Mezikroužková luštitelská soutěž (MLS)

 

MEZIKROUŽKOVÁ LUŠTITELSKÁ SOUTĚŽ (MLS)
pro všechny registrované kroužky ČSHAK

 

Soutěž sledujte i letos v sudých číslech časopisu Křížovka a hádanka (číslo 2, 6, 10, 16, 20 a 24). Vedoucím soutěže je Jaroslav Kula, Budovatelská 808, 742 13 Studénka, e-mail kulajar@banicek.com

 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 2023: 

1. Mezikroužková luštitelská soutěž je soutěž v řešení hádanek, která má šest kol (v číslech 2, 6, 10, 16, 20 a 24). Soutěže se mohou zúčastnit všechny kroužky registrované ČSHAK.

2. Řešení náznaku i jádra pište na jediný list papíru formátu A4 nebo A5 s velikostí písma min. 12. bodů. V levém horním rohu napište název kroužku. Uvádějte čísla všech hádanek (i u nevyřešených), řešení každé hádanky pište v jednom řádku za sebou zleva slovo po slovu.

3. Kroužky musejí počítat s tím, že mezi hádankami se mohou objevit některé nepravidelnosti či odchylky od Směrnic. V souladu se Směrnicemi se uznávají pouze autorská, výjimečně alternativní řešení, kroužek však může napsat libovolný počet řešení každé hádanky. Dodatky či opravy lze zaslat v uvedeném termínu, kroužek však musí poslat celý řešitelský list.

4. Za správné řešení hádanky získají kroužky body takto: při řešení pouze jedním kroužkem 15 bodů, při řešení dvěma kroužky 14 bodů atd., až při řešení hádanky patnácti a více kroužky 1 bod. Je-li hádanka vadná či obsahuje-li tiskovou, textovou či věcnou chybu, započítá se za ni 1 bod všem kroužkům, které zaslaly řešení. Konečné pořadí určí součet bodů za 6 kol. Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet vyřešených hádanek. Za 1. místo získá kroužek odměnu 500 Kč, za 2. místo 300 Kč a za 3. místo 200 Kč.

5.  Stav soutěže a řešení hádanek budou uveřejněny po každém kole spolu s dalšími informacemi. Případné reklamace nutno zaslat s řešením dalšího kola podle Zásad pro podávání a řešení protestů v soutěžích ČSHAK

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2022

Vedoucí kvarteto se nepodařilo roztrhnout, ale při znalosti jeho sestav se není ani čemu divit - kdo umí, ten umí. Jirka Havlín by se na mne určitě shora mračil, kdybych napsal, že na děleném prvním místě skončily čtyři kroužky... Nebudeme to tedy dál pitvat, pouze vítězům provolejme slávu a pošleme jim velkou gratulaci.

Do nového ročníku vám přeji mnoho zdaru a ještě připojuji poděkování těm, kteří mi s řešením posledního kola popřáli i hezké Vánoce a poslali přání pro rok 2023, snad jsem na takové zprávy odpověděl všem.  

Výsledky: 1.-4. Hanáci, Hradečtí votroci, Jihočech, Valaši 81/60. – 5. Permoníci 80/59. – 6. Kladeňáci 76/58. – 7. Kokos 75/57. – 8. Krušnohor 71/57. – 9. Hutníček 69/46. – 10. Přemyslovci 65/57. – 11. Podskaláci 65/54. – 12. Ostraváci 64/52. – 13. Gorali 62/55. – 14. Lázeňáci 61/56. – 15. Podjavorinci 58/52. – 16. Ječmínek 56/49. – 17. Staré hnízdo 51/48. – 18. Torysek 48/44. – 19.-20. Doubravák, Jarabáček 47/47. – 21. Šíravan 46/42. – 22. Kabrňáci 45/41. – 23. Ruža 40/37. – 24. Rychtáři 40/36. – 25. Bôbari 38/38. – 26. Pašeráci 34/33. – 27. Šohaji 14/14 (odstoupili ze soutěže).

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2021

Všem vám děkuji za účast, a hlavně děkuji autorům za vtipné náměty lehké, těžší i ty nejtěžší. Zachovejte nám přízeň, vždyť bez pilných autorů by nebylo co luštit. A vy autoři, kteří jste si třeba dali menší MLSovou autorskou pauzu, tak šup šup sem s hádankami. Nedostává se mi jich.

Všem těm, kteří k řešení přidali nějaké to přání, velice děkuji a úplně všem přeji do roku 2022 hlavně pevné zdraví, mnoho zdaru a brzký konec té pitomé doby. Já to ještě nevím, ale snad se na startu nového ročníku MLS sejdeme všichni. Ať se vám daří nejen u luštění. A samozřejmě úplně nakonec – sláva vítězům!!!! Poražené zde nemáme – někdo zvítězil v celkovém pořadí, ale hodně cenné jsou i výhry nad svou sklerózou či leností. A o to nám všem přece jde.

Výsledky: 1.-3. Hanáci, Kladeňáci, Kokos 123/60. – 4. Valaši 121/58. – 5.-6. Jihočech, Permoníci 116/59. – 7. Hradečtí votroci 114/58. - 8. Ječmínek 108/57. 9. Krušnohor 107/58. – 10. Ostraváci 85/54. – 11. Podskaláci 80/53. – 12. Gorali 69/49. – 13. Lázeňáci 65/48. – 14. Ruža 58/44. – 15. Hutníček 52/46. – 16. Podjavorinci 52/49. – 17. Doubravák 47/47. – 18.-19. Jarabáček, Přemyslovci 45/45. – 20.-21. Bôbári, Staré hnízdo 44/43. – 22. Torysek 43/42. – 23. Kabrňáci 42/42. – 24. Šíravan 42/41. – 25. Rychtáři 39/38. – 26. Pašeráci 37/36. – 27. Šohaji 17/17.

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2020

Vítězství je letos tedy dělené, ale o to v naší soutěži snad ani nejde – důležité je si dobře zaluštit a to se snad – soudě podle vašich ohlasů – povedlo. Vítězné pětici kroužků patří gratulace a pochvalné mručení a vám všem ostatním děkuji především za účast, trpělivost a vůli se nevzdat. Všem, kteří k řešení přidali blahopřání k Vánocům či Novému roku, děkuji, a úplně všem pak přeji pro rok 2021 hlavně pevné zdraví, pevné nervy v tom našem Kocourkově, radost z luštění i šanci, že se ještě někdy potkáme třeba na přeboru.

Výsledky: 1.-5. Hanáci, Jihočech, Kladeňáci, Permoníci, Valaši 113/60. – 6. Kokos 112/59. – 7. Krušnohor 102/58. – 8. Hr. votroci 97/57. – 9. Ostraváci 96/56. – 10. Ječmínek 80/53. – 11. Gorali 71/49. – 12. Podskaláci 67/48. – 13. Lázeňáci 67/46. – 14.-15. Doubravák, Staré hnízdo 52/48. – 16. Hutníček 52/46. – 17.-18. Jarabáček, Přemyslovci 51/47. – 19. Šohaji 42/35. – 20. Pašeráci 40/39. – 21. Rychtáři 37/37. – 22. Ruža 29/29. – 23. Šíravan 29/28. – 24. Bôbári 27/26. – 25. Kabrňáci 26/26. – 26. Skaláci 24/24.

 

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2019

 

Úporné boje uplynulého ročníku soutěže jsou za námi a je třeba zahrát oslavné fanfáry pro vítězné Hradecké votroky, kteří vyhráli rozdílem tří bodů před slovenskými Goraly. Na děleném třetím místě (Jirko Havlíne, já vím...) skončila hned trojice kroužků v abecedním pořadí Hanáci, Jihočech a Permoníci. O bod za nimi násedovali Valaši, další bod dělil Kladeňáky s Kokosem a až pak byl trochu větší bodový odstup.

 

Chtěl bych poděkovat všem za účast, za to, že jste vydrželi až do konce, i za to, že se snad setkáme všichni i na startu nového ročníku. Je mi jasné, že vás některé z tajů mohly potrápit více nebo dokonce i otrávit, ale berte to pouze jako zábavu. Jako jednu z těch ušlechtilých zábav, které přežily až do dnešní uspěchané doby, a které – byť po mnoha perných hodinách – mohou člověku přinést stále něco nového. Hlavně by ale měla naše zábava přinést radost. Nechť je tomu tak i při zdolávání hádanek nového ročníku MLS. Přeji vám všem mnoho zdaru.

 

Výsledky: 1. Hradečtí votroci 89/59. – 2. Gorali 86/56. – 3.-5. Hanáci, Jihočech, Permoníci 85/59. – 6. Valaši 84/58. – 7.–8. Kladeňáci, Kokos 83/58. – 9. Krušnohor 69/56. – 10. Ječmínek 62/52. – 11. Ostraváci 61/52. – 12. Podskaláci 58/51. – 13. Přemyslovci 56/52. – 14.–15. Doubravák, Staré hnízdo 52/51. – 16. Jarabáček 50/49. – 17. Hutníček 50/46. – 18. Pašeráci 45/43. – 19. Rychtáři 40/40. – 20. Šíravan 40/33. – 21. Kabrňáci 39/35. – 22. Bôbari 39/32. – 23. Lázeňáci 29/29. – 24. Šohaji 27/26. – 25. Ruža 3/3.

 

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2018

Vítězem celého ročníku MLS 2018 se stali Hanáci před mocně finišujícími Hradeckými votroky a Jihočechem. Valaši byli nakonec odsunuti na bramborovou medaili a páté místo bral Krušnohor. Vítězům samozřejmě gratuluji, ale gratuluji vlastně všem – prali jste se statečně, a jestli byly některé hádanky nad vaše síly, nezoufejte. Příště to budete třeba vy, kdo vyřeší hádanku sólo anebo alespoň za deset bodů. Všem kroužkům děkuji za účast a věřím, že se zapojíte i do nového ročníku, jehož první kolo leží před vámi. Nevzdávejte to, prosím. S chutí do toho, přeji vám všem mnoho daru.

 

Výsledky: 1. Hanáci 109/58. – 2. Hradečtí votroci 101/54. – 3. Jihočech 98/57. – 4. Valaši  96/57.– 5. Krušnohor 86/56. – 6. Permoníci 85/56. – 7. Kladeňáci 68/54. – 8. Ječmínek 68/49. – 9. Kokos 67/53. – 10. Přemyslovci 66/54. – 11. Gorali 58/48. – 12.-13. Doubravák, Staré hnízdo 56/52. – 14. Jarabáček 55/51.– 15. Lázeňáci 55/43. – 16. Podskaláci 54/51. – 17. Ostraváci 50/48. – 17. Hutníček 48/46.– 19. Šíravan 39/39. – 20. Rychtáři 36/36. – 21. Šohaji 33/33. – 22. Pašeráci 32/32. – 23. Skaláci 30/30. – 24. Ruža 29/29. – 25. Hron 23/17. – 26. Bôbári 21/21.

 

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2017

V MLS ročníku 2017 zvítězil hanácko-valašsko-slovenský triumvirát těsně následován trojicí kroužků z Čech. Moji rodní Ostraváci obsadili sedmé místo a také další pozice byly nedělené (Havlíne, já vím…) v pořadí Jarabáček, Jihočech a Staré hnízdo. Osobně si velice vážím toho, že soutěž dokončil – vzhledem ke známým okolnostem – kroužek Jihočech. Cenná ale nejsou pouze umístění v první desítce – cenné je především to, že se věnujeme svému koníčku a neměníme ho za čtyřiadvacetihodinové čumění do bedny, mobilu či tabletu.

Mnozí jste pod poslední kolo připsali poděkování za vedení soutěže i za taje a nápady všech autorů. Těm rád děkuji tady veřejně i já, i když … no jak bych to řekl… Někteří by mohli být zkrátka pilnější. Připsali jste také přání k Vánocům a do roku 2018. Děkuji i za ně. Popřejme si společně ještě jednou to nejdůležitější – pokud možno pevné zdraví, pohodu a naší společné zálibě hodně zdaru, nápadů, dobrých autorů a trpělivých řešitelů.

Zde jsou tedy výsledky: 1.-3. Hanáci, Hron, Valaši 68/60. – 4.-6. Kokos, Krušnohor, Podskaláci 67/59. – 7. Ostraváci 66/58. – 8. Jarabáček 64/59. – 9. Jihočech 62/59. – 10. Staré hnízdo 62/57. – 11.-12. Kladeňáci, Permoníci 61/58. – 13.-14. Doubravák, Přemyslovci 58/58. – 15. Gorali 58/55. – 16. Ječmínek 58/53. – 17. Hutníček 54/54. – 18. Šíravan 45/45. – 19. Šohaji 40/37. – 20. Hradečtí votroci 38/38. – 21.-22. Lázeňáci, Rychtáři 36/36. – 23. Ruža 30/30.– 24. Bôbari 27/27. – 25. Pašáci 26/26. – 26. Pašeráci 20/20.

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2016

1. Hanáci 96/60. – 2. Hron 80/58. – 3.-4. Jihočech, Permoníci 78/58. – 5. Jarabáček 73/57. – 6. Hradečtí votroci 72/56. – 7. Valaši 71/58. – 8.-9. Kokos, Krušnohor 65/57. – 10.-11. Kladeňáci, Ostraváci 64/56. – 12. Doubravák 63/56. – 13. Maratónci 62/56. – 14. Přemyslovci 60/55. – 15. Staré hnízdo 59/52. – 16. Ječmínek 57/51. – 17. Podskaláci 56/51. – 18. Hutníček 41/41. – 19. Gorali 40/40. – 20. Lázeňáci 38/33. – 21.-22. Rychtáři, Šohaji 31/31. – 23. Bôbari 30/30. – 24. Torysek 26/26. – 25. Pašeráci 24/24. – 26.-27. Pašáci, Ruža 23/23. – 28.-29. Skaláci, Šíravan 13/13.

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2015

1. Hanáci  95 bodů/60 hádanek. – 2. Permoníci 80/59. – 3.-4. Jihočech, Ostraváci 79/58. – 5. Krušnohor 72/58. – 6. Ječmínek 71/57. – 7. Valaši 70/58. – 8.-9. Hron, Podskaláci 69/57. – 10. Hradečtí votroci 63/56. – 11. Přemyslovci 60/55. – 12. Maratónci 57/52. – 13.-14. Kladeňáci, Kokos 55/54. – 14.-15. Doubravák, Staré hnízdo 54/54. – 17. Jarabáček 52/52. – 18. Hutníček 51/51. – 19. Gorali 51/50. – 20. Bôbari 44/44. – 21. Lázeňáci 35/35.– 22. Šohaji 34/34.– 23. Torysek 32/32. – 24. Pašeráci 26/26. – 25. Pašáci 22/22.– 26.-27. Skaláci, Šíravan 19/19.

Jaroslav Kula


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2014

1. Valaši  77 bodů/57 hádanek. – 2. Hanáci 73/58. – 3. Gorali 67/53. – 4.-5. Hron, Permoníci 66/57. – 6. Jihočech 65/54. – 7.-8. Kladeňáci, Kokos 63/57. – 9. Bôbari 62/53. – 10. Staré hnízdo 60/57. – 11. Ječmínek 57/51. – 12. Krušnohor 56/56. – 13.-15. Maratónci, Ostraváci, Přemyslovci 55/55. – 16. Hradečtí votroci 54/54. – 17.-18. Hutníček, Kabrňáci 52/52. – 19.-20. Doubravák, Jarabáček 51/51. – 21. Lázeňáci 47/41. – 22. Žiaran 47/38. – 23.  Šohaji 40/40. – 24. Torysek 39/33. – 25. Šíravan 34/34. – 26. Pašeráci 32/26. – 27. Podskaláci 30/30. – 28. Pašáci 27/27. – 29. Skaláci 20/20. – 30. Trosky 15/15. – 31. Rychtáři 2/2.


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2013

1.-2. Permoníci, Valaši 70 bodů/58 hádanek. – 3. Jihočech 69/57. – 4.-7. Hanáci, Hron, Maratónci, Přemyslovci 66/57. 8. Kladeňáci 59/54. – 9. Krušnohor 58/56. – 10. Kokos 58/53. – 11. Staré hnízdo 57/54. – 12. Ostraváci 57/53. – 13. Ječmínek 56/53. – 14. Jarabáček 55/43. – 15. Bôbari 53/44. – 16. Hradečtí votroci 52/52. – 17. Doubravák 51/51. – 18. Šíravan 44/44. – 19. Třebíčáci 44/41. – 20. Torysek 42/39. – 21. Lázeňáci 37/34. – 22. Kabrňáci 36/36. – 23. Gorali 34/34. – 24. Šohaji 34/31. – 25. Podskaláci 31/28. – 26. Hutníček 27/27. – 27.-29. Pašáci, Pašeráci, Žiaran 24/24. – 30. Skaláci 17/17. – 31. Rychtáři 7/7. – 32. Ruža 5/5.


CELKOVÉ VÝSLEDKY MLS 2012

1.-2. Hanáci, Valaši 90 bodů/60 hádanek. – 3. Doubravák 78/59. – 4. Ječmínek 78/57. 5. Hradečtí votroci 77/58. – 6. Maratónci 76/55. – 7. Krušnohor 72/58. – 8. Jarabáček 72/56. – 9. Staré hnízdo 69/57. – 10. Třebíčáci 69/55. – 11. Přemyslovci 67/56. – 12.-13. Jihočech, Ostraváci 67/55. – 14. Permoníci 65/54. – 15. Kladeňáci 58/53. – 16. Kokos 57/52. – 17. Šíravan 41/40. – 18. Pašáci 40/37. – 19. Bôbari 40/35. – 20. Dunajci 37/35. – 21. Hutníček 35/35. – 22. Podskaláci 35/33. – 23. Torysek 31/30. – 24.-25. Lázeňáci, Šohaji 30/30. – 26. Žiaran 29/29. – 27. Pašeráci 25/25. – 28. Gorali 22/21. – 29. Jezevci 18/18. – 30. Kabrňáci 17/17. – 31. Ruža 13/13.