Překvapka

 

PŘEKVAPKA

třináctikolová soutěž v řešení přesmyček pro všechny zájemce

 

PŘEKVAPKA 2019

Soutěž sledujte v číslech 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 a 25 časopisu Křížovka a hádanka. Vedoucím soutěže je Jindřich Kupka, Jemnická 313/15, 140 00 Praha 4, mail: prekvapka@email.cz

 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 2019:

1. Této třináctikolové soutěže, která bude zařazována v lichých číslech časopisu Křížovka a hádanka, se mohou zúčastnit všichni zájemci. V každém kole bude předloženo 15 přesmyček, řešení předminulého kola se jmény autorů a informace o stavu soutěže. Celkový vítěz (bude-li sám) obdrží 500,- Kč, řešitelé do 5. místa předplatné Panorámy křížovek na čísla 4-9/2020.

2. Soutěž je zároveň kvalifikační pro členy ČSHAK, kteří po jejím skončení získají kvalifikační body. Soutěžící bez kvalifikační třídy získají za 100 správně vyřešených přesmyček 1 kvalifikační bod, za 120 přesmyček 2 body, za 140 přesmyček 3 body, za 160 přesmyček 4 body a za 180 přesmyček 5 bodů. Soutěžící s 3. kvalifikační třídou získají za 120 přesmyček 1 bod, za 140 přesmyček 2 body, za 160 přesmyček 3 body, za 180 přesmyček 4 body a za 190 přesmyček 5 bodů. Soutěžící s 2. kvalifikační třídou získají za 140 přesmyček 1 bod, za 160 přesmyček 2 body, za 180 přesmyček 3 body a za 190 přesmyček 4 body. Soutěžící s 1. třídou a nositelé mistrovské třídy starší 70 let získají za 160 přesmyček 1 bod, za 180 přesmyček 2 body a za 190 přesmyček 3 body.   

3. Řešení náznaku i jádra pište na list papíru formátu A4 nebo A5. V levém horním rohu uveďte své jméno a adresu (členové ČSHAK i členské číslo). Značky a pseudonymy se v této soutěži nepoužívají. Uvádějte čísla všech přesmyček (i nevyřešených). Dodatky či opravy lze zaslat v uvedeném termínu, soutěžící však musí poslat celý řešitelský list. U nápisových přesmyček stačí uvést jádro, u přesmyček kreslených a v textovém podání nutno uvést náznak i jádro.

4. U přesmyček s délkou náznaku či jádra do 12 písmen lze některá nebo všechna diakritická znaménka použít jako písmena (háček, kroužek či čárka se mění v písmena V, O, I), písmena V, O a I lze použít jako diakritická znaménka (V se mění na háček, O na kroužek a I na čárku). W lze rozdělit na dvě samostatná V a dvě V lze spojit na W. Arabské číslice lze změnit v příslušná písmena (číslo 1 na I, číslo nula na O). Interpunkční znaménka a matematické značky uvedené v námětu nemají na řešení žádný vliv a nelze je změnit v písmena.

5. U všech přesmyček se uznávají jen řešení, v nichž je shoda v délce samohlásek. Jádro nápisové přesmyčky bez doplňujících údajů v závorce musí být jednoslovné. Jakýkoliv údaj v závorce znamená, že jádro může být víceslovné. U kreslených a textových přesmyček, u nápisových přesmyček s doplňujícím údajem v závorce a přesmyček se společnou tematikou se uznává pouze autorské řešení. U nápisových přesmyček bez doplňujícího údaje se za správné uznává každé řešení, které odpovídá zadání i směrnicím pro tvorbu hádanek a je doloženo pramenem. Seznam základních pramenů je uveden v 1. čísle Křížovky a hádanky 2019 na straně 31.

6. O pořadí v soutěži rozhoduje celkový počet správně vyřešených přesmyček. Další, byť správná řešení, nemají vliv na umístění v soutěži.

7. Přihlášením do soutěže účastník souhlasí s vedením jeho údajů u vedoucího podle podmínek uvedených na webu ČSHAK.

 


 

PŘEKVAPKA 2018

Do 9. ročníku Překvapky se zapojilo 125 soutěžících. Pouze dva z nich nedosáhli na kýženou stovku bodů. Zbývajícím účastníkům budou (pokud jsou členy ČSHAK a nejsou nositelé 1. a mistrovské třídy mladší 70 let) přiděleny kvalifikační body. Z 29 účastníků, kteří získali plný počet bodů, bylo vylosováno pět (jsou označeni hvězdičkou) k získání předplatného časopisu Panoráma křížovek na čísla 4-9/2019.

Děkuji všem účastníkům soutěže za dodržování termínů k odeslání řešení i za došlé příspěvky, mnohdy celé soubory. Těm, kteří to ještě nezkusili, doporučuji po seznámení se s pravidly pro tvorbu hádanek poslat mně své pokusy tvorby k posouzení a případnému uveřejnění.

V novém jubilejním 10. ročníku Překvapky snad uvítáme i nové soutěžící. Přeji všem dobré zdraví, jasnou mysl a štěstí při řešení.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2018:

 

195 Baťalík, Běhal Petr*, Brož, Brychtová, Hladký*, Ivánek*, Jalůvka, Kousal, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lukovský, Makovník, Mikuš, Olyšar*, Paďour, Pazdera, Pešta, Pláňava, Rybář, Samec, Struňák, Sýkora, Štefek, Šuňavec, Švarcová, Vojník, Widla*. – 194 Běhal Pavel, Bezděk, Bonaventura, Čenovský, Hlavatý, Hrušková, Janek, Kalhous, Konečný, Kotora, Macků, Nerodil, Radouš, Šotolová, Štohanzl, Varšaník, Vašinka, Zvolánek. – 193 Čech, Foltas, Gonda, Járová, Kavka, Koudelka, Lustyková, Nitra, Novák, Ota, Platzner, Růčka, Tomášková, Vacek, Žebrok. – 192 Marková Jana (423), Mlsová, Němečkovi, Ryška, Štěrbová. – 191 Eliášová, Judas, Kokeš, Marková Jana (15597), Motyčková, Škvrnová. – 190 Bednarski, Kopřiva, Lesný, Peldřimovská, Svobodová Zapletalová. – 189 Maršál. – 188 Auterský, Burda, Gráf, Kunst, Sedlatý. – 187 Filadelfi, Veyr. – 185 Dedera, Spáčil. – 184 Zahajský. – 182 Dostálková, Gizický. – 180 Jakubček. – 178 Černák, Kmoščák, Roemer. – 175 Koreneková, Mojžíšek. – 174 Tibenský. – 172 Neumann. – 169 Juřík. – 168 Chylová. – 167 Hrdina. – 164 Horák, Švub. – 162 Malý A. – 159 Bartůněk. – 156 Gabajová. – 153 Zelený. – 151 Drbala. – 150 Benešová. – 146 Malčík, Zámečník. – 144 Mareš, Schweizerová. – 131 Ivanovičová. – 129 Crhánová. – 125 Procházková. – 117 Dvořák. – 105 Ambrož. – 98 Fencl. – 95 Kolomazník.

 

JK

 


 

PŘEKVAPKA 2017

Hodnotíme-li celý 8. ročník Překvapky, pak pouze jediný řešitel nedosáhl na hranici 100 bodů, i když k tomu byla v posledním kole příležitost (jen to kolo obeslat). Do cíle celého ročníku tak dospělo 133 soutěžících, kvalifikační body budou přiděleny jen členům ČSHAK, z nichž ale některých (nositelé 1. a mistrovské třídy mladší 70 let) se to netýká. Vzhledem k tomu, že s plným počtem bodů (195) dokončilo soutěž 34 soutěžících, bylo z nich vylosováno pět (jsou označení hvězdičkou), kteří získávají předplatné časopisu Panoráma křížovek na čísla 4–9/2108.

Děkuji všem za dobrou spolupráci v uplynulém ročníku Překvapky. Věřím, že i ten následující bude také přitažlivý pro většinu z vás. Jedno malé upozornění by to přece jen chtělo: vedle rubriky Překvapka je také sloupek Začínáme s hádankami, ve kterém naleznete, že každá hádanka (a tedy i přesmyčka) má mít ucelený náznak i jádro..

Chcete-li přispěchat se svojí troškou do mlýna, zkuste vytvořit přesmyčky, které by bylo možné v některém kole uveřejnit. Když se vám podaří sestavit celé kolo (15 přesmyček včetně textové a kreslené), budou vaše práce obzvlášť vítány a podle možností a tematiky použity.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2017:

195 Bezděk, Brož*, Brychtová*, Čech, Hladký, Hlavatý, Horák, Hošková, Ivánek, Jalůvka, Kalhous*, Konečný, Koudelka, Kousal, Kyncl, Lukovský, Malý R., Mikuš, Nerodil, Paďour, Pláňava, Radouš, Rybář, Sýkora, Štefek, Štohanzl*, Švarcová, Švub, Tomášková, Vacek, Vojník, Widla, Zvolánek, Žebrok*. – 194 Čižmár, Gráf, Hájiček, Kmoščák, Kovářová, Kožušník, Lustyková, Macků, Němečkovi, Olyšar, Pazdera, Platzner, Struňák. – 193 Baťalík, Bonaventura, Kotora, Pešta, Samec, Sedlatý, Šotolová, Varšaník, Vašinka. – 192 Dedera, Foltas, Gonda, Járová, Judas, Kavka, Kokeš, Kučavová, Motyčková, Novák, Peldřimovská, Štěrbová, Vavreinová, Zahajský. – 191 Auterský, Běhal Petr, Čenovský, Hrušková, Marková J. (423), Nitra, Růčka, Škvrnová. – 190 Burda, Kopřiva. – 189 Filadelfi, Janek, Maršál, Ryška. – 188 Juřík, Makovník, Spáčil J., Šuňavec, Zapletalová. – 187 Bednarski, Běhal Pavel, Eliášová, Fojta, Mlsová. – 186 Tomešová. – 185 Bartůněk, Svobodová. – 183 Semančíková, Veyr. – 182 Mareš. – 181 Lesný. – 179 Roemer. – 178 Jakubček, Kunst, Marková J. (15597). 176 Neumann, Ota. – 175 Černák. – 174 Benešová, Dostálková, Tibenský. – 173 Crhánová, Gabajová. – 172 Štěpáník. – 170 Skoupý. – 169 Potyš, Zámečník. – 165 Ivanovičová. – 164 Drbala. – 160 Čmelík. – 155 Zelený. – 154 Malý A. – 151 Kudrnáč, Schweizerová. – 148 Procházková. – 142 Gizický. – 136 Kolomazník. – 129 Ambrož P., Koreneková. – 128 Buchta. – 125 Malčík. – 105 Boháčová. – 96 Dvořák.

Přeji všem dobré zdraví a chuť do dalšího ročníku Překvapky.

JK

 


 

PŘEKVAPKA 2016

Za vaše snažení (kromě dvou soutěžících dosáhli ostatní minimálně 100 bodů) budou členům SČHAK přiděleny kvalifikační body v souladu se Soutěžními podmínkami. Pět vylosovaných řešitelů (označených hvězdičkou) získává předplatné časopisu Panoráma křížovek na čísla 4–9/2017. Ročník 2017 bude možná obsahovat i nějaké ty „chytáčky“, takže dvakrát řešte a jednou pište správná, zkontrolovaná řešení.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2016:

195 Baťalík, Bezděk*, Brož, Čižmár, Filadelfi, Foltas*, Hladký, Ivánek, Kalhous, Kavka, Koudelka, Kousal, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lustyková*, Marková J. (423), Nerodil, Pešta*, Pláňava, Rybář, Samec, Struňák, Sýkora, Štefek, Švarcová, Tomášková, Vašinka, Vojník*, Zvolánek, Žebrok. – 194 Brychtová, Čech, Gonda, Hájiček, Járová, Judas, Konečný F., Macků, Mikuš, Olyšar, Paďour, Pazdera, Platzner, Ryška, Samuelová, Šotolová, Štohanzl, Vacek, Varšaník, Widla. – 193 Dedera, Hlavatý, Hrušková, Janek, Kmoščák, Lesný, Lukovský, Makovník, Němečkovi, Nitra, Radouš, Růčka, Říha. – 192 Bombár, Bonaventura, Jalůvka, Kotora, Novák, Peldřimovská, Zapletalová. – 191 Auterský, Čenovský, Fojta, Hošková, Kokeš, Marková J. (15597), Maršál, Motyčková, Šterbová, Zahajský. – 190 Burda, Kopřiva, Malý R., Škvrnová, Tibenský, Vavreinová. – 189 Bartůněk, Mlsová. – 188 Běhal Petr, Eliášová, Gráf, Svobodová. – 187 Brajko, Kunst, Semančíková. – 186 Švub, Tomešová. – 185 Bednarski, Platková. – 184 Roemer. – 181 Horák. – 179 Benešová, Drbala, Malčík. – 178 Gizický, Šuňavec, Veyr. – 176 Crhánová, Spáčil. – 173 Neumann. – 172 Sedlatý. – 169 Černák, Haralík. – 167 Vychovalý. – 166 Čmelík. – 165 Potyš. – 164 Gabajová. – 163 Procházková. – 162 Skoupý. – 161 Malý A. – 158 Štěpáník. – 156 Běhal Pavel, Dostálková, Hanák, Juřík. – 155 Kudrnáč. – 153 Fládr. – 148 Mareš. – 145 Schweizerová. – 143 Spáčil S. – 142 Konečný J. – 138 Mazal. – 137 Zámečník. – 135 Buchta. – 133 Zelený. – 130 Kolomazník. – 129 Ambrož P. – 127 Ivanovičová, Křivánek. – 122 Pluhař. – 121 Vašková. – 120 Zíka. – 109 Boháčová. – 104 Průšová. – 83 Fencl. – 78 Vinklátová.

JK

 


 

PŘEKVAPKA 2015

Členům SČHAK budou přiděleny kvalifikační body podle Soutěžních podmínek. Ať se vám v dalším ročníku Překvapky daří.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2015:

195 Bezděk, Brychtová, Ivánek, Jalůvka, Janek, Kalhous, Kokeš, Koudelka, Kvěch, Lustyková, Malý R., Marková J.(15597), Mikuš, Motyčková, Nerodil, Olyšar, Paďour, Pazdera, Pešta, Platzner, Radouš, Sýkora, Štefek, Švarcová, Tomášková, Vavreinovi, Zvolánek. – 194 Baťalík, Bobek, Čech, Filadelfi, Gonda, Hájiček, Hladký, Hlavatý, Juráň, Kousal, Kyncl, Novák, Pláňava, Rybář, Samec, Struňák. – 193 Bonaventura, Brož, Čižmár, Hošková, Járová, Kmoščák, Kovářová, Lukovský, Melichárek, Mojžíšek, Šotolová, Švub, Vacek, Vašinka, Vojník, Widla, Žebrok. – 192 Auterský, Bombár, Čenovský, Foltas, Gráf, Horák, Konečný, Kopřiva, Kotora, Kučavová, Němečkovi, Sedlatý, Škvrnová, Šuňavec, Zapletalová. – 191 Burda, Kožušník, Kunst, Peldřimovská, Ryška, Štěrbová. – 190 Běhal, Grossmann, Samuelová, Štohanzl. – 189 Judas, Nitra, Růčka. – 188 Lesný, Maršál. – 187 Hrušková, Veyr, Zahajský. – 186 Brajko, Dudková, Semančíková, Tibenský. – 185 Bednarski. – 184 Dedera, Eliášová, Nesnídal. – 183 Mlsová, Spáčil J. – 182 Roemer. – 180 Křivánek. – 175 Čmelík, Svobodová. – 174 Macků. – 173 Benešová, Marková J.(423). – 172 Fojta. – 169 Bartůněk. – 167 Haralík, Neumann. – 161 Crhánová, Skoupý. – 158 Gabajová. – 155 Dostálková. – 153 Hanák. – 152 Zámečník. – 149 Ambrož. – 148 Pluhař. – 145 Kudrnáč. – 142 Gizický. – 141 Spáčil S. – 140 Buchta. – 139 Mazal. – 137 Zelený. – 134 Pastorčáková. – 133 Malý A. – 132 Malčík. – 131 Procházková. – 130 Juřík. – 127 Drbala. – 125 Potyš. – 120 Vinklátová. – 119 Juráňová. – 117 Ivanovičová, Schweizerová. – 114 Zíka. – 112 Vašková. – 101 Kolomazník. – 96 Šustr. – 59 Mareš. – 54 Boháčová. – 52 Fencl.

Pět vylosovaných řešitelů (označených hvězdičkou) získává předplatné časopisu Panoráma křížovek na čísla 4-9/2016.

J. Kupka

 


 

PŘEKVAPKA 2014

Bez bodové ztráty dokončilo soutěž 32 borců, kterým gratuluji. Členům SČHAK budou přiděleny kvalifikační body podle Soutěžních podmínek. Ať se vám v dalším ročníku Překvapky daří.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2014:

196 Hájiček, Hlavatý, Ivánek, Jalůvka, Juráň, Kalhous, *Kmoščák, Konečný, Koudelka, Kousal, Kovářová, Kožušník, Kvěch, *Kyncl, *Lukovský, *Malý R., Nerodil, Novák, Pazdera, Pláňava, Radouš, Rybář, Sýkora, Štefek, Štohanzl, Švarcová, *Tomášková, Varšaník, Vojník, Widla, Zvolánek, Žebrok. – 195 Bonaventura, Čenovský, Čižmár, Foltas, Gonda, Grossmann, Hladký, Járová, Mikuš, Paďour, Ryška. – 194 Baťalík, Brož, Brychtová, Hošková, Lustyková, Platzner, Struňák. – 193 Bezděk, Bobek, Čech, Kučavová, Šotolová, Štěrbová, Vašinka. – 192 Gráf, Lacko, Marková J.(15597), Nitra, Růčka, Vacek. – 191 Fojta, Melichárek, Olyšar, Tibenský. – 190 Kotora, Sapara, Šuňavec. – 189 Auterský, Dedera, Kokeš, Macků, Motyčková, Vavreinovi, Zügler. – 188 Bartůněk, Burda, Maršál, Peldřimovská, Zapletalová. – 187 Čmelík, Němečkovi. – 186 Mlsová. – 185 Běhal, Eliášová, Judas, Kopřiva, Lesný. – 184 Bednarski, Brajko, Sedlatý. – 183 Roemer. – 182 Drbala, Hanák, Malčík, Semančíková. – 181 Haralík, Kunst, Škvrnová, Zahajský. – 180 Platková, Samec, Spáčil, Veyr. – 176 Gabajová, Hrušková, Svobodová. – 175 Křivánek. – 173 Nesnídal. – 172 Neumann, Toman. – 169 Crhánová, Dostálková, Juřík. – 168 Pick. – 165 Kočí. – 163 Skoupý, Zedník. – 160 Schweizerová. – 159 Pešta. – 157 Čisáriková. – 152 Buchta, Ivanovičová. – 150 Ambrož. – 148 Vinklátová. – 147 Benešová, Kuchař, Šustr. – 143 Marková J.(423). – 136 Kudrnáč. – 134 Malý A. – 130 Potyš. – 128 Zelený. – 127 Samuelová. – 125 Zámečník. – 116 Vašková. – 106 Mareš. – 74 Kolomazník.

Pět vylosovaných řešitelů (označených hvězdičkou) získává předplatné časopisu Panoráma křížovek na čísla 4–9/2015.

Kup

 


 

PŘEKVAPKA 2013

Ve 132 došlých řešení 13. kola bylo kompletních (včetně pomocného bodu) 75. Získat právě tento pomocný bod se podařilo díky možnostem internetu, protože v obvyklých řešitelských pomůckách (Co je co 1, str. 474 až 478) nejsou skladatelé Lošťák a Piskáček. Mnozí se asi zalekli posledního kola a příliš brzy rezignovali. Kolo neobeslalo 21 řešitelů, někteří z nich s dobrým bodovým ziskem. Asi ten vánoční a novoroční shon. Děkuji všem, kteří vydrželi soutěžit až do konce, mnozí se tak poprvé dostali ke kvalifikačním bodům (jsou-li členy SČHAK). Všechny přesmyčky loňského ročníku zdolalo dokonce 21 borců, kterým blahopřeji, 1. místo pro účely kvalifikace jim však nemůže být započítáno.

Kup

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2013:

196 Bobek, Filadelfi, *Grossmann, Ivánek, Kalhous, Kmoščák, Kočí, Koudelka, Kousal, *Kvěch, Nerodil, *Pláňava, *Radouš, Samec, Sýkora, Štefek, *Švarcová, Tomášková, Widla, Zügler, Zvolánek. – 195 Auterský, Baťalík, Brož, Čižmár, Gráf, Hájiček, Hlavatý, Kokeš, Kovářová, Kyncl, Malý R., Mojžíšek, Motyčková, Paďour, Pazdera M., Peldřimovská, Ryška, Sapara, Skácel, Šotolová, Žebrok. – 194 Bednarski, Bonaventura, Čech, Čenovský, Foltas, Jalůvka, Járová, Lacko, Novák, Platzner, Rybář, Struňák, Štohanzl. – 193 Bezděk, Fojta, Gonda, Hladký, Judas, Kučavová, Melichárek, Spáčil, Vavreinovi, Veyr. – 192 Běhal, Benešová, Horák, Maršál, Švub, Varšaník. – 191 Burda, Čmelík, Drbala, Nesnídal, Pick, Tibenský, Vašinka, Zapletalová. – 190 Brajko, Eliášová, Macků, Mlsová, Olyšar, Semančíková. – 189 Bartůněk, Kunst, Lesný, Nitra, Růčka, Škvrnová. – 188 Dedera, Churý, Kopřiva, Lustyková, Malčík, Platková, Sedlatý, Svobodová, Toman. – 186 Němečkovi. – 185 Hanák, Juřík. - 184 Kotora. – 183 Kudrnáč, Roemer. – 180 Crhánová, Mikuš. – 179 Marková J. (15597). – 178 Gabajová, Ivanovičová, Zahajský. – 175 Ambrož, Štěrbová. – 174 Čisáriková. – 170 Haralík. – 168 Marková J. (423), Müller. – 166 Lukovský. – 164 Šuňavec. – 163 Hrušková, Skoupý, Šebesta, Vinklátová. – 162 Šustr. - 159 Zámečník. - 158 Borovský, Štěpáník. – 156 Křivánek. – 154 Malý A. – 150 Vacek. – 148 Zelený. – 147 Schweizerová. – 146 Boháčová, Potyš. – 145 Pešta. – 143 Buchta. – 142 Kuchař. – 141 Brücknerová. – 138 Zíka. – 136 Vašková. – 134 Brázdová. – 133 Juráň. – 123 Mareš. – 119 Fencl. – 115 Zedník. – 105 Čihánek, Matoušová. – 104 Dvořák. – 78 Kolomazník. – 76 Schuster. – 74 Samuelová. – 72 Marek.

Pět vylosovaných řešitelů (označených hvězdičkou) získává předplatné časopisu Panoráma křížovek na letošní rok od čísla 2.

 


 

PŘEKVAPKA 2012

Soutěž dokončilo 139 řešitelů, pouze 5 z nich nedosáhlo na hranici 100 bodů. Řešitelům budou započítány kvalifikační body v souladu s 2. bodem soutěžních podmínek Překvapky. Pěti vítězným řešitelům, jimiž jsou Jan Gráf, Pavel Kalhous st., Ladislav Koudelka, Emilie Šotolová a Jiří Zvolánek, bude na základě rozhodnutí kvalifikační komise schváleného předsednictvem SČHAK započítáno i jedno 1. místo. Šestému vítězi, jímž je Miroslav Radouš, (nositel mistrovské třídy, mladší 70 let), v souladu se soutěžními podmínkami této kvalifikační soutěže 1. místo započítáno nebude.

Těm úspěšným gratuluji a všem děkuji za dobrou spolupráci. Bylo by dobré si přečíst Soutěžní podmínky Překvapky a vystříhat se tak všem nešvarům, které se i v tomto ročníku vyskytly (pozdní zasílání řešení, nedodržení způsobu psaní řešení, neuvádění náznaku u textových a kreslených hádanek).

Kup

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEKVAPKY 2012:

Z uveřejněných 195 přesmyček vyřešili: 195 J. Gráf, P. Kalhous st., L. Koudelka,  M.Radouš, E. Šotolová a J. Zvolánek. – 194 I. Filadelfi, Z. Grossmann, J. Ivánek, R. Jalůvka, S. Kočí, B. Kousal, I. Kovářová, L. Kvěch, R. Novák, P. Paďour, E. Pláňava, B. Sýkora, P. Štefek, M. Švarcová. – 193 M. Hájiček, J. Járová, J. Kyncl, P. Rybář, A. Říha, P. Samec, M.Skácel, manž. Vavreinovi. – 192 Š. Bonaventura, V. Čech, D. Lacko, J. Lustyková, J. Makovník, R. Malý, I. Platzner. – 191 P. Běhal, K. Bezděk, J. Hlavatý, R. Hrušková, J. Ryška, J. Tomášková, P. Žebrok. – 190 P. Auterský, B. Brož, P. Foltas, R. Juráň, H. Peldřimovská, J. Štohanzl, Š. Varšaník, R. Widla. – 189 M. Baťalík, J. Čenovský, A. Fojta. – 188 J. Bednarski, P. Bobek, J. Burda, M. Kokeš, M. Motyčková, M. Pazdera, M. Platková, I. Roemer, J. Sapara, A. Škvrnová. – 187 J. Marková (15597), J. Štěrbová, V. Vacek. – 186 F. Dedera, J. Horák, J. Churý, M. Melichárek, J. Nitra, J. Růčka, S. Švub. – 185 M. Maršál, V. Pick. – 184 P. Bartůněk, P. Zahajský. – 183 D. Kotora. – 182 J. Vašinka. – 181 V. Brajko, I. Hanák, P. Haralík, M. Kudrnáč, A. Malčík, P. Olyšar. – 179 D. Janek. – 178 M. Eliášová, Z. Sedlatý, V. Veyr. – 177 K. Kunst, J. Spáčil, V. Toman. – 176 M. Fuksová. – 174 E. Semančíková. – 173 A. Zámečník. – 172 P. Lesný, M. Šustr. – 171 V. Mojžíšek, Z. Müller. – 170 B. Gabajová, S. Spáčil. – 169 L. Brožek. – 168 A. Štěpáník. – 167 K. Buchta. – 166 J. Kopřiva, J. Mlsová. – 165 P. Judas. – 164 J. Benešová. – 163 M. Čisáriková. – 160 V. Skoupý. – 157 P. Macků. – 156 D. Drbala. – 155 S. Kuchař. – 154 V. Kučavová, R. Schweizerová. – 149 A. Malý, I. Šuňavec. – 147 J. Marková (423). – 146 S. Pazdera. – 145 H. Brázdová. – 139 M. Borovský. – 137 M. Zapletal. – 134 D. Jeřábková. – 132 M. Ivanovičová. – 129 Z. Zelený. – 127 M Dobrý. – 124 T. Mareš. – 121 J. Leszkow. – 118 M. Crhánová. – 116 J. Fencl. – 114 J. Ješina. – 110 J. Vinklátová. – 104 J. Zíka. – 102 E. Boháčová. – 96 P. Zedník. – 82 P. Schuster. – 76 P. Kolomazník, E. Vašková. – 68 J. Dvořák.