, Čenovský, Fojta, Hošková, Kokeš, Marková J. (15597), Maršál, Motyčková, Šterbová, Zahajský. – 190 Burda, Kopřiva, Malý R., Škvrnová, Tibenský, Vavreinová. – 189 Bartůněk, Mlsová. – 188 Běhal Petr, Eliášová, Gráf, Svobodová. – 187 Brajko, Kunst, Semančíková. – 186 Švub, Tomešová. – 185 Bednarski, Platková. – 184 Roemer. – 181 Horák. – 179 Benešová, Drbala, Malčík. – 178 Gizický, Šuňavec, Veyr. – 176 Crhánová, Spáčil. – 173 Neumann. – 172 Sedlatý. – 169 Černák, Haralík. – 167 Vychovalý. – 166 Čmelík. – 165 Potyš. – 164 Gabajová. – 163 Procházková. – 162 Skoupý. – 161 Malý A. – 158 Štěpáník. – 156 Běhal Pavel, Dostálková, Hanák, Juřík. – 155 Kudrnáč. – 153 Fládr. – 148 Mareš. – 145 Schweizerová. – 143 Spáčil S. – 142 Konečný J. – 138 Mazal. – 137 Zámečník. – 135 Buchta. – 133 Zelený. – 130 Kolomazník. – 129 Ambrož P. – 127 Ivanovičová, Křivánek. – 122 Pluhař. – 121 Vašková. – 120 Zíka. – 109 Boháčová. – 104 Průšová. – 83 Fencl. – 78 Vinklátová.

JK


PŘEKVAPKA 2015

Členům SČHAK budou přiděleny kvalifikační body podle Soutěžních podmínek. Ať se vám v dalším ročníku Překvapky daří.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2015:

195 Bezděk, Brychtová, Ivánek, Jalůvka, Janek, Kalhous, Kokeš, Koudelka, Kvěch, Lustyková, Malý R., Marková J.(15597), Mikuš, Motyčková, Nerodil, Olyšar, Paďour, Pazdera, Pešta, Platzner, Radouš, Sýkora, Štefek, Švarcová, Tomášková, Vavreinovi, Zvolánek. – 194 Baťalík, Bobek, Čech, Filadelfi, Gonda, Hájiček, Hladký, Hlavatý, Juráň, Kousal, Kyncl, Novák, Pláňava, Rybář, Samec, Struňák. – 193 Bonaventura, Brož, Čižmár, Hošková, Járová, Kmoščák, Kovářová, Lukovský, Melichárek, Mojžíšek, Šotolová, Švub, Vacek, Vašinka, Vojník, Widla, Žebrok. – 192 Auterský, Bombár, Čenovský, Foltas, Gráf, Horák, Konečný, Kopřiva, Kotora, Kučavová, Němečkovi, Sedlatý, Škvrnová, Šuňavec, Zapletalová. – 191 Burda, Kožušník, Kunst, Peldřimovská, Ryška, Štěrbová. – 190 Běhal, Grossmann, Samuelová, Štohanzl. – 189 Judas, Nitra, Růčka. – 188 Lesný, Maršál. – 187 Hrušková, Veyr, Zahajský. – 186 Brajko, Dudková, Semančíková, Tibenský. – 185 Bednarski. – 184 Dedera, Eliášová, Nesnídal. – 183 Mlsová, Spáčil J. – 182 Roemer. – 180 Křivánek. – 175 Čmelík, Svobodová. – 174 Macků. – 173 Benešová, Marková J.(423). – 172 Fojta. – 169 Bartůněk. – 167 Haralík, Neumann. – 161 Crhánová, Skoupý. – 158 Gabajová. – 155 Dostálková. – 153 Hanák. – 152 Zámečník. – 149 Ambrož. – 148 Pluhař. – 145 Kudrnáč. – 142 Gizický. – 141 Spáčil S. – 140 Buchta. – 139 Mazal. – 137 Zelený. – 134 Pastorčáková. – 133 Malý A. – 132 Malčík. – 131 Procházková. – 130 Juřík. – 127 Drbala. – 125 Potyš. – 120 Vinklátová. – 119 Juráňová. – 117 Ivanovičová, Schweizerová. – 114 Zíka. – 112 Vašková. – 101 Kolomazník. – 96 Šustr. – 59 Mareš. – 54 Boháčová. – 52 Fencl.

Pět vylosovaných řešitelů (označených hvězdičkou) získává předplatné časopisu Panoráma křížovek na čísla 4-9/2016.

J. Kupka


PŘEKVAPKA 2014

Bez bodové ztráty dokončilo soutěž 32 borců, kterým gratuluji. Členům SČHAK budou přiděleny kvalifikační body podle Soutěžních podmínek. Ať se vám v dalším ročníku Překvapky daří.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2014:

196 Hájiček, Hlavatý, Ivánek, Jalůvka, Juráň, Kalhous, *Kmoščák, Konečný, Koudelka, Kousal, Kovářová, Kožušník, Kvěch, *Kyncl, *Lukovský, *Malý R., Nerodil, Novák, Pazdera, Pláňava, Radouš, Rybář, Sýkora, Štefek, Štohanzl, Švarcová, *Tomášková, Varšaník, Vojník, Widla, Zvolánek, Žebrok. – 195 Bonaventura, Čenovský, Čižmár, Foltas, Gonda, Grossmann, Hladký, Járová, Mikuš, Paďour, Ryška. – 194 Baťalík, Brož, Brychtová, Hošková, Lustyková, Platzner, Struňák. – 193 Bezděk, Bobek, Čech, Kučavová, Šotolová, Štěrbová, Vašinka. – 192 Gráf, Lacko, Marková J.(15597), Nitra, Růčka, Vacek. – 191 Fojta, Melichárek, Olyšar, Tibenský. – 190 Kotora, Sapara, Šuňavec. – 189 Auterský, Dedera, Kokeš, Macků, Motyčková, Vavreinovi, Zügler. – 188 Bartůněk, Burda, Maršál, Peldřimovská, Zapletalová. – 187 Čmelík, Němečkovi. – 186 Mlsová. – 185 Běhal, Eliášová, Judas, Kopřiva, Lesný. – 184 Bednarski, Brajko, Sedlatý. – 183 Roemer. – 182 Drbala, Hanák, Malčík, Semančíková. – 181 Haralík, Kunst, Škvrnová, Zahajský. – 180 Platková, Samec, Spáčil, Veyr. – 176 Gabajová, Hrušková, Svobodová. – 175 Křivánek. – 173 Nesnídal. – 172 Neumann, Toman. – 169 Crhánová, Dostálková, Juřík. – 168 Pick. – 165 Kočí. – 163 Skoupý, Zedník. – 160 Schweizerová. – 159 Pešta. – 157 Čisáriková. – 152 Buchta, Ivanovičová. – 150 Ambrož. – 148 Vinklátová. – 147 Benešová, Kuchař, Šustr. – 143 Marková J.(423). – 136 Kudrnáč. – 134 Malý A. – 130 Potyš. – 128 Zelený. – 127 Samuelová. – 125 Zámečník. – 116 Vašková. – 106 Mareš. – 74 Kolomazník.

Pět vylosovaných řešitelů (označených hvězdičkou) získává předplatné časopisu Panoráma křížovek na čísla 4–9/2015.

Kup


PŘEKVAPKA 2013

Ve 132 došlých řešení 13. kola bylo kompletních (včetně pomocného bodu) 75. Získat právě tento pomocný bod se podařilo díky možnostem internetu, protože v obvyklých řešitelských pomůckách (Co je co 1, str. 474 až 478) nejsou skladatelé Lošťák a Piskáček. Mnozí se asi zalekli posledního kola a příliš brzy rezignovali. Kolo neobeslalo 21 řešitelů, někteří z nich s dobrým bodovým ziskem. Asi ten vánoční a novoroční shon. Děkuji všem, kteří vydrželi soutěžit až do konce, mnozí se tak poprvé dostali ke kvalifikačním bodům (jsou-li členy SČHAK). Všechny přesmyčky loňského ročníku zdolalo dokonce 21 borců, kterým blahopřeji, 1. místo pro účely kvalifikace jim však nemůže být započítáno.

Kup

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2013:

196 Bobek, Filadelfi, *Grossmann, Ivánek, Kalhous, Kmoščák, Kočí, Koudelka, Kousal, *Kvěch, Nerodil, *Pláňava, *Radouš, Samec, Sýkora, Štefek, *Švarcová, Tomášková, Widla, Zügler, Zvolánek. – 195 Auterský, Baťalík, Brož, Čižmár, Gráf, Hájiček, Hlavatý, Kokeš, Kovářová, Kyncl, Malý R., Mojžíšek, Motyčková, Paďour, Pazdera M., Peldřimovská, Ryška, Sapara, Skácel, Šotolová, Žebrok. – 194 Bednarski, Bonaventura, Čech, Čenovský, Foltas, Jalůvka, Járová, Lacko, Novák, Platzner, Rybář, Struňák, Štohanzl. – 193 Bezděk, Fojta, Gonda, Hladký, Judas, Kučavová, Melichárek, Spáčil, Vavreinovi, Veyr. – 192 Běhal, Benešová, Horák, Maršál, Švub, Varšaník. – 191 Burda, Čmelík, Drbala, Nesnídal, Pick, Tibenský, Vašinka, Zapletalová. – 190 Brajko, Eliášová, Macků, Mlsová, Olyšar, Semančíková. – 189 Bartůněk, Kunst, Lesný, Nitra, Růčka, Škvrnová. – 188 Dedera, Churý, Kopřiva, Lustyková, Malčík, Platková, Sedlatý, Svobodová, Toman. – 186 Němečkovi. – 185 Hanák, Juřík. - 184 Kotora. – 183 Kudrnáč, Roemer. – 180 Crhánová, Mikuš. – 179 Marková J. (15597). – 178 Gabajová, Ivanovičová, Zahajský. – 175 Ambrož, Štěrbová. – 174 Čisáriková. – 170 Haralík. – 168 Marková J. (423), Müller. – 166 Lukovský. – 164 Šuňavec. – 163 Hrušková, Skoupý, Šebesta, Vinklátová. – 162 Šustr. - 159 Zámečník. - 158 Borovský, Štěpáník. – 156 Křivánek. – 154 Malý A. – 150 Vacek. – 148 Zelený. – 147 Schweizerová. – 146 Boháčová, Potyš. – 145 Pešta. – 143 Buchta. – 142 Kuchař. – 141 Brücknerová. – 138 Zíka. – 136 Vašková. – 134 Brázdová. – 133 Juráň. – 123 Mareš. – 119 Fencl. – 115 Zedník. – 105 Čihánek, Matoušová. – 104 Dvořák. – 78 Kolomazník. – 76 Schuster. – 74 Samuelová. – 72 Marek.

Pět vylosovaných řešitelů (označených hvězdičkou) získává předplatné časopisu Panoráma křížovek na letošní rok od čísla 2.


PŘEKVAPKA 2012

Soutěž dokončilo 139 řešitelů, pouze 5 z nich nedosáhlo na hranici 100 bodů. Řešitelům budou započítány kvalifikační body v souladu s 2. bodem soutěžních podmínek Překvapky. Pěti vítězným řešitelům, jimiž jsou Jan Gráf, Pavel Kalhous st., Ladislav Koudelka, Emilie Šotolová a Jiří Zvolánek, bude na základě rozhodnutí kvalifikační komise schváleného předsednictvem SČHAK započítáno i jedno 1. místo. Šestému vítězi, jímž je Miroslav Radouš, (nositel mistrovské třídy, mladší 70 let), v souladu se soutěžními podmínkami této kvalifikační soutěže 1. místo započítáno nebude.

Těm úspěšným gratuluji a všem děkuji za dobrou spolupráci. Bylo by dobré si přečíst Soutěžní podmínky Překvapky a vystříhat se tak všem nešvarům, které se i v tomto ročníku vyskytly (pozdní zasílání řešení, nedodržení způsobu psaní řešení, neuvádění náznaku u textových a kreslených hádanek).

Kup

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2012:

Z uveřejněných 195 přesmyček vyřešili: 195 J. Gráf, P. Kalhous st., L. Koudelka,  M.Radouš, E. Šotolová a J. Zvolánek. – 194 I. Filadelfi, Z. Grossmann, J. Ivánek, R. Jalůvka, S. Kočí, B. Kousal, I. Kovářová, L. Kvěch, R. Novák, P. Paďour, E. Pláňava, B. Sýkora, P. Štefek, M. Švarcová. – 193 M. Hájiček, J. Járová, J. Kyncl, P. Rybář, A. Říha, P. Samec, M.Skácel, manž. Vavreinovi. – 192 Š. Bonaventura, V. Čech, D. Lacko, J. Lustyková, J. Makovník, R. Malý, I. Platzner. – 191 P. Běhal, K. Bezděk, J. Hlavatý, R. Hrušková, J. Ryška, J. Tomášková, P. Žebrok. – 190 P. Auterský, B. Brož, P. Foltas, R. Juráň, H. Peldřimovská, J. Štohanzl, Š. Varšaník, R. Widla. – 189 M. Baťalík, J. Čenovský, A. Fojta. – 188 J. Bednarski, P. Bobek, J. Burda, M. Kokeš, M. Motyčková, M. Pazdera, M. Platková, I. Roemer, J. Sapara, A. Škvrnová. – 187 J. Marková (15597), J. Štěrbová, V. Vacek. – 186 F. Dedera, J. Horák, J. Churý, M. Melichárek, J. Nitra, J. Růčka, S. Švub. – 185 M. Maršál, V. Pick. – 184 P. Bartůněk, P. Zahajský. – 183 D. Kotora. – 182 J. Vašinka. – 181 V. Brajko, I. Hanák, P. Haralík, M. Kudrnáč, A. Malčík, P. Olyšar. – 179 D. Janek. – 178 M. Eliášová, Z. Sedlatý, V. Veyr. – 177 K. Kunst, J. Spáčil, V. Toman. – 176 M. Fuksová. – 174 E. Semančíková. – 173 A. Zámečník. – 172 P. Lesný, M. Šustr. – 171 V. Mojžíšek, Z. Müller. – 170 B. Gabajová, S. Spáčil. – 169 L. Brožek. – 168 A. Štěpáník. – 167 K. Buchta. – 166 J. Kopřiva, J. Mlsová. – 165 P. Judas. – 164 J. Benešová. – 163 M. Čisáriková. – 160 V. Skoupý. – 157 P. Macků. – 156 D. Drbala. – 155 S. Kuchař. – 154 V. Kučavová, R. Schweizerová. – 149 A. Malý, I. Šuňavec. – 147 J. Marková (423). – 146 S. Pazdera. – 145 H. Brázdová. – 139 M. Borovský. – 137 M. Zapletal. – 134 D. Jeřábková. – 132 M. Ivanovičová. – 129 Z. Zelený. – 127 M Dobrý. – 124 T. Mareš. – 121 J. Leszkow. – 118 M. Crhánová. – 116 J. Fencl. – 114 J. Ješina. – 110 J. Vinklátová. – 104 J. Zíka. – 102 E. Boháčová. – 96 P. Zedník. – 82 P. Schuster. – 76 P. Kolomazník, E. Vašková. – 68 J. Dvořák.