Mezikroužková luštitelská soutěž (MLS)

 

MEZIKROUŽKOVÁ LUŠTITELSKÁ SOUTĚŽ (MLS)
pro všechny registrované kroužky ČSHAK

 

Soutěž sledujte i letos v sudých číslech časopisu Křížovka a hádanka (číslo 2, 6, 10, 16, 20 a 24). Vedoucím soutěže je Jaroslav Kula, Budovatelská 808, 742 13 Studénka, e-mail kulajar@banicek.com

 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 2022: 

1. Mezikroužková luštitelská soutěž je soutěž v řešení hádanek, která má šest kol (v číslech 2, 6, 10, 16, 20 a 24). Soutěže se mohou zúčastnit všechny kroužky registrované ČSHAK.

2. Řešení náznaku i jádra pište na jediný list papíru formátu A4 nebo A5 s velikostí písma min. 12. bodů. V levém horním rohu napište název kroužku. Uvádějte čísla všech hádanek (i u nevyřešených), řešení každé hádanky pište v jednom řádku za sebou zleva slovo po slovu.

3. Kroužky musejí počítat s tím, že mezi hádankami se mohou objevit některé nepravidelnosti či odchylky od Směrnic. V souladu se Směrnicemi se uznávají pouze autorská, výjimečně alternativní řešení, kroužek však může napsat libovolný počet řešení každé hádanky. Dodatky či opravy lze zaslat v uvedeném termínu, kroužek však musí poslat celý řešitelský list.

4. Za správné řešení hádanky získají kroužky body takto: při řešení pouze jedním kroužkem 15 bodů, při řešení dvěma kroužky 14 bodů atd., až při řešení hádanky patnácti a více kroužky 1 bod. Je-li hádanka vadná či obsahuje-li tiskovou, textovou či věcnou chybu, započítá se za ni 1 bod všem kroužkům, které zaslaly řešení. Konečné pořadí určí součet bodů za 6 kol. Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet vyřešených hádanek. Za 1. místo získá kroužek odměnu 500 Kč, za 2. místo 300 Kč a za 3. místo 200 Kč.

5.  Stav soutěže a řešení hádanek budou uveřejněny po každém kole spolu s dalšími informacemi. Případné reklamace nutno zaslat s řešením dalšího kola podle Zásad pro podávání a řešení protestů v soutěžích ČSHAK

 


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2021

Všem vám děkuji za účast, a hlavně děkuji autorům za vtipné náměty lehké, těžší i ty nejtěžší. Zachovejte nám přízeň, vždyť bez pilných autorů by nebylo co luštit. A vy autoři, kteří jste si třeba dali menší MLSovou autorskou pauzu, tak šup šup sem s hádankami. Nedostává se mi jich.

Všem těm, kteří k řešení přidali nějaké to přání, velice děkuji a úplně všem přeji do roku 2022 hlavně pevné zdraví, mnoho zdaru a brzký konec té pitomé doby. Já to ještě nevím, ale snad se na startu nového ročníku MLS sejdeme všichni. Ať se vám daří nejen u luštění. A samozřejmě úplně nakonec – sláva vítězům!!!! Poražené zde nemáme – někdo zvítězil v celkovém pořadí, ale hodně cenné jsou i výhry nad svou sklerózou či leností. A o to nám všem přece jde.

Výsledky: 1.-3. Hanáci, Kladeňáci, Kokos 123/60. – 4. Valaši 121/58. – 5.-6. Jihočech, Permoníci 116/59. – 7. Hradečtí votroci 114/58. - 8. Ječmínek 108/57. 9. Krušnohor 107/58. – 10. Ostraváci 85/54. – 11. Podskaláci 80/53. – 12. Gorali 69/49. – 13. Lázeňáci 65/48. – 14. Ruža 58/44. – 15. Hutníček 52/46. – 16. Podjavorinci 52/49. – 17. Doubravák 47/47. – 18.-19. Jarabáček, Přemyslovci 45/45. – 20.-21. Bôbári, Staré hnízdo 44/43. – 22. Torysek 43/42. – 23. Kabrňáci 42/42. – 24. Šíravan 42/41. – 25. Rychtáři 39/38. – 26. Pašeráci 37/36. – 27. Šohaji 17/17.

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2020

Vítězství je letos tedy dělené, ale o to v naší soutěži snad ani nejde – důležité je si dobře zaluštit a to se snad – soudě podle vašich ohlasů – povedlo. Vítězné pětici kroužků patří gratulace a pochvalné mručení a vám všem ostatním děkuji především za účast, trpělivost a vůli se nevzdat. Všem, kteří k řešení přidali blahopřání k Vánocům či Novému roku, děkuji, a úplně všem pak přeji pro rok 2021 hlavně pevné zdraví, pevné nervy v tom našem Kocourkově, radost z luštění i šanci, že se ještě někdy potkáme třeba na přeboru.

Výsledky: 1.-5. Hanáci, Jihočech, Kladeňáci, Permoníci, Valaši 113/60. – 6. Kokos 112/59. – 7. Krušnohor 102/58. – 8. Hr. votroci 97/57. – 9. Ostraváci 96/56. – 10. Ječmínek 80/53. – 11. Gorali 71/49. – 12. Podskaláci 67/48. – 13. Lázeňáci 67/46. – 14.-15. Doubravák, Staré hnízdo 52/48. – 16. Hutníček 52/46. – 17.-18. Jarabáček, Přemyslovci 51/47. – 19. Šohaji 42/35. – 20. Pašeráci 40/39. – 21. Rychtáři 37/37. – 22. Ruža 29/29. – 23. Šíravan 29/28. – 24. Bôbári 27/26. – 25. Kabrňáci 26/26. – 26. Skaláci 24/24.

 

Jaroslav Kula


 

CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2019

 

Úporné boje uplynulého ročníku soutěže jsou za námi a je třeba zahrát oslavné fanfáry pro vítězné Hradecké votroky, kteří vyhráli rozdílem tří bodů před slovenskými Goraly. Na děleném třetím místě (Jirko Havlíne, já vím...) skončila hned trojice kroužků v abecedním pořadí Hanáci, Jihočech a Permoníci. O bod za nimi násedovali Valaši, další bod dělil Kladeňáky s Kokosem a až pak byl trochu větší bodový odstup.

 

Chtěl bych poděkovat všem za účast, za to, že jste vydrželi až do konce, i za to, že se snad setkáme všichni i na startu nového ročníku. Je mi jasné, že vás některé z tajů mohly potrápit více nebo dokonce i otrávit, ale berte to pouze jako zábavu. Jako jednu z těch ušlechtilých zábav, které přežily až do dnešní uspěchané doby, a které – byť po mnoha perných hodinách – mohou člověku přinést stále něco nového. Hlavně by ale měla naše zábava přinést radost. Nechť je tomu tak i při zdolávání hádanek nového ročníku MLS. Přeji vám všem mnoho zdaru.

 

Výsledky: 1. Hradečtí votroci 89/59. – 2. Gorali 86/56. – 3.-5. Hanáci, Jihočech, Permoníci 85/59. – 6. Valaši 84/58. – 7.–8. Kladeňáci, Kokos 83/58. – 9. Krušnohor 69/56. – 10. Ječmínek 62/52. – 11. Ostraváci 61/52. – 12. Podskaláci 58/51. – 13. Přemyslovci 56/52. – 14.–15. Doubravák, Staré hnízdo 52/51. – 16. Jarabáček 50/49. – 17. Hutníček 50/46. – 18. Pašeráci 45/43. – 19. Rychtáři 40/40. – 20. Šíravan 40/33. – 21. Kabrňáci 39/35. – 22. Bôbari 39/32. – 23. Lázeňáci 29/29. – 24. Šohaji 27/26. – 25. Ruža 3/3.

 

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2018

Vítězem celého ročníku MLS 2018 se stali Hanáci před mocně finišujícími Hradeckými votroky a Jihočechem. Valaši byli nakonec odsunuti na bramborovou medaili a páté místo bral Krušnohor. Vítězům samozřejmě gratuluji, ale gratuluji vlastně všem – prali jste se statečně, a jestli byly některé hádanky nad vaše síly, nezoufejte. Příště to budete třeba vy, kdo vyřeší hádanku sólo anebo alespoň za deset bodů. Všem kroužkům děkuji za účast a věřím, že se zapojíte i do nového ročníku, jehož první kolo leží před vámi. Nevzdávejte to, prosím. S chutí do toho, přeji vám všem mnoho daru.

 

Výsledky: 1. Hanáci 109/58. – 2. Hradečtí votroci 101/54. – 3. Jihočech 98/57. – 4. Valaši  96/57.– 5. Krušnohor 86/56. – 6. Permoníci 85/56. – 7. Kladeňáci 68/54. – 8. Ječmínek 68/49. – 9. Kokos 67/53. – 10. Přemyslovci 66/54. – 11. Gorali 58/48. – 12.-13. Doubravák, Staré hnízdo 56/52. – 14. Jarabáček 55/51.– 15. Lázeňáci 55/43. – 16. Podskaláci 54/51. – 17. Ostraváci 50/48. – 17. Hutníček 48/46.– 19. Šíravan 39/39. – 20. Rychtáři 36/36. – 21. Šohaji 33/33. – 22. Pašeráci 32/32. – 23. Skaláci 30/30. – 24. Ruža 29/29. – 25. Hron 23/17. – 26. Bôbári 21/21.

 

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2017

V MLS ročníku 2017 zvítězil hanácko-valašsko-slovenský triumvirát těsně následován trojicí kroužků z Čech. Moji rodní Ostraváci obsadili sedmé místo a také další pozice byly nedělené (Havlíne, já vím…) v pořadí Jarabáček, Jihočech a Staré hnízdo. Osobně si velice vážím toho, že soutěž dokončil – vzhledem ke známým okolnostem – kroužek Jihočech. Cenná ale nejsou pouze umístění v první desítce – cenné je především to, že se věnujeme svému koníčku a neměníme ho za čtyřiadvacetihodinové čumění do bedny, mobilu či tabletu.

Mnozí jste pod poslední kolo připsali poděkování za vedení soutěže i za taje a nápady všech autorů. Těm rád děkuji tady veřejně i já, i když … no jak bych to řekl… Někteří by mohli být zkrátka pilnější. Připsali jste také přání k Vánocům a do roku 2018. Děkuji i za ně. Popřejme si společně ještě jednou to nejdůležitější – pokud možno pevné zdraví, pohodu a naší společné zálibě hodně zdaru, nápadů, dobrých autorů a trpělivých řešitelů.

Zde jsou tedy výsledky: 1.-3. Hanáci, Hron, Valaši 68/60. – 4.-6. Kokos, Krušnohor, Podskaláci 67/59. – 7. Ostraváci 66/58. – 8. Jarabáček 64/59. – 9. Jihočech 62/59. – 10. Staré hnízdo 62/57. – 11.-12. Kladeňáci, Permoníci 61/58. – 13.-14. Doubravák, Přemyslovci 58/58. – 15. Gorali 58/55. – 16. Ječmínek 58/53. – 17. Hutníček 54/54. – 18. Šíravan 45/45. – 19. Šohaji 40/37. – 20. Hradečtí votroci 38/38. – 21.-22. Lázeňáci, Rychtáři 36/36. – 23. Ruža 30/30.– 24. Bôbari 27/27. – 25. Pašáci 26/26. – 26. Pašeráci 20/20.

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2016

1. Hanáci 96/60. – 2. Hron 80/58. – 3.-4. Jihočech, Permoníci 78/58. – 5. Jarabáček 73/57. – 6. Hradečtí votroci 72/56. – 7. Valaši 71/58. – 8.-9. Kokos, Krušnohor 65/57. – 10.-11. Kladeňáci, Ostraváci 64/56. – 12. Doubravák 63/56. – 13. Maratónci 62/56. – 14. Přemyslovci 60/55. – 15. Staré hnízdo 59/52. – 16. Ječmínek 57/51. – 17. Podskaláci 56/51. – 18. Hutníček 41/41. – 19. Gorali 40/40. – 20. Lázeňáci 38/33. – 21.-22. Rychtáři, Šohaji 31/31. – 23. Bôbari 30/30. – 24. Torysek 26/26. – 25. Pašeráci 24/24. – 26.-27. Pašáci, Ruža 23/23. – 28.-29. Skaláci, Šíravan 13/13.

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2015

1. Hanáci  95 bodů/60 hádanek. – 2. Permoníci 80/59. – 3.-4. Jihočech, Ostraváci 79/58. – 5. Krušnohor 72/58. – 6. Ječmínek 71/57. – 7. Valaši 70/58. – 8.-9. Hron, Podskaláci 69/57. – 10. Hradečtí votroci 63/56. – 11. Přemyslovci 60/55. – 12. Maratónci 57/52. – 13.-14. Kladeňáci, Kokos 55/54. – 14.-15. Doubravák, Staré hnízdo 54/54. – 17. Jarabáček 52/52. – 18. Hutníček 51/51. – 19. Gorali 51/50. – 20. Bôbari 44/44. – 21. Lázeňáci 35/35.– 22. Šohaji 34/34.– 23. Torysek 32/32. – 24. Pašeráci 26/26. – 25. Pašáci 22/22.– 26.-27. Skaláci, Šíravan 19/19.

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2014

1. Valaši  77 bodů/57 hádanek. – 2. Hanáci 73/58. – 3. Gorali 67/53. – 4.-5. Hron, Permoníci 66/57. – 6. Jihočech 65/54. – 7.-8. Kladeňáci, Kokos 63/57. – 9. Bôbari 62/53. – 10. Staré hnízdo 60/57. – 11. Ječmínek 57/51. – 12. Krušnohor 56/56. – 13.-15. Maratónci, Ostraváci, Přemyslovci 55/55. – 16. Hradečtí votroci 54/54. – 17.-18. Hutníček, Kabrňáci 52/52. – 19.-20. Doubravák, Jarabáček 51/51. – 21. Lázeňáci 47/41. – 22. Žiaran 47/38. – 23.  Šohaji 40/40. – 24. Torysek 39/33. – 25. Šíravan 34/34. – 26. Pašeráci 32/26. – 27. Podskaláci 30/30. – 28. Pašáci 27/27. – 29. Skaláci 20/20. – 30. Trosky 15/15. – 31. Rychtáři 2/2.


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2013

1.-2. Permoníci, Valaši 70 bodů/58 hádanek. – 3. Jihočech 69/57. – 4.-7. Hanáci, Hron, Maratónci, Přemyslovci 66/57. 8. Kladeňáci 59/54. – 9. Krušnohor 58/56. – 10. Kokos 58/53. – 11. Staré hnízdo 57/54. – 12. Ostraváci 57/53. – 13. Ječmínek 56/53. – 14. Jarabáček 55/43. – 15. Bôbari 53/44. – 16. Hradečtí votroci 52/52. – 17. Doubravák 51/51. – 18. Šíravan 44/44. – 19. Třebíčáci 44/41. – 20. Torysek 42/39. – 21. Lázeňáci 37/34. – 22. Kabrňáci 36/36. – 23. Gorali 34/34. – 24. Šohaji 34/31. – 25. Podskaláci 31/28. – 26. Hutníček 27/27. – 27.-29. Pašáci, Pašeráci, Žiaran 24/24. – 30. Skaláci 17/17. – 31. Rychtáři 7/7. – 32. Ruža 5/5.


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2012

1.-2. Hanáci, Valaši 90 bodů/60 hádanek. – 3. Doubravák 78/59. – 4. Ječmínek 78/57. 5. Hradečtí votroci 77/58. – 6. Maratónci 76/55. – 7. Krušnohor 72/58. – 8. Jarabáček 72/56. – 9. Staré hnízdo 69/57. – 10. Třebíčáci 69/55. – 11. Přemyslovci 67/56. – 12.-13. Jihočech, Ostraváci 67/55. – 14. Permoníci 65/54. – 15. Kladeňáci 58/53. – 16. Kokos 57/52. – 17. Šíravan 41/40. – 18. Pašáci 40/37. – 19. Bôbari 40/35. – 20. Dunajci 37/35. – 21. Hutníček 35/35. – 22. Podskaláci 35/33. – 23. Torysek 31/30. – 24.-25. Lázeňáci, Šohaji 30/30. – 26. Žiaran 29/29. – 27. Pašeráci 25/25. – 28. Gorali 22/21. – 29. Jezevci 18/18. – 30. Kabrňáci 17/17. – 31. Ruža 13/13.