Bystřina

 

celoroční 13kolová soutěž jednotlivců v řešení hádanek

 

BYSTŘINA 2020

Vypisujeme 71. ročník celoroční 13kolové soutěže jednotlivců v řešení hádanek. Soutěž bude otiskována v lichých číslech časopisu Křížovka a hádanka a mohou se jí zúčastnit všichni zájemci.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 2020:

1. Řešení jednotlivých kol se posílá v daném termínu vedoucímu rubriky buď poštou na adresu ing.Petr Šimek, Ovčí hájek 2154/4, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo elektronickou poštou na adresu bystrina@centrum.cz.

2. Každý soutěžící může poslat jediné řešení (v dopise na formátu A 4), v levém horním rohu se zvolenou značkou či svým jménem (přičemž v 1. kole musí být uvedeno celé jméno s přesnou adresou), na němž vypíše čísla všech hádanek pod sebou a za číslem hned zleva řešení hádanky (u neřešených řádek nevyplní). K případným dalším řešením nebo opravám nebude přihlíženo.

3. Pod řešením uvede soutěžící čísla tří hádanek, které považuje za nejhezčí. Hodnotit lze hádanky kola aktuálně řešeného nebo kola, jehož řešení je právě uveřejněno. Hádanky obdrží 3, 2 a 1 bod podle uvedeného pořadí. Na konci ročníku budou nejúspěšnější autoři odměněni kvalifikačními body.

4. Za správné řešení každé hádanky se započítává soutěžícímu jeden bod. Uznává se pouze do písmene správné autorské řešení nebo alternativní dle posouzení vedoucího rubriky. Jiná řešení se v souladu se Směrnicemi neuznávají. Je-li hádanka vadná či obsahuje-li tiskovou, textovou či věcnou chybu, započítá se za ni 1 bod všem soutěžícím, kteří zaslali své řešení. Hádanka, u níž je do termínu odeslání řešení otištěna v časopise oprava na str. 31, není považována za vadnou. Účastníci musejí počítat s tím, že mezi hádankami se mohou objevit i některé nepravidelnosti či odchylky od platných Směrnic.

 5. Vítězem Bystřiny se stane soutěžící s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů na odměňovaných místech bude stanoveno pořadí podle koeficientu obtížnosti tak, že lepší umístění získají ti, kteří vyřešili obtížnější hádanky. Nebude-li ani takto možno určit vítěze, stanou se vítězi všichni soutěžící, kteří dosáhli nejvíce bodů a nejlepšího koeficientu obtížnosti.

6. Vítěz celoroční soutěže a další dva v pořadí obdrží diplomy. Vítězi budou započítána 2 první místa a 10 kvalifikačních bodů, řešitelům na druhém až desátém místě bude přiděleno od devíti do jednoho kvalifikačního bodu. Pokud budou více než tři vítězové, bude jim započítáno jedno první místo. Tři kvalifikační body získávají také všichni účastníci na dalších místech, kteří vyřeší 95 % z otištěných hádanek, dva body řešitelé aspoň 90 % a jeden bod řešitelé nejméně 85 % otištěných hádanek. Řešitelé na devátém a desátém místě obdrží kvalifikační body podle toho z uvedených kritérií, které pro ně bude výhodnější. Nárok na kvalifikační body mají jen členové ČSHAK.

7. Tabulka řešitelů bude zveřejňována zpravidla po každém kole spolu s dalšími informacemi o průběhu soutěže. Případné reklamace nutno zaslat do 14 dnů po zveřejnění výsledku podle zásad pro podávání protestů v soutěžích ČSHAK. Jména autorů hádanek budou otištěna až u řešení.

8. Autorské příspěvky a práce z autorských soutěží na miniatury a hádanky pro Bystřinu zůstávají po dobu tří let k dispozici vedoucímu soutěže (který je v případě potřeby může i upravit pro otištění), Nejsou-li během této doby zveřejněny, může je autor využít jinak.

 


 

BYSTŘINA 2019

70. ročník Bystřiny vyhrál stejně jako loni Ing. Bohdan Kousal z Prostějova. Ze skupiny pronásledovatelů byl nejlepší na druhém místě Petr Štefek ze Vsetína před třetím Stanislavem Drdelem z Písku.

Ženský primát obhájily obě Morawy ze Zábřehu, mezi 11 soutěžícími ze Slovenska znovu kraluje Ivan Rias z Košic, lídrem 15 Pražáků je Martin Roubíček, z 5 dopisových účastníků nejvíc vyřešil opět Jiří Nepimach z Olomouce a nejdál putovaly maily Luciána Gondy z obce Kristy (582 km).

KONEČNÉ POŘADÍ BYSTŘINY 2019

V případě rovnosti bodů na 2.–7. a 9.–10. místě rozhodla, pokud to šlo, obtížnost hádanek, kterých bylo celkem otištěno 326, o 3 méně než před rokem.

 

1. Bohdan Kousal (Artuš) 325; 2. Petr Štefek (Last) 324; 3. Stanislav Drdel (Martin) 324; 4.–6. Anna Morawková (Malá Morawa), Pavlína Horáčková (Velká Morawa) a Drahotín Lančarič (Angie) 324; 7. Antonín Říha (Daneček) 324; 8. Ladislav Borkovský (Albert) 323; 9. Jaroslav Valkus (Robin Hood) 322; 10. Daniel Lukovský (Mikeš) 322; Andrej, Bajda, Ingrid, Králík, Lazar, Zefýr 321; Faethon, Jáchym 320; Bezděk, Karel, Pešek, Prha 318; Horák, Pešta 317; OK 316; Hanzálek, Marma, Prošek 315; Švub 314; Hans, Korčák, Nepimach, Olven 313; Konečný 310; Jitula, kalhous, Samuelová 309; Ajven, Vodáková 306; Rusá, Zahaja 305; Fratom 303; Olyšar 301; Máša, R.Duba 297; Káva 293; Eda 286; Wohlmuth 283; Konzerva 282; Šmok 281; Barbarka 274; Járová 263; Lenka 258; Kalinaj 255; Kotora 253; Baťalík 250; Amaterasu 247; Person, Šiva, Šmejkal 233; Rexx 232; Varšaník 227; HuH 224; Aga 223; Hanka 222; Carlos, Doležal 219; Roemer 218; Kokeš, Motyčková 216; Dedková 210; Průša 208; Kaipr 204; Cícha 202; Malčík 197; RSH 192; Němečkovi 189; Žabka 175; Vychovalý 174; Bratři, Žabák 173; Běhal 170; Vejchoda 166; Suchanková 164; Psí 144; Alka 128; Čítková, Charlie 124; Prst 123; Lesk 120; Blanka 112; Holátkovi 92; Nesnídal 88; Helča 87; Vlen 85; Čenda, Knotek 80; Bezpalec 73; Málek 70; Fiona, Pařil 68; Ambrož, Zámečník 62; Omega 59; Honzulín 55; Chylová 53; Valášek 52; Rumír, Souček 49; Imenex 40; LucKor 24.

 

V cíli je klasifikováno 111 soutěžících (na startu bylo 118, 1 se přidal v průběhu soutěže). Tři sta tajů zvládlo 43 řešitelů, dvě stě 74, stovku 91.

 

Kvalifikační body: řešitelé na 1.–7. místě získají 10 až 4 b., soutěžící na 8.–10. místě a řešitelé alespoň 95 % (310) hádanek 3 b., za nejméně 90 % (294) 2 b. a za alespoň 85 % (278) 1 b. (bodové konto si letos zvýší 50 účastníků). Poděkování za účast náleží všem soutěžícím 70. ročníku Bystřiny, uznání a obdiv zejména těm, kteří statečně zdolávají nástrahy hádanek přes ataky neduhů a neúprosně přibývajících let. Všichni řešitelé dostali opět malou upomínku na letošní klání.

 


 

BYSTŘINA 2018

Z vedoucí čtveřice v posledním kole zaváhal Gabriel, tři zbývající rozdělily pomocné body (za vlnovku 239 a přísuvku 265), takže 69. ročník Bystřiny vyhrál Ing. Bohdan Kousal z Prostějova, o druhé místo se dělí Drahotín Lančarič ze Zábřehu a Jaroslav Valkus z Třince. Ženský primát těsně obhájily obě Morawy ze Zábřehu, mezi 12 soutěžícími ze Slovenska tentokrát kraluje Ivan Rias z Košic, lídrem 19 Pražáků je Pavel Kalhous ml., z 5 dopisových účastníků nejvíc vyřešil Jiří Nepimach z Olomouce a nejdál putovaly maily Melitty Moravcové z Luzernu.

 

KONEČNÉ POŘADÍ BYSTŘINY 2018 (v případě rovnosti bodů na 1. – 3., 4. – 8. a 9. - 10. místě rozhodla, pokud to šlo, obtížnost hádanek, kterých bylo celkem otištěno 329, o 1 více než před rokem):

 

1. Bohdan Kousal (Archanděl) 328; 2. – 3. Jaroslav Valkus (Marika), Drahotín Lančarič (Vista) 328; 4. Miroslav Turek (Gabriel) 327;  5. Antonín Říha (Esmeralda) 327; 6. Stanislav Drdel (Eva) 327; 7. – 8. Anna Morawková (Malá Morawa), Pavlína Horáčková (Velká Morawa) 327; 9. Ivona Kovářová (Libor) 326; 10. Marie Červeňáková (Berenika) 326; Arp, Bajda, Lazar, Zefýr 325; Faethon, Hanzálek, Horák, kalhous, Králík, Trčka 324; Šťastný, Švub 323; Bezděk, Dan, Pešek, Prha 322; Marma, Mikeš, Olven 321; Tomášková 320; Hans, Jitula, Korčák, Mach, Zahaja 319; Konečný, OK, Rusá, Vodáková 318; Nepimach 317; Samuelová 315; Kaspar 314; Káva 311; Fratom 309; Wohlmuth 308; Máša 300; R.Duba 298; Šťastná 294; Šmok 293; Baťalík 292; Eda 291; Pešta 286; Brahma 277; Járová 276; Konzerva 273; Varšaník 270; Kotora, Lenka 267; Barbarka, Durdilová 266; Melitta 263; Roemer 246; Cícha 241; Šiva 240; Doležal, Kušnír 239; Person 236; Šmejkal 233; Běhal 229; Hanka 228; Dedková 224; Carlos 220; Němečkovi 210; RSH 209; Bratři 205; Kaipr 204; Průša 201; HuH 200; Kokeš, Motyčková 195; Žabák, Žabka 179; Kalinaj, Suchanková 171; Vychovalý 162; Rexx 149; Lesk 141; Čítková 137; Blanka 135; Chylová 128; Pavlík 127; Holátkovi 126; Valášek 125; Malčík 122; Bednarski 120; Hugová 112; Prst 110; Fiona 109; Nesnídal 103; Vejchoda 102; Helča 101; Charlie 100; Čenda 98; Vlen 93; Bezpalec 91; Ambrož 80; Málek 74; Imenex 71; Knotek 69; Pařil 62; Omega 59; Souček, Zámečník 58; Honzulín 50; Rumír 49; LucKor 29; Štefek 26.

 

Cíle dosáhlo 117 účastníků (na startu bylo 120, Čenda se přidal ve druhém kole, Štefek až v závěrečném). Tři sta tajů zvládlo 46 soutěžících, dvě stě 78, stovku 102. 

 

Kvalifikační body: řešitelé na 1. – 8. místě získají 10 až 4 b., soutěžící na 9. – 10. místě a řešitelé alespoň 95 % (313) hádanek 3 b., za nejméně 90 % (297) 2 b. a za alespoň 85 % (280) 1 b. (bodové konto si letos zvýší 52 řešitelů, o 1 méně než před rokem). Všem soutěžícím 69. ročníku Bystřiny patří poděkování za účast, obdiv a uznání pak hlavně těm, kteří při řešení statečně odolávají atakům neduhů a neúprosně přibývajících let. Všichni účastníci dostali opět malou upomínku na letošní klání.

Petr Šimek

 


 

BYSTŘINA 2017

68. ročník Bystřiny vyhrála bez ztráty bodu Mgr. Marie Červeňáková z Ostrova nad Ohří. Skupina stíhačů prořídla, na druhém místě jsou svorně Ivona Kovářová z Valašského Meziříčí, Ján Čižmár z Poniků (vítěz mezi 12 Slováky) a Drahotín Lančarič ze Zábřehu. Na vzdálenost tradičně vyhrála Melitta Moravcová ze Švýcar (zase jako vloni 53.).

KONEČNÉ POŘADÍ BYSTŘINY 2017 (v případě rovnosti bodů na 5. – 12. místě rozhodla, pokud to šlo, obtížnost hádanek, kterých bylo celkem otištěno 328, o 3 více než před rokem):

1. Marie Červeňáková (Damián) 328; 2. – 4. Ján Čižmár (Lasica), Ivona Kovářová (Lukáš) a Drahotín Lančarič (Tříska) 327; 5. Antonín Říha (Irenka) 326, 6. – 7. Anna Morawková (Malá Morawa) a Pavlína Horáčková (Velká Morawa) 326, 8. Jaroslav Valkus (Hynek) 326, 9. Bohdan Kousal (Anděl) 326, 10. – 12. Ivo Husar (Kose), Petr Mikšík (Markus) a Rudolf Widla (Rudi) 326; Bajda, Faethon, John 325; Eva, Hanzálek, Irma, Krob, Trčka 324; Mikeš 323; Bezděk, Horák, Marika, Prha 322; Šťastný, Švub 321; Julka 320; Marma, OK 318; Hans, Olven 317; Jitula 316; Konečný, Rusá, Vodáková 315; Fratom 309; Káva, Máša, Wohlmuth 305; Nepimach, Vavreinová 304; Konzerva 301; Samuelová 298; Šmok 296; Zahajský 295; Baťalík, Korčák 292; Šťastná 291; Wakan Tanka 288; Eda 287; R.Duba 286; Melitta 279; Barbarka 278; Járová 277; Lenka 267; Varšaník 261; Kotora 258; Kalinaj 256; Person 253; Kušnír, Roemer, Šiva 252; Cícha 244; Doležal, Kaipr 240; Šmejkal 233; kalhous 222; Běhal 215; RSH 214; Durdilová, Hanka, Němečkovi 210; Carlos 207; Dedková 205; Rexx 201; Malčík 197; Bratři 195; Vychovalý 190; Žabák, Žabka 189; Suchanková 172; Lesk 167; Pavlík 165; Holátkovi, Hugová 162; Artemis, Čítková 159; Prst 144; Blanka 143; Bezpalec, Hroneš 133; Pešta 129; Vlen 120; Fiona 113; Knotek 110; Málek, Nesnídal 108; Helča, Charlie 104; Imenex 101; Omega 86; Ambrož 85; Valášek 84; Honzulín 82; Pařil 81; Vejchoda 80; Zámečník 69; Chylová 49; Rumír 43; Souček 42; LucKor 28.

Do cíle došlo 112 soutěžících (na startu bylo 119, 2 se přidali v průběhu soutěže). Tři sta tajů zvládlo 43 řešitelů, dvě stě 76, stovku 101.  

Kvalifikační body: řešitelé na 1. – 7. místě získají 10 až 4 b., soutěžící na 8. – 12. místě a řešitelé alespoň 95 % (312) hádanek 3 b., za nejméně 90 % (296) 2 b. a za alespoň 85 % (279) 1 b. (bodové konto si letos zvýší 53 řešitelů, o 1 méně než před rokem). Poděkování za účast náleží všem soutěžícím 68. ročníku Bystřiny, uznání a obdiv zejména těm, kteří statečně zdolávají nástrahy hádanek přes ataky neduhů a neúprosně přibývajících let. Všichni řešitelé dostali opět malou upomínku na letošní klání.

Petr Šimek

 


 

BYSTŘINA 2016

67. ročník Bystřiny vyhráli bez ztráty bodu svorně Prostějováci Ing. Bohdan Kousal a Ing. Miroslav Turek (loni oba na stříbrné příčce). Na třetím místě jsou První dáma pelotonu (z 29) Ivona Kovářová z Valašského Meziříčí a Mistr Slovenska (z 12) Ján Čižmár z Poniků. Loňský vítěz Antonín Říha ztratil opět jen jeden bod, tentokrát to ale stačilo až na 5. místo. Maily z největší dálky posílala tradičně Melitta Moravcová z Lucernu (53.).

KONEČNÉ POŘADÍ BYSTŘINY 2016 (v případě rovnosti bodů rozhodla, pokud to šlo, obtížnost hádanek, kterých bylo celkem otištěno 325, o 3 méně než minule):

1.–2. Miroslav Turek (Kardan) a Bohdan Kousal (Princ) 325; 3.–4. Ján Čižmár (Malin) a Ivona Kovářová (Tomík) 324; 5. Antonín Říha (Arabela) 324; 6. Ivan Růžička (Želva) 324; 7. Ivan Rias (Baobab) 323; 8. Drahotín Lančarič (Stařík) 323; 9. Marie Červeňáková (Egon) 322, 10. Miroslav Radouš (Karel) 322; 11. Jan Pavelka (Kulich) 322; 12. Jaroslav Valkus (Dr.Blažej) 322; Faethon, Hanzálek, Kalif, Kose, Rudi 321; Eva, Sivok 320; Konečný, Malá Morawa, Velká Morawa 319; Julka, Rusá 318; Jitula, Olaf52, Rapl, Vodáková 317; Samuelová, Šťastný 316; Antal, Hans 315; Horák, Švub 313; Lukovský, Olven 312; Bezděk, Marma, Prha, Šulc 309; Konzerva 307; Wohlmuth 302; Nepimach 299; Káva 298; Ginger 290; Šťastná 287; Máša 286; R.Duba 283; Eda 281; Járová, Korčák 280; Šmok 278; Měhýž, Melitta 277; Tezcatlipoca 276; Baťalík 270; Barbarka, Kušnír 267; Kotora 254; Varšaník 252; Cícha, Šiva 243; Person 242; Roemer 234; Šmejkal 232; Lenka 231; Hanka 227; Carlos 225; Kaipr 222; Kokeš, Motyčková 220; Vavreinová 217; Zahajský 205; Hulanová 203; Doležal 194; RSH 193; Vychovalý 191; Dedková 190; Němečkovi 189; Hugová 186; Kalhous 182; Bratři 164; Žabka 159; Suchanková 155; Běhal, Žabák 154; Blanka, Haralík 151; Holátkovi 145; Čítková 144; Pavlík 137; Lesk 131; Kalinaj 129; Bezpalec 128; Hroneš 120; Kořínek, Vejchoda 117; Prst 116; Pešta 108; Málek 104; Helča 103; Charlie 101; Valášek 88; Malčík, Nesnídal, Vlen 86; Imenex 79; Fiona 77; Knotek 74; Rexx 67; Honzulín, Omega 65; Rumír, Zámečník 58; Pařil 55; Souček 51; Aeger 45; Ambrož 42; PITU 39; Průšová 35; Šustr 29.

V cílovém pelotonu 121 soutěžících (na startu bylo 123) je i jeden, který závěr vynechal, a také naposledy Jiří Pivoňka (Ginger) a Pavel Měhýž, kteří již poslat poslední kolo nestihli. Tři sta tajů zvládlo 42 řešitelů, dvě stě 74, stovku 102, na 100. příčce je př. Málek.

Kvalifikační body: řešitelé na 1.–7. místě získají 10 až 4 b., soutěžící na 8.–12. místě a řešitelé alespoň 95 % (309) hádanek 3 b., za nejméně 90 % (293) 2 b. a za alespoň 85 % (277) 1 b. (bodové konto si letos zvýší 54 řešitelů, o 1 víc než vloni). Všem soutěžícím 67. ročníku Bystřiny patří poděkování za účast, uznání a obdiv zejména těm, kteří statečně zdolávají nástrahy hádanek přes ataky neduhů a neúprosně přibývajících let. Všichni, kteří poslali řešení posledního kola, dostali opět malý dárek na památku letošního klání.

Petr Šimek

 


 

BYSTŘINA 2015

66. ročník Bystřiny vyhrál Antonín Říha z Klášterce n. O., který chyboval jen v 1. kole v hádance s obtížností 1 (tedy jediný), pak již zvládl vše. Na druhém místě jsou Prostějováci Ing. Bohdan Kousal a Ing. Miroslav Turek. První dámou pelotonu (z 24), je letos Mgr. Marie Červeňáková z Ostrova, titul mistra Slovenska (z 10) obhájil Ján Čižmár z Poniků. Hvězdou dálek je tradičně Melitta Moravcová z Lucernu (41.).

KONEČNÉ POŘADÍ BYSTŘINY 2015 (v případě rovnosti bodů rozhodla, pokud to šlo, obtížnost hádanek, kterých bylo celkem otištěno 328, o 2 více než minule):

1. Antonín Říha (Felix) 327, 2. - 3. Miroslav Turek (Mariola) 327 a Bohdan Kousal (Repase) 327; 4. Eduard Pláňava (Nula) 326; 5. Marie Červeňáková (Astra) 325, 6. Stanislav Drdel (Martínek) 325; 7. Miroslav Radouš (Kočka) 324, 8. Milan Fišbach (Jeník) 324, 9. – 10. Ivona Kovářová (Terinka) a Ján Čižmár (Zorro) 324, 11. Ladislav Borkovský (Jáchym) 324; Alexander, Hanzálek, Otylka, Volný 323; Faethon, Ginger, Kulich, Malá Morawa, Velká Morawa, Virgo 322; Chachar, Januš, Noc 321; Soukal 320; Rapl 319; Lukovský 318; Horák, Švub 317; Konečný 315; Bezděk, Prha, Tarja 312; Samuelová 310; KaZ 309; Olaf 307; Wohlmuth 306; Káva 305; Rusá 300; Kušnír, Melitta, Šťastný 299; Olven 298; Marma 297; Šulc 296; Měhýž, Nepimach 295; Baťalík 293; Huascar 291; Šmok 287; Šťastná 286; Barbarka 282; Járová 280; R.Duba 275; Kotora 263; Varšaník 247; Šmejkal 240; Roemer 233; Vavreinovi 229; Hulanová, Kalinaj 222; Kaipr 220; Carlos 217; Máša 216; Hanka 214; Lenka 213; RSH 209; Šiva 206; Bratři 197; Hugová, Vychovalý 194; Doležal 189; Kokeš 175; Němečkovi 174; Blecha, Kalhous 171; Běhal 161; Suchanková 150; Psí 148; Haralík 144; Žabka 142; Hroneš 141; Vejchoda 136; Blanka 128; Holátkovi 120; Lesk 119; Prst 116; Pavlík 114; Kořínek 110; Čítková 103; Imenex 92; Zahajský 88; Helča, Pešta 83; Fiona 80; Vlen 72; Charlie 65; Málek 61; Ješina 54; Ambrož 49; Omega 42; Šustr 38; Souček 33.

Klasifikováno je 103 soutěžících, včetně dvou, kteří poslední kolo vynechali (na startu bylo 111). Tři sta tajů zvládlo 39 řešitelů, dvě stě 68, stovku 90, na 50. místě je Šmok a na 100. příčce Ambrož.

Kvalifikační body: řešitelé na 1. – 7. místě získají 10 až 4 b., soutěžící na 8. – 11. místě a řešitelé alespoň 95 % (312) hádanek 3 b., za nejméně 90 % (296) 2 b. a za alespoň 85 % (279) 1 b. (bodové konto si letos zvýší 53 řešitelů, o 2 víc než vloni). Všem soutěžícím 66. ročníku Bystřiny patří dík za účast, obdiv a uznání zejména těm, kteří statečně zdolávají nástrahy hádanek i ataky neduhů a neúprosně přibývajících let. Všichni, kteří poslali řešení posledního kola, dostali i malý dárek na památku letošního klání.

Petr Šimek

 


 

BYSTŘINA 2014

65. ročník Bystřiny 4 vítěze. Ivona Kovářová z Valašského Meziříčí je zároveň první dámou pelotonu (z 29), s Antonínem Říhou z Klášterce n. O. jsou i nejúspěšnější z Česka, zatímco Ivan Rias z Košic a Ján Čižmár z Poniků mistry Slovenska (z 11). Hvězdou dálek je nezdolná Melitta Moravcová z Lucernu (43.).

KONEČNÉ POŘADÍ BYSTŘINY 2014 (v případě rovnosti bodů rozhodla, pokud to šlo, na 5. – 11. místě obtížnost hádanek, kterých bylo celkem otištěno 326, o 1 více než před rokem):

1. Ivona Kovářová (Honzík) 323, Antonín Říha (Irenka) 323, Ján Čižmár (Lanza) 323, Ivan Rias 323; 5. Jaroslav Kula (Džejkej) 322, 6. Drahotín Lančarič (Toufar) 322; 7. – 8. Miroslav Turek (Markétka) 321, Bohdan Kousal (Tomáš) 321; 9. – 11. Rudolf Widla (Chachar) 321, Petr Mikšík (Januš) 321 Ivo Husar (Noc) 321; Faethon, Martínek, Nula 320; Jáchym, Jeník 319; Balmaj, Demut, Ginger, Malá Morawa, Mirka, Velká Morawa 318; Marie, Virgo 317; Martina, Švub 316; Horák 313; Bezděk, Hanzálek, Prha 312; Káva 311; Konečný, Měhýž 310; Trebor 309; Bambule, Lukovský 308; Atahualpa 307; Zdislava 306; Wohlmuth 305; Baťalík 302; Samuelová 301; Nepimach 297; Moravcová 293; Kušnír 292; Šťastný 291; Marma, Šulc 289; Olven, Varšaník 288; Šťastná 280; Járová 279; Šmok 277; Vozka 270; R.Duba 268; Barbarka 264; Hulanová 263; KaZ 262; Rusá 252; Šmejkal 236; Kotora 234; Hugová 233; Šavka 220; Kaipr 217; Máša 209; Roemer 207; Doležal 206; Kokeš, Šiva, Vychovalý 205; Černý 204; RSH 203; Hanka 202; Hájiček 200; Carlos, Vejchoda 199; Lenka 197; Pafka 193; Suchanková 190; Vacek 185; Blecha 184; Pick 175; Němečkovi 168; Běhal 162; Kalinaj 161; Vavreinovi 157; Janouch 156; Pavlík 153; Blanka 150; Hroneš, Sodomková 141; Žabka 138; Čítková, Prst 137; Bednarski 132; Haralík, Kořínek 128; Manka 126; Lesk, Pešta 109; Fiona 105; Honzulín 101; Imenex 100; Vlen, Zahajský 97; Kuchař 96; Veny 93; Ješina 89; Šustr 75; Souček 60; Málek 56; Omega 54; Ambrož 45; Bulín 38; Klokan 27.

Klasifikováno je 114 soutěžících (na startu bylo 126). Sto a více hádanek z nich zvládlo 102, dvě stě 73 (v obou případech o dva víc než loni), na 100. místě je Fiona.

Kvalifikační body: řešitelé na 1.–8. místě získají 10 až 4 b., soutěžící na 9.–11. místě a řešitelé alespoň 95 % (310) hádanek 3 b., za nejméně 90 % (294) 2 b. a za alespoň 85 % (278) 1 b. (bodové konto si letos zvýší 51 účastníků). Dík za účast patří všem soutěžícím 65. ročníku Bystřiny, uznání a obdiv pak zejména těm, kteří statečně zápolí nejen s hádankami, ale i s neduhy a neúprosně přibývajícími léty.

Petr Šimek

 


 

BYSTŘINA 2013

Vítězem 64. ročníku Bystřiny je Ladislav Borkovský z Šumbarku (zopakoval vítězství z roku 2009) před Ing. Bohdanem Kousalem z Prostějova (druhý jako loni) a Antonínem Říhou z Klášterce n.Ohří (lepší ještě nebyl). Titul top žena pelotonu (z 29) obhájila Ivona Kovářová z Valašského Meziříčí, top Slovensko (z 12) je nově Ján Čižmár z obce Hriadky a top Evropa je nezdolná Melitta Moravcová z Lucernu (48.). 

KONEČNÉ POŘADÍ BYSTŘINY 2013 (v případě rovnosti bodů rozhodla na 2. až 11. místě obtížnost hádanek, kterých bylo celkem otištěno 325, o 7 více než před rokem):

1. Ladislav Borkovský  (Lída) 324; 2. Bohdan Kousal (Karibu) 323; 3. Antonín Říha (Janička) 323; 4. Miroslav Turek (Oldřiška) 322; 5. Ján Čižmár (Toive) 322; 6. Drahotín Lančarič (Habán) 322; 7. Miroslav Radouš (Malamut) 322; 8. Ivona Kovářová (Alkien) 321; 9. Eduard Pláňava (Pléd) 321; 10. Pavel Kalhous st. (Burdych) 321; 11. Jindřich Kupka (Marta) 321; Rias, Virgo 319; Aguro, Faethon, Chachar, Japa, Jeník, Mráz, Noc, Pecka, Volný 318; Vozka 317; Brbla, Ginger 316; David 315; Tetka 314; Drdel 313; Čoník 310; Konečný, Malá Morawa, Velká Morawa 308; Švub 307; Měhýž 306; Bezděk, KaZ, Prha 305; Horák, Trebor, Wohlmuth  299; Nepimach 298; Káva 297; Kušnír 290; Šťastný 288; Marma, Šulc 287; Olven 286; Moravcová 285; Rusá 282; Šmok 280; Barbarka 276; Dedková 271; Huiracocha 267; Šťastná 264; Járová 263; Baťalík, Varšaník 259; Hulanová 250; Marha 246; Dolinský 245; Šavka 242; Šmejkal 237; Máša 234; Kotora 231; Lenka 230; Hugová 227; Roemer 223; Běhal 215; Hájiček 208; Blecha, Černý 201; Carlos 197; Hanka 195; Kaipr, Samuelová 187; Kokeš 186; Vacek 183; RSH 180; Suchanková 163; Janouch 160; Sodomková 156; Němečkovi 155; Vychovalý 150; Vavreinovi 149; Hroneš, Lukovský 145; Pafka 144; Bednarski 139; Blanka 137; Prst 134; Haralík 133; Kořínek 132; Žabka 126; Manka 125; Čítková 118; Imenex 115; Vejchoda 101; Pavlík, Veny 100; Kudrnáč 97; Lesk, Zahajský 93; Pešta, Vlen 91; Fiona 89; Kuchař 86; Ješina 83; Honzulín 81; Šustr 68; Málek 61; Klokan 59; Kos 54.

Klasifikováno je 112 soutěžících (na startu bylo 126). Sto a více hádanek z nich zvládlo 99, dvě stě 71 (v obou případech přesně jako loni), na 100. místě je Kudrnáč.

Kvalifikační body: řešitelé na 1. – 7. místě získají 10 až 4 b., soutěžící na 8. – 10. místě a řešitelé alespoň 95 % (309) hádanek 3 b., za nejméně 90 % (293) 2 b. a za alespoň 85 % (277) 1 b. (bodové konto si letos zvýší 50 účastníků). Všem soutěžícím 64. ročníku Bystřiny patří dík za účast, uznání a obdiv pak zejména těm, kteří statečně zápolí jak s hádankami, tak s neduhy a neúprosně přibývajícími léty.

 


 

BYSTŘINA 2012

Možnému třetímu opakování pořadí na prvních dvou místech zabránilo gesto loňského šampióna, který doporučil za vítěze svého soupeře, neboť ten řešil i jeho mnohdy obtížné taje a měl těžší cestu k cíli. Vítězem 63. ročníku Bystřiny je tak Jaroslav Kula ze Studénky před Ing. Bohdanem Kousalem z Prostějova, třetí je další Hanák Miroslav Turek. Všechny dílčí soutěže vyhráli obhájci - titul top žena pelotonu (z 27) patří Ivoně Kovářové z Valašského Meziříčí, top Slovensko (z 10) Ivanu Riasovi z Košic (je 17.), top Evropa je Melitta Moravcová z Lucernu (46.). 

KONEČNÉ POŘADÍ BYSTŘINY 2012 (v případě rovnosti bodů rozhodla, pokud to šlo, obtížnost hádanek, kterých bylo celkem otištěno 318, o 10 více než vloni):

1. Jaroslav Kula (Looser) 316, 2. Bohdan Kousal (Bajnok) 316; 3. Miroslav Turek (Marketa) 315, 4. Drahotín Lančarič (Hrnčíř) 315; 5. Ivan Růžička (Gama) 314; 6. Ladislav Borkovský (Bastro) 313; 7. Antonín Říha (Felix) 312, 8. Ivona Kovářová (Kolmas) 312, 9. František Střasák (Zdena) 312, 10. Jiří Pivoňka (Razus) 312; Diviš 311; Drdel, Faethon, Vendulka, Vozka 310; Hanče 309; Konečný, Rias 308; Aguro, Chachar, Jeník, Noc, Pecka, Pláňava 307; Burdych, Kopr 306; Brbla 305; Hypolit 303; DIKK 301; Cyrda, Samuelová 300; Švub 299; Šulc 296; Marma, Olven, Šťastný 295; Morawa, Wohlmuth  294; Horák 292; Káva, Měhýž 290; Liška 289; Dedková 286; Nepimach 285; Šmok 283; Moravcová 282; Bezděk, Prha 281; Barbarka 276; Járová 270; Šťastná 269; Baťalík, Hulanová 266; Rusá, Šavka 253; Kušnír, Varšaník 249; Máša 247; Manka 243; Běhal 241; Bednarski 240; Brutus, Roemer, Růžičková  238; Hugová 230; Kotora  228; Šmejkal  223; Kaipr 219; Kokeš 209; Lenka 206; Černý 203; Blecha 196; Carlos, Hanka 183; Hynek, Vavreinovi, Vychovalý 180; Vacek 175; Haralík 174; RSH 170; Pácl 167; Makovník 166; Janouch 164; Suchanková 160; Vejchoda 156; Pafka 154; Blanka 149; Žabka 148; Němečkovi 146; Zahajský 127; Kořínek 125; Hroneš 123; Prst 122; Kudrnáč 120; Lesk 118; Čítková 114; Kuchař 109; Matesová 108; Bezpalec 103; Veny 96; Honzulín 89; Pavlík 85; Imenex 84; Ješina 83; Vlen 82; Pád 79; Balon 78; Psí 66; Šustr 63; Knotek 59; Kos 56; Málek 52; Souček 49; Fiona 47; Fuksová 43; Klokan 36; Omega 34.

Klasifikováno je 117 soutěžících (o 2 víc před rokem). Sto a více hádanek z nich zvládlo 99, dvě stě 71, na 100. místě je Veny.

Kvalifikační body: řešitelé na 1. – 7. místě získají 10 až 4 b., soutěžící na 8. – 10. místě a řešitelé alespoň 95 % (303) hádanek 3 b., za nejméně 90 % (287) 2 b. a za alespoň 85 % (271) 1 b. (bodové konto si letos zvýší 49 účastníků).